Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Suicidal adfærd og depression ved rygeophør

Print

Suicidal adfærd og depression ved rygeophør


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

To behandlinger ved rygeophør – vareniclin og bupropion – har såkaldte Boxed Warnings fra Food and Drug Administration (FDA) om suicidium/selvskadende adfærd og depression. Epidemiologiske undersøgelser har fundet øget risiko for dette ved rygning og ved rygeophør uafhængigt af behandling.
Fra FDA’s Adverse Event Reporting System’s (AERS) database er indsamlet rapporter om alvorlige bivirkninger fra 1998 til 2010 om vareniclin , bupropion og nikotinsubstitution ved rygeophør. Det sammensatte endepunkt blev defineret som et tilfælde med en eller flere Preferred Terms in Standardized MedDRA Query (SMQ) for disse bivirkninger. Man angav ratio for rapporterede tilfælde af suicidium/selvskade eller depression for hvert lægemiddel sammenlignet med alle andre alvorlige tilfælde for lægemidlet.
Man fandt 3.249 rapporterede tilfælde af suicidal /selvskadende adfærd eller depression, 2.925 (90 %) for vareniclin, 229 (7 %) for bupropion og 95 (3 %) for nikotinsubstitution.
En gruppe, der fik antibiotika blev anvendt til sammenligning. Det viste, at suicidal /selvskadende adfærd eller depression forekom sjældent i denne population (ca.1 %).


Det mener IRF

 • Vareniclin (Champix), bupropion (Zyban) og nikotinsubstitution angives af flere som førstevalgs præparater ved farmakologisk behandling i forbindelse med rygestop.
 • Der er indberettet væsentlig flere bivirkninger i form af suicidal /selvskadende adfærd eller depression for vareniclin end for bupropion og nikotinsubstitution. Resultatet kan være påvirket af confounding.
 • I USA er vareniclin forbudt/begrænset til anvendelse til piloter, flyledere, lastbilchaufføere og militært personel.
 • IRF har tidligere angivet nikotinsubstitution som 1. valg ved farmakologisk behandling ved rygeophør. Denne undersøgelse giver ikke anledning til at ændre denne anbefaling.


Baggrund

Farmakologisk behandling ved rygeophør omfatter nikotinsubstitution, bupropion og vareniclin. FDA har advaret mod alvorlige psykiatriske bivirkninger ved bupropion og vareniclin. Advarslerne, Boxed Warnings, henviser til suicidal adfærd, men nævner også, at depression kan være et symptom på nikotinabstinens.
Epidemiologiske undersøgelser har rapporteret om øget incidens af suicidale tanker og adfærd blandt rygere og ved rygeophør. Dysfori og depression er opført blandt 8 mulige symptomer på nikotinabstinens i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Andre symptomer er bl.a. irritabilitet, søvnbesvær og vægtøgning. Depression angives ikke som almindeligt forekommende.


Metode

Rapporter er indsamlet fra databaser om bivirkninger modtaget af FDA i Adverse Event Reporting System (AERS) fra 1998 til 2010. Det sammensatte endepunkt suicidal /selvskadende adfærd eller depression blev defineret som en eller flere Preferred Terms in Standaaardized MedDRA Query (SMQ) for disse bivirkninger.
For at vurdere den tilgrundliggende risiko for suicidal/selvskadende adfærd eller depression, anvendte man til sammenligning en gruppe, som var i korttids behandling med almindelige antibiotika: amoxicillin, amoxicillin/ clavulansyre og azithromycin.


Resultater

Der fandtes 13.243 rapporter i rygeophørsgruppen og 4.047 i antibiotikagruppen.

 

Tabel 1. Rapporterede bivirkninger

  Vareniclin
N=9.575
Bupropion
N=1.751
Nikotin
N=1.917
Antibiotika
N=4.047
  N (%)  N (%) N (%) N (%)
Alder, år 49 44 50 50
Samlet død 470 (4,9) 140 (8,0) 111 (5,8) 318 (7,9)
Invaliditet 244 (2,5) 165 (9,4) 41 (2,1) 194 (4,8)
Andet alvorligt 8.861 (92,5) 1.446 (82,6) 1.765 (92,1)  3.535 (87,3)

 


Tabel 2. Rapporter om suicidal /selvskadende adfærd og depression.

  Vareniclin
  n
Bupropion
  n
Nikotin
  n
Antibiotika
  n
Suicidium 272 19 4 3
Suicidial depression 10 3 0 1
Selvskade 49 7 1 1
Tanker om selvskade 65 3 0 0
Selvskadende adfærd 45 0 0 0
Suicidal adfærd 63 1 1 0
Tanker om suicidium 1.135 73 40 7
Selvmordsforsøg    323 56 2 7
Anhedoni 38 4 0 0
Nedsat interesse 33 3 1 0
Depression 1.735 102 47 29
Major depression  45 1 2 0


 

Tabel 3. Odds ratio (OR) for endepunktet i forhold til alle rapporter om alvorlige bivirkninger sammenlignet med antibiotika uden samtidig behandling med stoffer med advarsler om suicidal adfærd og 95 % sikkerhedsgrænser (CI).

