ARTIKLER

Vælg emne i figuren:

Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Smerte/Bevægelsesapparat Ben og knogler Gynækologi/Urologi Mave og tarm Hjerte og kar Luftveje Mund, tand og kæbe Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øjne Hjerne og CNS Endokrinologi Infektioner

Figuren er fremstillet efter forslag på www.janusinfo.se og publiceret med tilladelse fra Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting.

Hjerne & CNSBehandlingsvejledninger

Benzodiazepin nedtrapningsskemaer til praktiserende læger - 29. Mar 2008
Benzodiazepiner: Vejledninger og nedtrapningsskemaer - 14. Maj 2012
EMEA: Methylphenidat mod ADHD bør seponeres en gang årligt - 30. Jan 2009
IRF fortsætter kampen mod benzodiazepinerne med koordineret indsats - 21. Okt 2008
Vejledning til praksismedarbejdere om nedtrapning af benzodiazepiner - 29. Mar 2008

Lægemiddelspørgsmål

ADHD præparater og medicinsk rygeophør - 7. Sept 2010
Administrationsveje for Stesolid ved akutte psykoser - 16. Jun 2009
Behandling med antipsykotika ved epilepsi - 29. Maj 2007
Carbamazepin og mandlig infertilitet - 18. Maj 2010
Interaktion mellen lamotrigin og p-piller med østrogen - 29. Jun 2006
Metadon dosis ved vedligeholdelsesbehandling af opioidafhængige - 4. Jan 2011
Methylphenidat og graviditet/amning - 30. Nov 2011
Nedtrapning af - og erstatning for - behandling med Somadril - 26. Aug 2008
QT-forlængelse med antihistaminer og citalopram - 27. Febr 2012
Referencer til "SSRI og graviditet – risiko for misdannelser?" - 29. Jun 2006
SSRI og graviditet – risiko for misdannelser? - 29. Jun 2006
Triptaner og SSRI: Vær opmærksom på serotonergt syndrom - 26. Aug 2008
Øget svedproduktion under behandling med antidepressiva - 22. Maj 2007

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Anvendelse af farmaka til rygeafvænning - 17. Febr 2009
Behandling af bipolar affektiv sindslidelse - 11. Febr 2011
Benzodiazepiner: Hvordan reduceres forbruget? - 21. Jan 2007
Borreliose - 17. Aug 2010
Fald i benzodiazepinforbruget - 13. Mar 2007
Graviditet og antidepressiva - 10. Jun 2011
Hvordan diagnostiseres og behandles ADHD? - 13. Sept 2011
Medicinsk behandling af psykotiske lidelser hos voksne - 20. Nov 2013
Månedsblad nr. 5 (maj 2011) - 15. Maj 2011
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 9 2007 - 18. Sept 2007
Pressemeddelelse til RF nr. 7 2006 - 14. Aug 2006
Pressemeddelse nr. 1 (januar 2007) - 24. Apr 2007
Pressemeddelse nr. 2 (februar 2007) - 24. Apr 2007
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 2 (februar 2009) - 17. Febr 2009
Psykofarmaka til ældre med delir eller demens - 20. Jan 2006
Psykofarmaka til ældre med delir eller demens - 23. Jan 2006
Specifikke lægemidler mod Alzheimers sygdom - 13. Febr 2007
Status på benzodiazepinindsatse - 16. Mar 2010
Væk med sove- og nervemedicin - 17. Febr 2009

National rekommandationsliste

ATC-gruppe N02A - Opioider - 31. Maj 2006
ATC-gruppe N02A, N03A og N06A - Neuropatiske smerter - 14. Jun 2006
ATC-gruppe N02C – Migrænemidler m.m. - 31. Maj 2006
ATC-gruppe N03 Antiepileptika - 6. Febr 2007
ATC-gruppe N04 – Midler mod Parkinsons sygdom - 1. Febr 2007
ATC-gruppe N05A - Antipsykotika - 7. Jun 2006
ATC-gruppe N05B og N05C - Angstdæmpende midler og sovemidler - 31. Maj 2006
ATC-gruppe N06A – Antidepressiva og midler mod generaliseret angst - 14. Jun 2006
ATC-gruppe N06D - Midler mod demens - 7. Jun 2006
ATC-gruppe R06 – Antihistaminer - 31. Maj 2006
Forebyggelse af migræne - 8. Dec 2009
Midler til rygeophør - 9. Jun 2010
N02A Opioider - 8. Dec 2009
N02C Migrænemidler - 8. Dec 2009

