ARTIKLER

Vælg emne i figuren:

Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Smerte/Bevægelsesapparat Ben og knogler Gynækologi/Urologi Mave og tarm Hjerte og kar Luftveje Mund, tand og kæbe Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øjne Hjerne og CNS Endokrinologi Infektioner

Figuren er fremstillet efter forslag på www.janusinfo.se og publiceret med tilladelse fra Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting.

Hjerte & karLægemiddelspørgsmål

Acetylsalicylsyre ved ukompliceret hypertension? - 5. Jul 2006
Ingen entydig sammenhæng mellem betareceptorblokerende lægemidler og psoriasis - 3. Febr 2009
Interaktion mellem ACE hæmmere og NSAID - 16. Sept 2008
Kognitive bivirkninger ved statinbehandling? - 7. Febr 2006
Osteoporose-behandling ved atrieflimren - 10. Mar 2009
QT-forlængelse med antihistaminer og citalopram - 27. Febr 2012
Sildenafil (Viagra) – optimal anvendelse og kardiovaskulær risiko - 2. Apr 2008
Svar: Kognitive bivirkninger ved statinbehandling? - 7. Febr 2006

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Behandling af hypertension 2007 - 13. Mar 2007
Behandling med hjerte-karlægemidler – hvad er rationelt? - 17. Mar 2009
Dyb venøs trombose, epidemiologi, diagnose og behandling - 27. Jan 2009
Effekt af rosiglitazon på risiko for AMI og død af kardiovaskulær årsag - 12. Jun 2007
Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter - 21. Sept 2012
Hvornår skal man starte behandling med statin mod højt kolesterol? - 19. Aug 2009
Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret? - 11. Apr 2011
Kronisk hjerteinsufficiens - 19. Jan 2010
Lipidsænkende behandling - 14. Nov 2006
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 5 2007 - 19. Maj 2007
Pressemeddelse nr. 3 (marts 2007) - 24. Apr 2007
Priscirkus på statiner - 19. Maj 2007
Profylakse mod venøs tromboemboli - 14. Febr 2010
Protonpumpehæmmere og clopidogrel - 23. Nov 2010
RF. nr. 11 - 22. Nov 2006
Tilskudsstatus ændret for lipidsænkende lægemidler - 19. Maj 2007

Præparatanmeldelser

Brilique (ticagrelor) - 25. Jan 2011
Cholestagel (colesevelam) - 23. Okt 2007
Clopidogrel generika - forskellige salte har ingen betydning - 27. Jan 2010
Dronedarone (Multaq) - 26. Jan 2010
Efient (prasugrel) - 30. Apr 2009
Eliquis (apixaban) - 21. Aug 2011
Exforge HCT: Dyr trippelterapi – sjældent indiceret - 17. Mar 2010
Hydromed (hydrochlorthiazid) - 5. Okt 2012
Hypoloc (nebivolol) - 7. Jun 2007
Nu kommer losartan-kopierne - 8. Mar 2010
Olmetec Plus (Olmesartan og hydrochlortiazid) - 5. Maj 2006
Pradaxa (dabigatran) - 21. Aug 2011
Procoralan (ivabradin) - 1. Maj 2006
Rasilez (Aliskiren) - 2. Jan 2008
Tredaptive (nikotinsyre 1.000 mg, laropiprant 20 mg) - 3. Jun 2009
Xarelto (rivaroxiban) - 24. Okt 2008
Zarator (atorvastatin) – ny pædiatrisk formulering ikke substituérbar - 23. Dec 2011

