ARTIKLER

Vælg emne i figuren:

Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Smerte/Bevægelsesapparat Ben og knogler Gynækologi/Urologi Mave og tarm Hjerte og kar Luftveje Mund, tand og kæbe Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øjne Hjerne og CNS Endokrinologi Infektioner

Figuren er fremstillet efter forslag på www.janusinfo.se og publiceret med tilladelse fra Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting.

Gynækologi/UrologiLægemiddelspørgsmål

Allergi og graviditet - 20. Jun 2007
Antikonception ved tidligere brystkræft - 23. Sept 2009
Behandling af akne i graviditeten - 2. Apr 2008
Carbamazepin og mandlig infertilitet - 18. Maj 2010
Interaktion mellen lamotrigin og p-piller med østrogen - 29. Jun 2006
Is there a risk of interaction between lamotrigine and progestogen-only-pills? - 29. Jun 2006
Korttarmssyndrom og prævention - 27. Okt 2011
Methylphenidat og graviditet/amning - 30. Nov 2011
P-piller, minipiller og arvelig disposition til brystkræft - 23. Sept 2009
Pigmentforandringer ved p-piller? - 7. Febr 2006
Sildenafil (Viagra) – optimal anvendelse og kardiovaskulær risiko - 2. Apr 2008
Svar: Interaktion mellen lamotrigin og p-piller med østrogen - 29. Jun 2006
Svar: Pigmentforandringer ved p-piller? - 7. Febr 2006
Vaccination af gravide - 16. Dec 2008
Valg af prævention hos kvinde med faktor V Leiden mutation - 15. Apr 2008

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Behandling af gynækologiske infektioner - 17. Maj 2006
Diagnostik og behandling af prostatacancer - 23. Sept 2009
Farmakologisk behandling af infertilitet - 23. Jan 2012
Farmakoterapi ved urininkontinens og/eller blæretømningsbesvær - 11. Apr 2006
Graviditet og antidepressiva - 10. Jun 2011
Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter - 21. Sept 2012
Lægemidler og amning - 28. Apr 2014
Lægemidler og graviditet - generelle betragtniner om data, metoder, fortolkning - 9. Mar 2012
Medikamentel behandling af brystkræft - 18. Okt 2006
Pressemeddelelse til RF nr. 7 2006 - 14. Aug 2006
Pressemedd_RF_08_2007 - 27. Aug 2007
Urinvejsinfektion hos ældre - 17. Jan 2011

National rekommandationsliste

G03A Hormonal kontraception - 31. Jan 2007
G03C Østrogener - 31. Jan 2007
Gestagener (G03D) - 19. Febr 2007
Gynækologiske midler med gestagen og østrogen (G03F) - 31. Jan 2007
Midler ved benign prostatahyperplasi (G04C og C02CA04) - 31. Jan 2007
Midler ved erektil dysfunktion (G04BE) - 31. Jan 2007
Urologiske spasmolytika (G04BD) - 31. Jan 2007

Præparatanmeldelser

Betmiga (mirabegron) - 4. Febr 2013
Cervarix (human papillomavirusvaccine) - 17. Okt 2007
Cialis (tadalafil) - 23. Jan 2013
Combodart (dutasterid+tamsulosin) til benign prostatahypertrofi - 18. Jun 2010
Desmopressin tabletter eller smeltetabletter? - 3. Jul 2007
Doribax (doripenem) - 15. Jan 2009
Ellaone (30 mg ulipristal acetat) - 2. Jan 2010
Elonva (corifollitropin alfa) - 19. Apr 2010
Firmagon (degarelix) - 20. Maj 2009
Gardasil (human papillomavirusvaccine - type 6, 11, 16 og 18) - 6. Nov 2006
Jaydess (levonorgestrel) - 8. Jan 2014
Qlaira (østradiolvalerat+dienogest) - 26. Aug 2009
Spedra (avanafil) - 26. Aug 2014
Visanne (dienogest) - 17. Jun 2011
Yasminelle (ethinyløstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg) - 22. Nov 2006
Yaz - 16. Dec 2008
Zoely (nomegestrolacetat + østradiol) - 30. Apr 2012

Studieanmeldelser

ALLHAT: Thiazid-diuretica – bedste blodtryksmedicin også ved metabolisk syndrom? - 27. Febr 2008
Effekt af kombinationsbehandling med dutasterid og tamsulosin - 5. Jan 2010
Effekt af simvastatin + ezetimibe til patienter med nedsat nyrefunktion - 22. Aug 2011
Mortalitet i forbindelse med brug af hormonal antikonception - 5. Jul 2010
Nyt kohortestudie ændrer ikke IRF’s anbefalinger for valg af kontraception - 24. Apr 2013
P-piller – venøs tromboembolisme. Dansk kohorte 2001-9 - 30. Nov 2011
Paracetamol under graviditeten og risiko for kryptorkisme - 10. Nov 2010

Ændrede retningslinjer

Antidepressiv medicin og graviditet - 28. Febr 2011
P-piller og venøs tromboemboli. - 1. Jun 2011
Risici ved seponering af antidepressiva hos deprimerede gravide - 18. Jun 2011

Øvrigt

P piller og venøs tromboemboli - hvad med dosis af østrogen? - 22. Jun 2011
Risiko for stroke og AMI ved hormonel kontraception - 22. Jun 2012


Siden sidst opdateret: 20. december 2006 Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen - Islands Brygge 67 - 2300 København S - tlf. +45 72 22 74 00 - E-mail: irf@sst.dk