Præparatanmeldelser

Abilify (Aripiprazol) - smeltetablet - 7. Apr 2006
Acomplia (Rimonabant) - 15. Aug 2006
Adartrel og Sifrol - 1. Sept 2006
Adasuve (loxapin) - 16. Jun 2014
Apo-go Pen (apomorfinhydroklorid) - 20. Mar 2007
Champix (vareniclin) - 7. Dec 2006
Circadin (melatonin) - 16. Okt 2007
Exelon (rivastigmin) depotplaster - 19. Dec 2007
Invega (paliperidon) - 23. Jan 2008
Migard (frovatriptan) - 2. Okt 2007
Neupro (rotigotin) - 13. Okt 2006
Remeron Smelt - prisen værd? - 2. Mar 2006
Requip Depot, depottabletter (ropinirol) - 27. Febr 2008
Sativex (cannabis) - 28. Jun 2011
Selincro (nalmefen) - 14. Okt 2013
Seroquel Prolong (depotformulering af quetiapin) - 27. Jan 2009
Strattera (atomoxetin) - 8. Nov 2006
Trobalt (retigabin) - 27. Maj 2011
Valdoxan (agomelatin) - 13. Jul 2009
Versatis (lidokainplaster) til postherpetisk neuralgi - 6. Apr 2011
Vimpat (lacosamid) - 12. Jan 2009
Xeplion (paliperidon palmitat) - 11. Jul 2011
Zebinix (eslicarbazepinacetat) - 28. Sept 2009
Zonegran (zonisamid) - 20. Mar 2006
Zypadhera (olanzapin depotinjektion) - 14. Jul 2009

Publikationer

Benzodiazepiner: Vejledninger og nedtrapningsskemaer - 14. Maj 2012
IRF fortsætter kampen mod benzodiazepinerne med koordineret indsats - 21. Okt 2008
Vejledning til patienter om nedtrapning af benzodiazepiner - 29. Mar 2008
Vejledning til praksismedarbejdere om nedtrapning af benzodiazepiner - 29. Mar 2008

Studieanmeldelser

Acetylsalicylsyre resistens ved kardiovaskulær sygdom - 13. Febr 2008
Anden generation versus første generation antipsykotika - 27. Maj 2010
Antidepressiva og risiko for hjertestop - 2. Jul 2012
Antidepressiva til børn og unge - 2. Maj 2011
Antidepressiva: Negative resultater bliver ikke publiceret - 13. Febr 2008
Antipsykotika og polyfarmaci - 4. Mar 2011
B-vitamin ved let hukommelsesbesvær - 13. Okt 2010
Blødningsrisiko ved kombination af SSRI og trombocythæmmere efter AMI - 1. Nov 2011
CUtLASS 1: Ældre billige antipsykotika ikke dårligere end de nye antipsykotika - 15. Maj 2007
Demens og depression - 11. Okt 2011
Demensmidler og risikoen for synkope og brady-arytmi - 9. Okt 2009
Donepezil og memantin ved Alzheimers demens - 23. Mar 2012
Donepezil og memantin ved Alzheimers demens - 28. Jun 2012
Effekt af antidepressiva – afhængig af depressionens sværhedsgrad? - 21. Apr 2010
ESPRIT – endelig evidens for dipyridamols effekt efter apopleksi - 9. Jun 2006
Forskel i dødelighed for antipsykotika til plejehjemspatienter - 21. Maj 2012
Ingen langtidseffekt af midler mod ADHD hos børn - 1. Dec 2010
Kardiovaskulære tilfælde og død ved ADHD medicin - 14. Jun 2011
Markant øget dødelighed ved brug af antipsykotika til demente - 17. Febr 2009
Ny advarsel for antipsykotika - 3. Dec 2008
Nyere antidepressiva - 12. Jan 2006
OBS! på medicin med antikolinerg effekt - 29. Aug 2011
Reboxetin (Edronax), ineffektivt antidepressivum med bivirkninger - 26. Okt 2010
Suicidal adfærd og depression ved rygeophør - 13. Febr 2012

Ændrede retningslinjer

Antidepressiv medicin og graviditet - 28. Febr 2011
Citalopram og escitalopram: QT-forlængelse ved høj dosis - 24. Nov 2011
Indberetninger om hjertemisdannelser ved behandling med citalopram og sertralin - 19. Jun 2011
Patientinformation om skift af antidepressiva - 27. Febr 2012
Risici ved seponering af antidepressiva hos deprimerede gravide - 18. Jun 2011

Øvrigt

Adfærdsforstyrrelser ved demens - 15. Aug 2011
Patentudløb på escitalopram - 12. Jun 2014
Patentudløb på Seroquel (quetiapin) - 16. Apr 2012
Patentudløb på Zyprexa (olanzapin) - 30. Sept 2011
Status på benzodiazepinindsatsen - 18. Jan 2010
Voldsom prisstigning på venlafaxin efter tilskudsændring - 19. Aug 2012


Siden sidst opdateret: 20. december 2006 Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen - Islands Brygge 67 - 2300 København S - tlf. +45 72 22 74 00 - E-mail: irf@sst.dk