Du er her: IRF Kurser og konferencer Konferencer Rygeafvænning

Print

Rygeafvænning

Danskerne skal hjælpes til rygeafvænning!

Institut for Rationel Farmakoterapi holdt konference om lægemidler til rygeafvænning – onsdag 17. januar 2001

Danmark: Rygernes Paradis?

I sin åbning af konferencen citerede lægemiddeldirektør Jytte Lyngvig Jyllands Posten, der samme dag havde bragt et chokbillede af ”rygernes paradis”, Danmark. Billedet var tegnet af Simon Finch for det engelske dagblad The Times:

”Forestil Dem et land, hvor det både er lovligt og acceptabelt, at tiårige køber cigaretter, hvor det er normalt for elever at ryge i skolen, hvor rygning under graviditet er almindeligt, hvor nyfødte er undervægtige, hvor gennemsnits-levealderen er blandt de laveste i Europa, hvor hvert femte dødsfald skyldes rygning, og hvor ingen tilsyneladende bekymrer sig om det.”

Jytte Lyngvig
Jytte Lyngvig


Arne Rolighed
Arne Rolighed

Sundhedsminister Arne Rolighed besvarede denne indledning ved at understrege, at han fuldt ud har tænkt sig at fortsætte den stramme kurs, den tidligere sundhedsminister har meldt ud over for rygning. Den omfatter fire indsatsområder:

  • Strammere regler på området
  • Mere information om rygningens konsekvenser
  • Flere og bedre tilbud om rygeafvænning
  • Forbud mod tobaksreklamer

Bedre rådgivning og lægemidler skal hjælpe rygerne ud af nikotinafhængigheden
Rygning er et alvorligt problem. Ifølge formanden for Tobaksskaderådet Poul Ebbe Nielsen tabes der 100.000 leveår hvert eneste år i Danmark pga. rygerelaterede sygdomme eller opgjort på en anden måde: 13.000 dødsfald årligt! Og der er ingen grund til ikke at gøre alt, hvad der er muligt for at hjælpe rygere med afvænning. Det blev på konferencen slået fast, at rådgivning i forbindelse med rygeafvænning i bare 3 minutter givet i alt 4-8 gange i løbet af et afvænningsforsøg, klart forbedrer chancerne for succes. Anvendes der samtidig lægemidler fordobles chancerne. Det gælder både for de gamle, kendte nikotinsubstitutionspræparater og for det nye, antidepressive lægemiddel Zyban, der har vist sig også at kunne afhjælpe nikotinafhængighed.

Philip Tønnesen, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Amtssygehus, anførte, at lægemidlerne også er omkostningseffektive. Det gælder begge typer af lægemidler. Indtil videre bør nikotinsubstitutionsmidlerne forsøges først, da de er bedst undersøgt. Jørgen Vestbo, overlæg på Lungemedicinsk klinik, HS Hvidovre Hospital, så dog gerne, at prisen på lægemidlerne blev sat ned. ”Det kan ikke have kostet særlig meget at udvikle Zyban”, sagde han. ”Præparatet var kendt i forvejen, da det har været solgt som antidepressivt middel i USA i mange år”.

Philip Tønnesen
Philip Tønnesen

Poul Ebbe Nielsen
Poul Ebbe Nielsen

Jørgen Vestbo
Jørgen Vestbo


Rygeafvænningsprodukter bør være lige så let tilgængelige som cigaretter!

- var en anden konklusion, som der syntes at være enighed om blandt de fleste på konferencen. Det er derfor naturligt, at apoteksforbeholdet ophæves for nikotionsubstitutionsprodukterne, der i forvejen sælges i håndkøb. Det skal være lige så let at købe et nikotintyggegummi som at få fat i en cigaret, når trangen melder sig. Paul Bundgaard, formand for Danmarks Apotekerforening, var dog ikke enig: ”Nikotintyggegummierne bør sælges på apoteket, så de kan følges af en kvalificeret information. Undersøgelser har vist, at succes’en for rygeophør bedres, når der samtidig gives god information”. Som svar på et direkte spørgsmål fra Paul Bundgaard, sagde Sundhedsministeren, at han mente, at den nødvendige information godt kunne leveres fra centralt hold.

