Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Patienter med hjerte-karsygdom når ikke behandlingsmålet for kolesterol

Print

Patienter med hjerte-karsygdom når ikke behandlingsmålet for kolesterol


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


En ny dansk opgørelse baseret på data fra Østerbro-undersøgelsen fra 2004-2010 viser, at det tilsyneladende står helt galt til med hensyn til behandlingen med kolesterolsænkende medicin (1). Halvdelen af alle patienter med hjerte-karsygdom eller diabetes bliver slet ikke behandlet med kolesterolsænkende medicin, og blandt de som er i behandling er det kun ca. halvdelen der når de i guidelines fastsatte behandlingsmål.


Inden det hele bliver alt for sort kan det dog være relevant at spørge: Hvad er gevinsten ved at sænke kolesterol yderligere fx LDL-kolesterol fra 3,0 til 2,5 mmol/l eller fra 2,5 til 1,8 mmol/l?

 

Bliver patienter med tidligere myokardieinfakt underbehandlet?

Af en figur (fig 2) i artiklen kan man se fordelingen af kolesterolværdier. Kun 59% af patienterne med tidligere myokardieinfakt blev behandlet ned til det daværende behandlingsmål for totalkolesterol på 4,5 mmol/l. For LDL-kolesterol nåede 70% målet på 2,5 mmol/l. I en kommentar til artiklen i Ugeskrift for læger udtaler en af forfatterne, at resultatet ville se endnu værre ud såfremt man havde opgjort resultaterne i forhold til de nye behandlingsmål, som er 4,0 og 1,8 mmol/l for henholdsvis totalkolesterol og LDL-kolesterol. Ifølge figuren er mange dog allerede tæt på de nye mål , og de fleste ligger under 3,0 mmol/l.  Godt halvdelen har nået behandlingsmålet på 1,8 mmol/l jf. de nye guidelines.


Det formodes at de fleste af disse patienter behandles med de anbefalede simvastatin 40 mg med mindre bivirkninger har medført, at der anvendes en mindre dosis. For patienter som ikke når målet anbefaler IRF, at man skifter til atorvastatin max 80 mg. Effekten ved at sænke LDL-kolesterol yderligere 0,6 mmol/l med atorvastatin 80 mg medførte i et studie 2% reduktion i kardiovaskulære hændelser i forhold til atorvastatin 10 mg, men ingen effekt på kardiovaskulær mortalitet eller totalmortalitet (2). I et andet studie, hvor man sammenlignede atorvastatin 80 mg med simvastatin 20-40 mg fandt man derimod ingen forskel i det primære kombinerede endepunkt (ikke-letal AMI, dødelig koronar hjertesygdom og behandlingskrævende hjertestop) (3).

 

Bliver raske patienter med risikofaktorer overbehandlet?

Et interessant fund, som ikke kommenteres i artiklen, er at 56 % af samtlige behandlede hverken har hjerte-karsygdom eller diabetes. Det nævnes, at gruppen rummer patienter med specifikke risikofaktorer (hypertension, rygning, BMI > 30), men ikke om alle de behandlede har en risikoprofil, der gør kolesterolsænkende behandling relevant jf. guidelines.

 

Konklusion

Mere intensiv behandling med statin som sekundær profylakse medfører en beskeden, om nogen effekt, som hos den enkelte patient skal afvejes mod en øget risiko for bivirkninger, som i nogle tilfælde er årsagen til, at målet ikke nås.
Der er dog også enkelte lyspunkter. For patienter med tidligere myokardieinfakt er der sket en stigning i andel patienter i behandling med kolesterolsænkende medicin fra 60% i 2004 til godt 90% i 2010. Der ses også en stigning for patienter med anden iskæmisk manifestation eller diabetes indtil 2008, hvorefter forbruget hos disse grupper stagnerer. Dette hænger muligvis sammen med, at der i juli 2008 var en meget intensiv ”skræmmekampagne” i medierne om alvorlige bivirkninger af statiner. Ny viden om bivirkninger skal altid tages alvorligt, men det er meget uheldigt hvis det medfører, at de patienter som har mest mulig gevinst af behandlingen stopper hermed.

 

Derimod får vi ikke svar på spørgsmålet, om overbehandling af raske udgør et lige så stort problem, som den påtalte underbehandling.

 

Mon ikke vi i alle tilfælde kan gøre det lidt bedre.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

 

1. Siggaard-Andersen N, Freiberg JJ, Nordestgaard. Only a fraction of patients with iscaemic disease or diabetes are treated to recommended target values for plasma lipids. Dan Med J 2012; 59/7 http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/PAST_ISSUE/2012/DMJ_2012_07/A4470/A4470.pdf

 

2. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD et al. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. NEJM 2005; 352: 1425-35.

 

3. Pedersen TR., Færgeman O., Kastelein JJP. et al. High-dose atorvastatin vs. usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction. JAMA 2005;294:2437-45.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 3. juli 2012


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top