Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Tiotropium ved moderat KOL. Data fra en subgruppe af UPLIFT

Print

Tiotropium ved moderat KOL. Data fra en subgruppe af UPLIFT


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet


Undersøgelsen blev foretaget på en subgruppe af patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) i GOLD klasse II (svarende til moderat KOL) i UPLIFT undersøgelsen, som tidligere er anmeldt af IRF (http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/effekt_af_4_aars_behandling_af_kronisk_obstruktiv_lungelidelse_med_tiotropium.htm) . Subgruppe analysen var præspecificeret. Det var en dobbeltblind multicenterundersøgelse af effekten af tiotropium sammenlignet med placebo. Det primære endepunkt var den årlige nedsættelse af FEV1, som blev nedsat med 6 ml målt efter bronkodilatation.


Det mener IRF


UPLIFT undersøgelsen tydede på, at indikationen for tiotropium ved KOL bør være symptomlindring, da behandling ikke påvirker mortalitet, progression i lungefunktionsnedsættelse eller hyppighed af indlæggelseskrævende eksacerbationer (se anmeldelse af UPLIFT).
I nærværende subgruppeanalyse af UPLIFT fandt man hos patienter med KOL i GOLD klasse II en ganske ringe forskel i det årlige fald af FEV1 efter bronkodilatation på 6 ml per år, mens der ikke var forskel på FEV1 før bronkodilatation. Den kliniske effekt er diskutabel. Der var ikke forskel i mortalitet. I øvrigt var resultaterne i overensstemmelse med UPLIFT.
Den vigtigste intervention til forebyggelse af lungefunktionstab og mortalitet ved KOL er fortsat rygestop og rehabilitering, hvorimod tiotropium kan anvendes til symptomatisk behandling af patienter med moderat og svær KOL.

 

 

Baggrund


Tidligere undersøgelser af effekten af langtidsvirkende β2 agonister, inhaleret steroid, kombinationspræparater og langtidsvirkende antikolinergika på patienter med KOL er foretaget på patienter med moderat til meget svær KOL. Undersøgelsen belyser effekten hos patienter med moderat KOL.

 

Metode


Understanding Potential Long-Term Impacts on Function with Tiotropium (UPLIFT) (2) var en 4-årig dobbeltblind, placebo-kontrolleret randomiseret, multinational undersøgelse af effekten af tiotropium hos patienter med moderat til svær KOL sammenlignet med placebo. Patienterne blev randomiseret til behandling med tiotropium 18 μg 1 x dgl. eller placebo.
Patienterne i begge grupper fortsatte med sædvanlig medicin dvs. inhaleret kortikosteroid, β2 agonist, kombineret kortikosteroid og β2 agonist samt teofyllin, men de måtte ikke tage andre antikolinergika.
Det primære endepunkt var som i den oprindelige UPLIFT den årlige nedsættelse af gennemsnitlig FEV1 før og efter bronkodilatation. Sekundære endepunkter var nedsættelse af FVC, livskvalitet målt ved SGRQ (St.George’s Respiratory Questionaire), eksacerbationer og død.

I denne analyse af patienter med KOL i GOLD stadium II (FEV1 <80 % og ≥50 % af forventet værdi) krævede inklusionskriterierne, at FEV1 skulle være ≤70 % af forventet værdi. Det gennemsnitlige FEV1 efter bronkodilatation var 59 % af forventet værdi.
De fleste patienter var i samtidig behandling med inhaleret steroid, langtidsvirkende β2 agonist eller begge dele.

Ansatte i Boehringer Ingelheim og Pfizer, som var undersøgelsens sponsor, indgik i undersøgelsens styregruppe, som var ansvarlig for udførelsen af undersøgelsen, statistisk analyse og udarbejdelse af rapport.

 

Resultater


Af 5.993 randomiserede patienter havde 2.739 KOL i GOLD stadium II.
1.384 fik tiotropium og 1.355 fik placebo.
En større del af patienterne i placebogruppen afbrød undersøgelsen (35 %) end i tiotropiumgruppen (31 %).

