Du er her: IRF Kurser og konferencer Konferencer Implementering - referat fra Forårsmødet 2009

Print

Implementering - referat fra Forårsmødet 2009

 

Bo Maach-Møller – Nyttige implementeringsværktøjer

 • LEAN (opfundet på Toyota fabrikkerne i 50´erne) identificerer de led i processen, som ikke genererer værdi.
 • Six Sigma (opfundet af Motorola i 60´erne) sætter større fokus på kvalitet og kundernes behov.
 • Fælles for metoderne er systematik.
 • Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) er de steps, man skal igennem.
 • Enhver forandring kræver træning/uddannelse/information.

 

Karin Verland – Implementering i lægemiddelindustrien

 • I industrien arbejder man professionelt med strategier.
 • Er blevet skarpere til at målrette information/marketing i erkendelse af, at læger er en heterogen gruppe i forhold til forandringsvillighed: Det er de 2,5 % mest forandringsvillige man skal have fat i først. 13 % går med, hvis der er andre, der går foran. Den tunge ende (16 %) skal man ikke spilde tid på.
 • Strategien skal operationaliseres for den enkelte medarbejder.
 • Ledelsen skal gå foran som et godt eksempel.
 • I industrien indbygges incitamenter til forandring hos medarbejderne, fx i form af bonus.

 

Karin Friis Bach – Implementering af GCP

 • Har implementeret GCP Direktivet trods diverse barrierer.
 • Har ”solgt” GCP enheden som service-enhed, ikke som kontrol-organ.
 • Målet har ikke været 100 % opfyldelse af kravene, men ikke at tabe lægerne.
 • Ledelsens opbakning og centrale placering har været afgørende.

 

Hanne Rolighed Christensen – Implementering af rekommandationer på hospital

 • Har værktøjer i form af rekommandationsbog, særlige fokusområder, standardsortimenter og audit af dyre lægemidler.
 • Ingen incitamenter for afdelingerne: Kan ikke beholde de penge, de sparer og skal ikke betale de ekstra penge, de bruger og ikke meritgivende at arbejde i Lægemiddelkomité.
 • At de Sundhedsfaglige Råd tages i ed mht. rekommandationerne er et godt argument, som afdelingerne har respekt for.
 • Ønsker sig: Klar ansvarsfordeling, incitamenter og bedre IT-værktøjer.

 

Henrik Schroll - Implementering i almen praksis

 • Fremviste elektronisk værktøj, som er forsøgt implementeret ad frivillighedens vej.
 • Trods sine fordele er værktøjet kun i brug hos ca. 10 % af de praktiserende læger.
 • Dette nok fordi man ikke havde taget det politiske system i ed – intet overenskomstmæssigt incitament til at tage det i brug.
 • Dette ændres formentlig ved de kommende overenskomstforhandlinger.

 

Karen Kolenda – Tilskuds rolle i implementeringen af Rationel Farmakoterapi

 • Det er nævnt i en Bemærkning til Sundhedsloven, at medicintilskud skal støtte rationel farmakoterapi.
 • Vurderes om lægemidlets effekt, bivirkninger og pris står i et rimeligt forhold, sammenholdt med anden medicin til samme lidelse.
 • Ved revurdering indarbejdes anbefalinger fra videnskabelige selskaber, IRF og Sundhedsstyrelsen.
 • Alle beslutninger sendes i offentlig høring.

Se præsentationerne fra mødet her

 Institut for Rationel Farmakoterapi 15. maj 2009


 

Siden sidst opdateret: 18. maj 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top