Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Vægtøgning efter rygestop

Print

Vægtøgning efter rygestop


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Det er velkendt, at mange patienter øger vægten efter rygestop. En metaanalyse har nu sat tal på omfanget og hyppigheden af denne bivirkning (1).

 

Undersøgelsen inkluderede 62 studier, hvor effekten af forskellige behandlingstiltag til rygeafvænning var evalueret. Der var henholdsvis 34, 10 og 12 studier, hvor behandlingen bestod i nikotinsubstitution, bupropion eller vareniclin. 51 studier omfattede en ubehandlet kontrolgruppe.

 

Tabel 1. Den gennemsnitlige vægtøgning blandt ubehandlede patienter i kontrolgrupperne

Måneder efter rygestop

Vægtøgning i kg (95 % konfidensinterval)

1

1,12 (0,76 til 1,47)

2

2,26 (1,98 til 2,54)

3

2,85 (2,42 til 3,28)

6

4,23 (3,69 til 4,77)

12

4,67 (3,96 til 5,38)

 

 

Tabel 2. Vægtændring 12 måneders efter rygestop

Vægtændring

Hyppighed (%)

Vægttab

16

Vægtøgning mindre end 5 kg

37

Vægtøgning 5 til 10 kg

34

Vægtøgning mere end 10 kg

13

 

Variationen blandt patienterne var stor. En ud af seks patienter tabte sig efter rygestoppet, og en ud af otte øgede vægten med mere end 10 kg (Tabel 2). Ændringen i vægt var uafhængigt af, om patienterne havde anvendt lægemidler i forbindelse med rygestoppet, og om de forinden havde udtrykt bekymring for evt. vægtøgning. Der var ikke væsentlig forskel på vægtøgningen ved anvendelse af nikotinsubstitution, bupropion eller varenaclin. I et Cochrane review fra 2012 fremgår det dog, at der ved sammenligning af varenaclin og bupropion er en signifikant forskel på vægtøgningen ved behandlingens afslutning. Forskellen er på 0,51 kg (CI 0,09 til 0,93) p=0,016. Denne forskel har næppe klinisk relevans (2).

 

Behandling af rygestop skal også rumme tiltag, der modvirker vægtøgning (3).

 

 

Referencer

  1. Aubin H-J, Farley A, 3, Lycett D, Lahmek P, Aveyard P. Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ 2012; 345: e4439 doi: 10.1136/bmj. (Published 10 July 2012)
  2. Farley AC, Hajek P, Lycett D, Aveyard P. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012, 1: CD006219.
  3. http://www.stoplinien.dk/Hold_fast/mad_og_vaegt.aspx

Kontakt: Bjørn Krølner bjk@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 15. august 2012.

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 30. oktober 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top