Publikationer

Skift fra angiotensin-2 antagonist til ACE-hæmmer - 25. Nov 2008

Studieanmeldelser

ACCOMPLISH - 10. Febr 2009
ACE-hæmmere og AT-II-antagonister - 12. Jan 2006
ALLHAT: Thiazid-diuretica – bedste blodtryksmedicin også ved metabolisk syndrom? - 27. Febr 2008
Analog substitution - kliniske og økonomiske resultater - 5. Mar 2007
Angiotensin II-antagonister og risiko for cancer - 15. Jul 2010
Antidepressiva og risiko for hjertestop - 2. Jul 2012
Antihypertensiv medicin ved sengetid - 23. Febr 2012
Antihypertensiva og risiko for cancer - 31. Maj 2011
Apixaban og trombocythæmmer - APPRAISE-2 - 22. Aug 2011
Apixaban vs. warfarin ved atrieflimren - 11. Okt 2011
Atrieflimren med hjerteinsufficiens – rytmekontrol eller frekvenskontrol? - 2. Sept 2008
Atrieflimren. <110/min er lige så godt som <80/min - 29. Jun 2010
Azithromycin – let øget risiko for kardiovaskulær død - 5. Jul 2012
Behandling med højdosis atorvastatin og rosuvastatin - 23. Jan 2012
Betablokkere efter myokardieinfarkt: PULSEN SKAL NED - 9. Apr 2008
Betablokkere har vigtige indikationer - 8. Sept 2006
Betablokkere – fortsat kontraindiceret til astmapatienter? - 30. Sept 2008
Blodtryksbehandling og forebyggelse af kardiovaskulær sygdom - 18. Febr 2010
Blødningsrisiko ved kombination af SSRI og trombocythæmmere efter AMI - 1. Nov 2011
Ca-tilskud med og uden D vitamin og risiko for kardiovaskulære tilfælde. - 17. Maj 2011
Candesartan vs. losartan ved kronisk hjerteinsufficiens - 22. Febr 2011
Celecoxib fordobler risikoen for AMI i metaanalyse - 9. Jun 2006
Champix og risiko for alvorlige hjerte-kar bivirkninger - 12. Jun 2012
CHARISMA - 23. Maj 2006
Chokolade og hjerte-karsygdom - 1. Nov 2011
Colchicin som kardiovaskulær forebyggelse - 8. Maj 2013
COMMIT - 23. Maj 2006
Digoxin og risiko for brystkræft - 12. Maj 2011
Effekt af fibrat på kardiovaskulære tilfælde – en metaanalyse - 11. Aug 2010
Effekt af fiskeolie på død af kardielle årsager - 10. Febr 2009
Effekt af intensiv BT kontrol ved type 2-diabetes - ACCORD studiegruppen - 15. Dec 2010
Effekt af n-3 polyumættede fedtsyrer hos patienter med kronisk hjerteinsufficien - 5. Maj 2010
Effekt af primær profylakse med acetylsalicylsyre - 23. Mar 2012
Effekt af simvastatin + ezetimibe til patienter med nedsat nyrefunktion - 22. Aug 2011
Effekt vs. risici ved AK-behandling - 27. Jan 2010
Effekten af tæt BT-kontrol hos patienter med diabetes og koronar sygdom - 27. Jul 2010
ENHANCE - 19. Apr 2008
Eplerenon ved kronisk hjerteinsufficiens - 12. Jan 2011
Er det lige meget om patienten dør eller gennemgår ballonudvidelse? - 15. Maj 2007
ESPRIT – endelig evidens for dipyridamols effekt efter apopleksi - 9. Jun 2006
European Heart SCORE - 11. Dec 2012
Fenofibrat og simvastatin ikke bedre end simvastatin alene - 4. Maj 2010
Fondaparinux ved superficiel tromboflebitis på benene - 8. Nov 2010
Forhøjet s-homocystein - 6. Jun 2006
Husk tandbørsten- betydning for inflammation og risiko for kardiovaskulær sygdom - 12. Jul 2010
Hypertension skal behandles - også hos over 80-årige - 15. Maj 2008
Højdosis statin øger forekomsten af type 2-diabetes - 6. Sept 2011
Ingen gevinst ved kombination af simvastatin og ezetimibe - 30. Sept 2008
Ingen primærprofylaktisk effekt af ASA ved diabetes - 6. Jan 2009
Ivabradin nedsætter hjertefrekvensen ved kronisk hjertesvigt - 14. Sept 2010
JUPITER undersøgelsen skal tages med forbehold - 22. Jul 2010
Kalktilskud og myokardieinfarkter - 2. Aug 2010
Kan statiner forebygge infektion? - 20. Jan 2012
Kardiovaskulære bivirkninger ved vareniclin (Champix) - 11. Jul 2011
Kardiovaskulære tilfælde og død ved ADHD medicin - 14. Jun 2011
Kolesterolsænkende behandling - et nyt behandlingsprincip? - 13. Jan 2010
Mulig ny målgruppe for statinbehandling - 18. Nov 2008
Niacin til personer med lavt HDL kolesterol - 23. Jan 2012
NSAID - risiko ved hypertension og koronar sygdom - 27. Okt 2011
NSAID og risiko for atrieflimren - 23. Aug 2011
ONTARGET - 8. Jul 2008
P-piller – venøs tromboembolisme. Dansk kohorte 2001-9 - 30. Nov 2011
Patienter med hjerte-karsygdom når ikke behandlingsmålet for kolesterol - 3. Jul 2012
PPI + ASA øger hjerte-kar bivirkninger hos AMI-patienter - 29. Aug 2011
Primær profylakse med statiner – mortaliteten uændret - 23. Sept 2010
Risiko for AMI, apopleksi, hjertesvigt og død ved behandling med glitazoner - 15. Dec 2010
Risiko for AMI, apopleksi, hjertesvigt og død ved behandling med glitazoner - 15. Jul 2010
Rivaroxaban til patienter med akut koronart syndrom - 3. Febr 2012
Rivaroxaban vs. warfarin ved atrieflimren - 11. Okt 2011
Rosuvastatin som forebyggelse af vaskulær sygdom hos personer med forhøjet CRP - 10. Mar 2009
SPARCL: Højdosis atorvastatin efter apopleksi? - 20. Okt 2006
Statinbehandling - vigtig hos patienter med type 2-diabetes - 21. Aug 2006
Statinbehandling til raske ældre har marginal effekt - 11. Aug 2010
Statiner medfører beskeden risiko for diabetes - 3. Mar 2010
Svær hypoglykæmi og risiko for vaskulære tilfælde og død. ADVANCE - 23. Nov 2010
Ticagrelor bedre end clopidogrel ved akut koronart syndrom - 7. Febr 2011
Trombolyse med alteplase 3 til 4½ time efter akut iskæmisk apopleksi - 21. Okt 2008
Tvivl om effekten af intensiv blodtryksbehandling ved type 2 diabetes - 17. Dec 2012
Øgning af HDL kolesterol nedsætter ikke risikoen for koronar hjertesygdom - 27. Maj 2010

