Du er her: IRF Kurser og konferencer Update-kurser 2016

Print

Update-kurser 2016


Rationel Farmakoterapi - en update!

 

Brug en dag på at blive opdateret på den nyeste viden inden for udvalgte emner, der fylder i hverdagen i almen praksis. Årets fire emner er AK-behandling, statinbehandling, behandling for type 2 diabetes og osteoporose. Kurset henvender sig til alment praktiserende læger. Undervisningen vil derfor være baseret på, at du, som deltager, kan trække på din kliniske erfaring.


Kurset er tilrettelagt ud fra, at deltagerne har en grundlæggende viden om de fire emner. Det giver dermed muligheden for at blive opdateret på den nyeste viden; det er således ikke et basiskursus i rationel farmakoterapi, men et ”update-kursus”.


Undervisningen veksler mellem praksisnære cases og teori og vil sætte fokus på indikation for opstart af lægemiddelbehandling, tilgængelige præparater og valget herimellem, monitorering af behandling, eventuelt skift og seponering. Kurset vil endvidere kortfattet præsentere evidensen bag lægemidlerne med hensyn til terapeutiske fordele, forbehold og bivirkninger.


Kurset er udarbejdet i et samarbejde mellem IRF og regionerne. Programmet for dagen vil indeholde et fast program for alle regioner, der gennemgår de fire emner nævnt ovenfor, og en speciel regional del, der tager fat på regionale problemstillinger og/eller fokusområder ud fra årets emner. I 2016 bliver kurset udbudt i region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland.


Regionalt program for Region Sjælland:
Lægemiddelenheden fortæller om lægemiddelforbruget i regionen på de fire områder og om de regionale tilbud for sparring til medicinordination. Klinisk Farmakologisk Enhed kommer og fortæller om, hvilke spørgsmål de typisk får fra de praktiserende læger på områderne og om deres vigtigste budskaber på disse.


Regionalt program for Region Nordjylland:
Lægemiddelenheden vil deltage med regionale lægemiddelstatistikker til dette års fire emner. Lægemiddelenheden vil kort præsentere næste års emnerunde for besøg og reklamere for nyhedsbrevene. Farmaceut Heidi Kudsk vil kort præsentere muligheden for besøg med henblik på medicingennemgang. Farmakologisk afdeling vil bidrage med aktuelle emner.

 

Regionalt program for Region Midtjylland:
Medicinteamet fortæller om lægemiddelforbruget i regionen på de fire områder samt smerte, og om de regionale tilbud. Speciallæge i klinisk farmakologi Eva Sædder kommer og fortæller om smerteområdet, og hvilke tilbud Klinisk Farmakologisk Afdeling har til almen praksis.


Kursusleder: IRF
Undervisere:
Mikkel Bring Christensen, speciallæge i klinisk farmakologi
Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge
Repræsentanter fra de enkelte regioner
IRF

 

 

Kursusdatoer:


6. december 2016 kl. 10.00-16.00
Scandic Aalborg Øst, Aalborg

Tilmeld dig her

 

7. december 2016 kl. 10.00-16.00
Scandic Aarhus City, Aarhus

Tilmeld dig her


14. december 2016 kl. 10.00-16.00
Scandic, Ringsted

Tilmeld dig her

 

 

Pris

1.350 kr per deltager.
Alle deltagere på kurset skal betale kursusgebyret. Der er således ingen gratis pladser på dette kursus.

 

 

Fortrydelsesret og afbud
Tilmelding er bindende og kurserne kan ikke byttes eller ovedrages til andre. I henhold til Lov om Forbrugeraftaler er der 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen. Der udsendes opkrævning af gebyr til pågældende kursus umiddelbart efter tilmelding, deltagelse er først sikret efter indbetaling af kursusgebyr. Der ydes ikke tilbagebetaling på kurser, hvor der ved indbetalingstidspunktet er mindre end 14 dage til kursets afholdelse. Skulle et kursus mod forventning blive aflyst, ydes der fuld refusion af det opkrævede kursusgebyr.

 


 

Siden sidst opdateret: 24. august 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top