Paul Bundgaard
Paul Bundgaard

Muligheden for et offentligt tilskud til rygeafvænningsprodukter blev også diskuteret på konferencen. Sundhedsministerens holdning var dog helt klar. Han så ingen grund til at yde offentlige tilskud til denne type lægemidler. ”Det er ikke det økonomiske incitament, der får folk til at ønske at holde op med at ryge”, sagde han.


Vi skal have bedre tilbud om rygeafvænning
Under konferencen blev det klart, at den hjælp, der tilbydes rygere for at komme ud af nikotinafhængigheden, skal være meget bedre. Og der kom flere forslag på bordet: Først og fremmest på rygeafvænningstilbuddene blive mere synlige. Philip Tønnesen så gerne rygeafvænningsklinikker på hvert eneste hospital i Danmark. Jørgen Vestbo forklarede, at en så simpel ting som registrering af rygevaner i lægejournaler (både de praktiserende lægers journaler og hospitalsjournalerne) kunne være af stor betydning for at få nedsat antallet af rygere, idet dette i det mindste ville give en mulighed for at følge det op senere. Fulgte man en sådan registrering op med et årligt tilbud om rygeafvænning til alle rygere, ville effekten være endnu større.

Yvonne Herløv Andersen
Yvonne Herløv Andersen

Thim Engel
Thim Engel

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Yvonne Herløv Andersen så gerne rygeafvænningsklinikker, hvor rygere kunne henvende sig og få gratis medicin i fx 14 dage og gratis rådgivning som hjælp til afvænningen. Medicinen kunne fx sponsoreres af lægemiddelindustrien. Sidstnævnte forslag blev dog ikke umiddelbart støttet af Lægemiddelindustriforeningens repræsentant, Thim engel.

”Andre sundhedsfremmende produkter, fx mælk til børn, gives heller ikke gratis væk”, argumenterede han. Under sit indlæg udtalte han dog, at lægemiddelindustrien generelt støtter tiltag som fx rygestopprogrammer og andet, der kan hjælpe rygere til afvænning.


Tid til handling!
Yvonne Herløv Andersen argumenterede i løbet af debatten generelt for meget strammere regler vedrørende rygning. ”Rygning bør forbydes i offentlige rum, på hospitaler og i de rum, hvor børn og unge færdes. Sundhedspersonalet bør selv være foregangsmænd!”.

På konferencen blev det endvidere slået fast, at der både er behov for øget viden omkring rygeres adfærd i forbindelse med afvænning og flere ressourcer, hvis antallet af rygere for alvor skal bringes ned. På opfordring fra en deltager i salen kunne Poul Ebbe Nielsen fortælle, at der i dag kun anvendes en brøkdel af de 8 milliarder kroner, som Staten får ind på tobaksafgifter, til hjælp til afvænning af rygere.

Lægemiddeldirektør Jytte Lyngvig sluttede den interessante diskussion af med at konkludere, at konferencen virkelig havde vist, at der nu er motivation til at tage rygeafvænning alvorligt. Vi skal have indført både krav og forbud på området og tage imod de muligheder, som øget rådgivning og anvendelsen af lægemidler kan give rygere, der gerne vil afvænnes.

En evaluering af konferencen viste, at de fleste af de cirka 100 deltagere på konferencen havde fået inspiration og nye ideer til at forbedre mulighederne for at afvænne rygere. Man kan nu glæde sig til at se resultaterne…

Institutchef, dr.med Jens Peter Kampmann
Institutchef, dr.med. Jens Peter Kampmann styrede oplægsholdere og debattører igennem eftermiddagens diskussioner


Opdateret: 3. marts 2004


 

Siden sidst opdateret: 3. marts 2004 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top