  OR 95 % CI
Samlet endepunkt
Vareniclin 36,6 27,5 til 48,9
Bupropion 12,5  9,1 til 17,2
Nikotin 4,3 3,1 til 6,2
Depression
Vareniclin 34,2 23,9 til 48,9
Bupropion  9,6 6,5 til 14,3
Nikotin 4,0 2,6 til 6,3
Suicidal/selvskade adfærd
Vareniclin 45,0 29,2 til 69,2
Bupropion 18,6 11,8 til 29,5
Nikotin 5,1 3,1 til 8,6
Samlet uden anden medicin
Vareniclin  41,7 30,3 til 57,4
Bupropion 12,7 8,9 til 18,0
Nikotin 3,7 2,5 til 5,6


58 typer medicin (inkl. bupropion og vareniclin) har Boxed Warnings for suicidal adfærd. I Tabel 3 er OR for endepunktet uden samtidig anvendelse af disse præparater anført.


Hovedpine og smerter er de uspecifikke bivirkninger der hyppigst rapporteres både ved og uden medicin. Det blev rapporteret hos 8 % af personer ved rygeophør uden forskel mellem de 3 grupper, men hyppigere ved rygeophør end ved antibiotila (OR 1,95 (CI 1,7 til 2,3).


Vareniclin blev markedsført i ca. 4 år af studieperiodens 13 år, men stod for en uforholdsmæssig stor del af bivirkningerne.


Diskussion

Data støtter konklusionen om suicidal/selvskade og depression ved rygeophør. Risiko for disse bivirkninger var større ved nikotinsubstitution end ved antibiotikabehandling. Bupropion havde yderligere risiko og vareniclin markant størst risiko. Resultatet er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser (2,3).
Indberetning af bivirkninger kan være påvirket af, at vareniclin er et relativt nyt præparat med større opmærksomhed end den gamle nikotinsubstitution og bupropion og derfor med relativt flere indberetninger.
Vareniclin havde været på markedet i 4 af de 12 år undersøgelsen omfattede.
Det må også fremhæves, at der ikke var forskel på indberetningerne om hovedpine og smerter.
Den øgede risiko for suicidal/selvskade og depression ved vareniclin blev ikke påvist i fabrikantens meta-analyse. Der indgik 3.940 personer i fase II/III undersøgelserne. FDA konkluderede i 2008, at disse undersøgelser var for små til at vurdere denne sammenhæng.
Som ved andre indberetninger af bivirkninger beviser en indberetning ikke en kausal sammenhæng.


FDA’s evaluering af undersøgelser af effekten af vareniclin viste, at vareniclin havde bedst effekt efter 12 uger. I den eneste publicerede undersøgelse var der ikke signifikant forskel på rygeophør mellem vareniclin og nikotinsubstitution efter 52 uger (4).


Federal Aviation Administration i USA har forbudt vareniclin til piloter og flyledere. Department of Transportation har begrænset anvendelsen af vareniclin til lastbilchauffører, og Department of Defense har forbudt vareniclin til militært personel (5).

 

Vareniclin er i flere undersøgelser associeret med aggression og vold (6-8), hvorfor der advares mod denne adfærd ved brug af vareniclin.

 

Undersøgelsen konkluderede: The findings for varenicline, combined with other problems with its safety profile, render it unsuitable for first-line use in smoking cessation.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi, februar 2012.

 

Referencer

 1. Moore TJ, Furberg CD, Glenmullen J et al. Suicidal behavior and depression in smoking cessation treatments. PLoS One. 2011;6:e27016.
 2. Moore TJ, Furberg CD (2009) Varenicline and suicide. Risk of psychiatric side effects with varenicline [letter]. BMJ 2009;339: b4964.
 3. Harrison-Woolrych M, Ashton J. Psychiatric adverse events associated with varenicline: an intensive postmarketing prospective cohort study in New Zealand. Drug Saf 2011;34: 763–72.
 4. Aubin HJ, Bobak A, Britton JR, Oncken C, Billing CB, Jr., et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised open-label trial. Thorax 2008;63: 717–24.
 5. Moore TJ, Cohen MR, Furberg CD (2011) Signals for Varenicline, Levofloxacin and Fentanyl Institute for Safe Medication Practices, Available: http://www.ismp.org/QuarterWatch/2010Q2.pdf. Accessed 2011 May 3.
 6. Rouve N, Bagheri H, Telmon N et al. Prescribed drugs and violence: a case/noncase study in the French PharmacoVigilance Database. Eur J Clin Pharmacol, 2011 In press.
 7. Moore TJ, Glenmullen J, Furberg CD. Prescription drugs associated with reports of violence towards others. PLoS One 2010;5: e15337.
 8. Moore TJ, Glenmullen J, Furberg CD. Thoughts and acts of aggression/ violence toward others reported in association with varenicline. Ann Pharmacother 2010;44: 1389–94.

Anmeldelsen har været forelagt Dansk Lungemedicinsk Selskab, som ikke har responderet.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top