Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Statiner medfører beskeden risiko for diabetes

Print

Statiner medfører beskeden risiko for diabetes


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

  • Arbejdet (1) er en metaanalyse af 13 undersøgelser af i alt 91.140 patienter, hvoraf 4.278 patienter udviklede diabetes i løbet af gennemsnitligt 4 år.
  • Der fandtes en lille men statistisk signifikant øget hyppighed af diabetes hos patienter, der var i behandling med statin. Odds ratio (OR) 1,09 (CI 1,02 til 1,17). 

Det mener IRF

  • En forøget risiko for udvikling af diabetes med OR 1,09 må betragtes som lille og muligvis betinget af confounding.
  • Behandling af øget risiko for kardiovaskulære tilfælde med statin bør ikke påvirkes af den let øgede risiko for udvikling af diabetes.

Baggrund

Statiner betragtes som sikre og veltolererede præparater til forebyggelse af kardiovaskulære tilfælde. Imidlertid har JUPITER undersøgelsen (2) tydet på en overhyppighed af udvikling af diabetes hos rosuvastatinbehandlede. Andre undersøgelser har givet modstridende resultater. Denne metaanalyse er udført for at belyse spørgsmålet.

Metode

Store placebokontrollerede undersøgelser af statiner og undersøgelser mod standardbehandling af kardiovaskulære undersøgelser blev søgt i Medline, Embase og Cochrane Central  Register fra 1994 til 2009. Der blev fundet 2.841 studier, hvoraf kun 13 studier fandtes anvendelige til metaanalysen bl.a. fordi undersøgelser, der omfattede diabetespatienter, blev udelukket ligesom undersøgelser med en opfølgningstid på under 1 år, og undersøgelser der havde under 1.000 deltagere. Studier, hvor forskellige doser af statin eller forskellige statiner blev ikke medtaget. Såvel primær- som sekundærprofylaktiske statinstudier blev inkluderet.
Meta-analysen er foretaget uden sponsor.

Resultater

13 undersøgelser af i alt 91.140 personer, hvoraf 4.278 udviklede diabetes, indgik i analysen. Den gennemsnitlige opfølgningstid var 4 år.

 

Tabel 1. Sammenhæng mellem statinbehandling og udvikling af diabetes i 13 undersøgelser og de enkelte undersøgelsers samlede vægt i metaanalysen.

Undersøgelser

 

    n

statin

diabetes

kontrol

diabetes

OR

(95 % CI)

Vægt (%)

ASCOT-LLA

  7.773

154

134

1,14 (0,89 – 1,46)

7,07

HPS

14.573

335

293

1,15 (0,98 – 1,35)

13,91

JUPITER

17.802

270

216

1,26 (1,04 – 1,51)

11,32

WOSCOPS

  5.974

  75

  93

0,79 (0,58 – 1,10)

  4,24

LIPID

  6.997

126

138

0,91 (0,71 – 1,71)

  6,53

CORONA

  3.534

100

  88

1,14 (0,84 – 1,55)

  4,65

PROSPER

  5.023

165

127

1,32 (1,03 – 1,69)

  6,94

MEGA

  6.086

172

164

1,07 (0,86 – 1,35)

  8,03

AFCAPS/TEXCAPS

  6.211

  72

  74

0,98 (0,70 – 1,38)

  3,76

4S

  4.242

198

193

1,03 (0,84 – 1,28)

  8,88

ALLHAT

  6.087

238

212

1,15 (0,95 – 1,41)

10,23

GISSI HF

  3.378

225

215

1,10 (0,89 – 1,35)

  9,50

GISSI PREV

  3.460

  96

105

0,89 (0,67 – 1,20)

  4,94

Samlet

 

2.226

2.052

1,09 (1,02 – 1,17)

100 %

 

I 2 undersøgelser udvikledes signifikant flere tilfælde af diabetes hos statinbehandlede end i kontrolgrupperne (JUPITER og PROSPER). Sammenlagt fandtes 174 flere tilfælde af diabetes i statingrupperne end i kontrolgrupperne. Det svarer til 1 ekstra tilfælde af diabetes per 255 (95 % CI 150 til 852) behandlede i løbet af 4 år eller 11,25 tilfælde per 1.000 patientår.

Diskussion

En mulig forklaring på associationen mellem statinbehandling og udvikling af diabetes er confounding. Ændring til en sundere livsstil efter kardiovaskulære tilfælde kan tænkes. Det vil teoretisk hyppigst ske i placebogrupperne, men den absolutte forskel i overlevelse mellem grupperne var kun omkring 1,4 %.
Med data fra Cholesterol Treatment Trialist meta-analysen af undersøgelser af 71.370 ikke-diabetiske personer (3) kan man beregne, at reduktion af død af koronar hjertesygdom og ikke-letal myokardieinfarkt blev nedsat med 5,4 tilfælde per 255 personer behandlet i 4 år ved en nedsættelse af LDL kolesterol på 1 mmol/l sammenlignet med kontrolbehandling. Dertil kommer en nedsættelse af hyppigheden af apopleksi og behov for revaskularisation.
Under forudsætning af, at statinbehandlingen er velindiceret, dvs. patienter med etableret iskæmisk hjertesygdom og udvalgte med flere risikofaktorer for sikæmisk hjertesygdom er der ikke grund til at ændre på retningslinierne for statinbehandling.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

1. Sattar N, Preiss D, Murray  H M et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42.
2. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med. 2008;359:2195-207.
3. Baigent C, Keech A, Kearney PM et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366:1267-78.

 

Anmeldelsen har været forelagt Dansk Cardiologisk Selskab, som er enig i IRF's konklusioner. DCS anbefaler, at man husker at kontrollere blodsukker 1 x årligt hos patienter i statinbehandling, da de fleste, der får statin, er prædisponerede for diabetes pga. IHS og/eller metabolisk syndrom.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 3. marts 2010

Kontaktperson Niels C Heebøll-Nielsen; nchn@dkma.dk

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top