Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Tilskud af D vitamin forebygger fald

Print

Tilskud af D vitamin forebygger fald


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

Formålet med denne meta-analyse var at undersøge effekten af tilskud af D vitamin og aktive former af D vitamin med og uden calcium ved forebyggelse af fald hos ældre mennesker (1). Der er tale om en metaanalyse af 8 dobbeltblinde, randomiserede undersøgelser (n=2.426) af personer ≥65 år.
Tilskud af D vitamin på 700-1.000 IE (17,5-25 μg) om dagen reducerede den relative risikoen for fald med 19 %. Tilskud af <700 IE (17,5 μg) D vitamin reducerede ikke risikoen for fald. Forfatterne medtog ikke studier, hvor D-vitamin blev givet som injektion.

 

Det mener IRF

  • Metaanalysen tyder på, at tilskud af >700 IE (17,5 μg) D vitamin kan nedsætte hyppigheden af fald og dermed af frakturer hos ældre mennesker selv uden tilskud af kalk.
  • Analysen tyder på, at s-koncentrationen af 25-hydroxyvitamin D3 skal holdes over 60 nmol/l.
  • Analysen giver ikke svar på, hvilken dosis D vitamin, det er optimalt at tilbyde ældre mennesker.
  • Resultaterne tyder på, at der er bedre effekt af vitamin D3 end af vitamin D2, om end forskellen ikke var statistisk signifikant.

 

Baggrund

Hvert år oplever 1 af 3 personer over 65 år mindst 1 fald. 9 % af disse fald fører personen til skadestue og 5-6 % af faldene medfører fraktur.
D vitamin har direkte effekt på muskelstyrke. Myopati med muskelsvækkelse og smerter pga. alvorlig mangel på D vitaminer er reversibel ved tilskud af D vitamin. Flere undersøgelser tyder på, at tilskud af D vitamin kan reducere hyppigheden af fald hos ældre mennesker (2-4), men adskillige undersøgelser har givet non-signifikante resultater muligvis pga. for lavt tilskud af D vitamin. 

  

Metode

Undersøgelser til metaanalysen blev fundet ved søgning i PubMed, Cochrane registeret over kontrollerede undersøgelser, BIOSIS og Embase. Randomiserede, dobbeltblinde undersøgelser af forebyggelse af fald med definerede doser af vitamin D3 og D2 samt 1α-hydroxyvitamin D3 og 1,25-dihydroxy-vitamin D3 til personer ≥65 år, som blev fulgt i mindst 3 mdr. kunne indgå i analysen.
Det primære udfald var relativ risiko for mindst ét fald hos personer, der fik D vitamin med eller uden calcium sammenlignet med risikoen for fald blandt personer, der fik placebo med eller uden calcium. En stikprøve af deltagerne i studierne fik målt niveau af 25- hydroxyvitamin D3 (25(OH)D).

Resultater

10 randomiserede undersøgelser indgik i metaanalysen, 8 undersøgelser drejede sig om vitamin D2 og D3, 2 undersøgelser handlede om aktive former af D vitamin.
De 8 undersøgelser omfattede 2.426 personer (81 % kvinder) med gennemsnitsalder 80 år. Vitamin D3 blev anvendt i 5 undersøgelser og vitamin D2 i 3 undersøgelser. D vitamin blev givet i doser varierende fra 200 (5 μg) til 1.000 IU (25 μg). Den gennemsnitlige behandlingsperiode var 16 mdr. I en enkelt undersøgelse blev 137 kvinder behandlet i 2 mdr. og fulgt i 10 mdr. uden behandling. Tilskud af calcium blev givet til både behandlingsgruppen og placebogruppen i 5 undersøgelser, og dosis varierede fra 500 til 1.200 mg dgl.

Tabel 1. Samlet risiko for fald ved behandling med D vitamin vs. placebo.

  Antal personer D vitamin dosis Risiko 95 % CI
7 undersøgelser 1.921 700-1.000 IE 0,81 0,71 til 0,92
1 undersøgelse 505 200-600 IE 1,10 0,89 til 1,35

 

Den samlede risiko i 7 undersøgelser, som anvendte højdosis D vitamin (700-1.000 IE) var 0,81. Antallet af fald i behandlingsgruppen var 435/959 mod 528/962 i kontrolgruppen. Dvs. risikoen for fald blev nedsat med 19 %. Forskellen i risiko var 9,4 % (95 % CI 5,1 % til 13,7 %; P<0,0001) og number needed to treat (NNT) var 11 (7 til 20) for at undgå 1 fald over en periode på 2-36 mdr.

Den samlede risiko i 1 undersøgelse med 4 studiearme med lavdosis D vitamin (200-600 IE) var 1,10 (95 % CI 0,89 til 1,35), hvilket betyder, at lavdosis D vitamin ikke forebygger fald.

Studier, der opnåede gennemsnitlige serumkoncentrationer 25(OH)D ≥ 60 nmol/l opnåede reduktion af fald på 23 %. (relativ risiko 0,77 (0,65 til 0,90)), mens studier, der opnåede gennemsnitlig 25(OH)D <60 nmol/l ikke havde effekt på reduktion af fald (relativ risiko 1,35 (0,98 til 1,84)).

Analysen viser, at tærskelen for, hvornår D vitamin forebygger fald, er ved D vitamindosis på 700 IE, og s-koncentrationen af 25(OH)D ved forebyggelse af fald begynder ved 60 nmol/l.

I subgruppeanalyser fandt man, at den samlede risikoreduktion var 12 % i undersøgelser, der anvendte vitamin D2 mod 26 % i undersøgelser, der anvendte vitamin D3 (P=0,28).
Effekten af D vitamin så ud til at være uafhængig af calciumtilskud.
Behandlingslængden påvirkede ikke resultatet signifikant.

 

Bivirkninger

Metaanalysen omtaler ikke bivirkninger ved behandling med D vitamin og calcium, men nævner, at i 2 undersøgelser oplevede patienter i behandlingsgruppen hyppigere hyperkalcæmi med værdier op til 3 mmol/l end i kontrolgruppen. 

Diskussion

Reduktion af hyppigheden af fald kunne ikke registreres ved tilskud af D vitamin under 700 IE (17,5 μg) eller gennemsnitligt opnået 25(OH)D niveau under 60 nmol/l. Det er muligt, at tilskud af D vitamin >1000IE (25 μg) vil give bedre forebyggelse af fald. Det giver denne meta-analyse ikke svar på.
En vigtig risikofaktor ved fald er muskelsvaghed, som ses ved D vitaminmangel.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 25. maj 2010

 

Referencer

  1. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2009;339:b3692.
  2. Bischoff HA, Stähelin HB, Dick W et al. Effects of vitamin D and calcium supplementation on falls: a randomized controlled trial. J Bone Miner Res. 2003 Feb;18(2):343-51.
  3. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW et al. Effects of a long-term vitamin D and calcium supplementation on falls and parameters of muscle function in community-dwelling older individuals. Osteoporos Int. 2009;20:315-22.
  4. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW et al. Effects of a short-term vitamin D and calcium supplementation on body sway and secondary hyperparathyroidism in elderly women. J Bone Miner Res. 2000;15:1113-8.

 

Studieanmeldelsen har været forelagt Dansk Endokrinologisk Selskab, som ikke har responderet.


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top