Ændrede retningslinjer

Aliskiren - nye kontraindikationer for diabetes- og nyrepatienter - 24. Febr 2012
Citalopram og escitalopram: QT-forlængelse ved høj dosis - 24. Nov 2011
Indberetninger om hjertemisdannelser ved behandling med citalopram og sertralin - 19. Jun 2011
P-piller og venøs tromboemboli. - 1. Jun 2011
Pradaxa (dabigatran) – husk kontrol af nyrefunktion - 30. Nov 2011
Ringe klinisk betydning af interaktion mellem PPI og clopidogrel - 4. Sept 2009
Spørgsmål og svar om AK-behandling ved atrieflimren - 13. Okt 2011

Øvrigt

Aliskiren - fordele og ulemper skal revurderes - 11. Jan 2012
Nye alternativer til warfarin ved atrieflimren - 6. Febr 2012
P piller og venøs tromboemboli - hvad med dosis af østrogen? - 22. Jun 2011
Prisbasker på kombination af losartan og hydrochlorthiazid! - 30. Aug 2011
Protelos – ny advarsel fra EMA - 19. Mar 2012
Risiko for stroke og AMI ved hormonel kontraception - 22. Jun 2012
Spørgsmål og svar om statinbehandling - 4. Jul 2012
Velindiceret behandling med hjertemagnyl skal fortsætte - 15. Aug 2011


Siden sidst opdateret: 20. december 2006 Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen - Islands Brygge 67 - 2300 København S - tlf. +45 72 22 74 00 - E-mail: irf@sst.dk