 

Tabel 1. Årlig nedsættelse af FEV1 og FVC.

  Tiotropium   Placebo  
  n Middel

nedsættelse

n Middel nedsættelse p-værdi
FEV1 før bronkodilatation 1.221 35 ml 1.158 37 ml 0,38
FEV1 efter bronkodilatation 1.218 43 ml 1.157 49 ml 0,024
FVC før bronkodilatation 1.221 44 ml 1.158 43 ml 0,82
FVC efter bronkodilatation 1.218 53 ml 1.157 58 ml 0,29

 

Den gennemsnitlige præbronkodilatatoriske og postbronkodilatatoriske værdi af FEV1 var på alle tidspunkter højere i tiotropiumgruppen end i placebogruppen (p<0,001).

SGRQ var til alle tider højere (høj score svarer til lav livskvalitet) i placebogruppen end i tiotropiumgruppen (p≤0,006). Forskellen i score varierede 2,7 til 4,0 enheder. En klinisk relevant forskel angives at være 4 enheder.
I begge grupper sås en stigning i SGRQ i løbet af de 4 år. SGRQ blev øget med 0,89 enheder per år i tiotropiumgruppen og 0,99 enheder per år i placebogruppen. Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

 

 

Tabel 2. Eksacerbationer.

  Tiotropium  Placebo   p-værdi
Antal eksacerb. 824/1.384 882/1.355  

Tid til 1. eksacerb.

23,1 md.

17,5 md.

<0,0001

Antal eksacerb. per patient år

0,56

0,70

<0,0001

Antal eksacerb. der medførte indlæggelse

211/1.384

264/1.355

 
Antal eksacerb. der medførte indlæggelse per patientår 0,8 0,10 0,082

 

Antallet af eksacerbationer per år faldt fra 0,70 til 0,56. Det betyder, at 7 patienter skal behandles 1 år for at undgå 1 eksacerbation.
For eksacerbationer, der førte til indlæggelse faldt antallet per år fra 0,10 til 0,08. Det betyder, at 50 patienter skal behandles 1 år for at undgå 1 indlæggelseskrævende eksacerbation, men denne forskel er ikke statistisk signifikant.

I løbet af de 4 år, undersøgelsen løb døde 134 patienter i tiotropiumgruppen og 148 i placebogruppen. Der var ikke statistisk forskel på mortalitet i de to grupper.


Sikkerhed


Undersøgelsen angiver ingen oplysninger om bivirkninger men henviser til den oprindelige UPLIFT undersøgelse.

 

Diskussion

Der er tale om en subgruppe analyse af resultater fra UPLIFT med de metodologiske problemer, det medfører, selv om analysen var præspecificeret.
Analysen angiver ikke, hvordan det vil gå alle patienter med KOL i GOLD stadium II.
Inklusionskriteriet med at FEV1 skulle være ≤70 % af forventet værdi betyder, at resultaterne ikke omfattede alle patienter i GOLD stadium II. Patienter med FEV1 70 % - 80 % af forventet værdi mangler. Patienterne blev undersøgt af lungemedicinere og havde derfor sandsynligvis symptomer. Asymptomatiske patienter med KOL i GOLD stadium II kan være ekskluderet.
Analysen påviste en forskel i det årlige fald af FEV1 på 6 ml men kun efter bronkodilatation. Uanset denne forskel er statistisk signifikant, er den kliniske betydning diskutabel.

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Decramer M, Celli B, Kesten S, Lystig T et al. Effect of tiotropium on outcomes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet. 2009;374:1171-8.
  2. Tashkin DP, Celli B, Senn S et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2008;359:1543-54.

Anmeldelsen har været forelagt Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), som finder anmeldelsen ”unuanceret negativ”. DLS men medgiver dog, at lungefunktionstabet på 6 ml/år ikke har den store kliniske betydning samt, at tiotropium henvender sig til symptomatiske KOL-patienter. IRF har på baggrund af DLS kommentar modificeret konklusionen.

 

Opdateret 06-03-2010

 


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top