Du er her: IRF Kurser og konferencer Konferencer Evaluering af temadage på apotek

Print


Temadage på apoteket 2002

IRF afholdt 2 temadage i januar 2002 om "Apotekernes ansvar ved valg af håndkøbslægemidler". Pga. stor interesse for arrangementet holdt IRF yderligere 2 temadage i marts 2002. 


Apotekets ansvar ved valg af håndkøbslægemidler

Deltagerne i temadagene tog deres ansvar alvorligt og de lagde vægt på, at deres anbefalinger gik på den mest effektive og mindst skadelige behandling. Det er dog ikke let at vurdere, hvilket lægemiddel der er bedst, og der er derfor ønske om bedre information herom. Endelig kunne rammerne for at indføre rationel farmakoterapi på apotekerne godt være bedre end det i dag er tilfældet.


Baggrund

Institut for Rationel Farmakoterapi har primært målrettet sine initiativer til de praktiserende læger, der udskriver hovedparten af den medicin som anvendes. Af de godt 12 milliarder kr., som de samlede lægemiddeludgifter løber op i, anvendes ca. 1,5 milliarder til håndkøbsmedicin. Apotekerne har som den del af sundhedssektoren, der distribuerer og rådgiver om håndkøbsmedicin, et medansvar for, at disse penge bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

Formålet med at målrette information om rationel farmakoterapi til apotekerne er først og fremmest at fremme en rationel udnyttelse af håndkøbssortimentet til størst mulig gavn for brugerne.

Forundersøgelser tyder imidlertid på, at der er nogle barrierer, der skal overvindes, for at dette formål kan opfyldes. Fx nytter det ikke at sende information ud om, hvilket lægemiddel der er bedst og billigst, hvis apoteket sætter fx kundekendskab eller udvalg af forskellige dispenseringsformer højere i sit valg. Der er derfor behov for at opnå en fælles konsensus mellem Instituttet og apotekerne om, hvad der er rationel farmakoterapi, når vi taler håndkøbslægemidler.

Der blev derfor arrangeret 2 temadage i januar 2002 og - pga. stor interesse for arrangementet yderligere 2 temadage i marts 2002. Med titlen: "Apotekernes ansvar ved valg af håndkøbslægemidler" blev der således lagt op til en diskussion af retningslinier for apotekernes informations- og 1. valgspolitik på håndkøbsområdet. Efter et oplæg fra Jens Peter Kampmann om kritisk litteraturvurdering fik deltagerne mulighed for selv at prøve kræfter med vurdering af forskellige lægemidler inden for områderne smerter og forkølelse.


Evaluering

Der er afholdt 4 temadage, 2 på Sjælland og 2 i Jylland. I alt 188 personer fra 120 forskellige apoteker deltog. Deltagersammensætningen var apotekere (10%), farmaceuter (62%), farmakonomer (25%), samt farmaceutstuderende og farmakonomelever (2%).

På de 2 første temadage besvarede 104 deltagere fra 71 forskellige apoteker et spørgeskema med 8 spørgsmål om rationel farmakoterapi. Spørgsmål og svar er vist i figuren.

Ingen er uenige i sp. 1, som er Instituttets definition på rationel farmakoterapi. Der er dog ikke fuld enighed om, hvorvidt billigste pris er en vigtig parameter, når det er patienten selv, som betaler for medicinen. Der var tilgengæld bred enighed om, at størst effekt og færrest bivirkninger var de vigtigste kriterier for valget af lægemiddel. Andre kriterier, som blev nævnt som betydningsfulde, var interaktioner, dispenseringsform, compliance, kundekendskab, originalpræparat, pris, dækningsbidrag, markedsføring, kundebrochurer, produktpræferencer, holdbarhed og gentagne reklamationer.

 

Diagram over spørgeskameundersøgelsen fortaget blandt deltagerne i "Temadage for apoteker". For at se figuren skal du slå grafikken til i din browser.

Sp. 2 viser, at ca. halvdelen af deltagerne forinden havde en anden forståelse af rationel farmakoterapi, hvilket temadagene har ændret på. Det gælder især farmakonomgruppen, som oftest er dem, kunden møder i skranken. Det understreger vigtigheden af, at denne faggruppe også var inviteret med.

Mange apoteker har en eller anden form for retningslinier for valg af håndkøbslægemidler (sp. 3), men de er ikke nødvendigvis på skrift. Kun 7% procent har slet ingen retningslinier. Af sp. 4 ses, at under en tredjedel er helt enige i, at deres egne anbefalinger bygger på rationel farmakoterapi. De fleste er dog delvis enige.

De fleste er også helt eller delvis enige i sp. 5, at det er vigtigt, at apotekets anbefalinger bygger på rationel farmakoterapi. Her er der dog bemærkelsesværdig stor forskel på farmaceut- og farmakonomgruppen (55% versus 24% er helt enige).

Deltagerne tilkendegiver, at det ikke er let at vurdere, hvilket lægemiddel der er bedst. Således er kun 1% helt enige i sp.6. De forslag og kommentarer, der er givet, viser ligeledes, at der er et stort ønske og behov for viden om rationel farmakoterapi inden for håndkøbslægemidler, men også om receptpligtige midler.

De fleste er delvis enige i, at der er god mulighed for at indføre rationel farmakoterapi på deres apotek, men kun 14% er helt enige. Det ser ud til, at der er nogle barrierer, som personalet ikke har væsentlig indflydelse på.

Selvom apotekets anbefalinger er nok så rationelle, er det max. 10-20% af kunderne, som beder apoteket om råd. De 80-90% af apotekets kunder har i forvejen bestemt sig for et bestemt præparat. Derfor har Instituttet argumenteret for vigtigheden af, at apoteket har en kvalitetssikret procedure for en systematisk opfangning af tilfælde af irrationel farmakoterapi. Deraf sp. 8, om man i fremtiden vil prøve at stille spørgsmål ved kunden egets valg af produkt. Her er 24% helt enige og mange er delvis enige. Nogle angiver, at de i forvejen stiller spørgsmål afhængig af situationen. Typisk fornemmer man, hvis kunden er lidt usikker eller "ser spørgende ud", hvilket dog ikke kan betragtes som særlig kvalitetsikret metode. Instituttet ser derfor positivt på de nye tiltag fra Apotekerforeningen, hvor der er opstillet servicemål for behovsafdækning af håndkøbskunder.


Konklusion

Instituttets medarbejdere er glade for, at så mange både farmaceuter og farmakonomer har vist interesse for temadagene. Dog ville vi gerne i højere grad have haft apotekerne i tale, da de i sidste ende træffer beslutningerne.

Alt i alt tager deltagerne i temadagen deres ansvar alvorligt, og de lægger vægt på, at deres anbefalinger går på den mest effektive og mindst skadelige behandling. Det er dog ikke let at vurdere, hvilket lægemiddel der er bedst, og der er derfor ønske om bedre information herom. Endelig kunne rammerne for at indføre rationel farmakoterapi på apotekerne godt være bedre end det i dag er tilfældet.

Det vides ikke i hvilken grad disse resultater også afspejler de apoteker, som ikke har deltaget i temadagene. Man kunne dog forestille sig, at de apoteker, som har meldt sig til temadagene, er de som er mest interesseret i rationel farmakoterapi.


Opdateret: 3. marts 2004


 

Siden sidst opdateret: 3. marts 2004 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top