Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Paracetamol under graviditeten og risiko for kryptorkisme

Print

Paracetamol under graviditeten og risiko for kryptorkisme


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

 • 47.400 nyfødte drenge fra den danske fødselskohorte i perioden 1996-2002 er undersøgt for kryptorkisme sammenholdt med moders indtagelse under graviditeten af paracetamol (PCA), ibuprofen og acetylsalicylsyre (ASA) (1).
 • Kryptorkisme blev påvist hos 980 drenge.
 • Forbruget af PCA, ibuprofen og ASA blev registreret ved telefoninterview og spørgeskema.
 • Forbrug af PCA i både første + andet trimester var associeret med øget forekomst af kryptorkisme. Hazard ratio (HR) 1,33 (95 % CI 1,00 til 1,77). Udsættelse for PCA gennem mere end 4 uger i gestationsuge 8-14 var associeret med HR 1,38 (1,05 til 1,83) for kryptorkisme.
 • Forbrug af ibuprofen og ASA var ikke associeret med øget forekomst af kryptorkisme.
 • Det fremgår af materialet, at der var flere deltagere med feber, muskel- eller ledsmerter og infektion eller inflammation i de grupper, der tog PAC, ibuprofen og ASA end i de grupper, der ikke tog det.

 

Det mener IRF

 • Undersøgelsen sandsynliggør en ganske svag association mellem forbrug af PCA og forekomst af kryptorkisme, men denne association kan meget let være udtryk for massesignifikans og derfor et tilfældigt fund. Endvidere kan der være tale om confounding by indication.
 • Sammenhængen må undersøges nærmere inden man generelt kan fraråde gravide enhver brug af PCA.
 • Gravide bør som udgangspunkt være forsigtig med at anvende medicin inkl. håndkøbsmedicin. PCA må dog fortsat anses som et sikkert valg af svagt smertestillende lægemidler til gravide.

 

Baggrund

Kryptorkisme findes hos 2 % til 3 % af drenge. Maternel livsstil under graviditeten kan tænkes at påvirke den normale vandring af testiklerne fra bughulen til den endelige placering i pungen. 
Det er hypotesen, at androgen aktivitet i graviditetens uge 8-14 programmerer den senere nedsynkning gennem inguinalkanalen af testikler i graviditetsugerne 26-35.
Androgenproduktionen i den uudviklede mandlige gonade styres af human choriongonadotropin (hCG) og luetiniserende hormon (LH).
Prostaglandiner er associeret med testosteronproduktionen hos rotter, og hCG induceret testosteronproduktion moduleres af prostaglandiner. Mekanismen hos mennesket er ikke fuldt belyst.
Da hCG-stimuleret androgenproduktion in utero er afgørende for normal testikulær vandring, kan udsættelse for prostaglandinhæmmere som PCA, ibuprofen og ASA i den vulnerable periode tænkes at påvirke nedsynkningen af testikler.
NSAID inhiberer prostaglandinsyntesen gennem inhibition af cyclooxygenase (COX) enzymer.

 

Metode

Undersøgelsen er baseret på den danske nationale fødselskohorte og omhandler drenge født i perioden 1996-2002. Gravide blev hos deres egen læge tilbudt at deltage i undersøgelsen. Deltagerne fik et telefoninterview omkring graviditetens uge 17 og 32 samt 6 og 18 måneder efter fødslen. Deltagerne udfyldte også et spørgeskema.
Man justerede for følgende confounders: mors alder, uddannelsesniveau, paritet, behandling for infertilitet og rygning. HR blev beregnet efter Cox regressionsmodeller.
Information om kryptorkisme, andre medfødte misdannelser og kirurgiske procedurer blev indhentet fra det nationale patientregister.
Det første endepunkt var drenge med kryptorkisme.
Det andet endepunkt var drenge med kryptorkisme, som fik udført orkiopeksi.
Der var ikke defineret primært effektmål.

 

Resultater

Ikke alle tilfælde af kryptorkisme blev identificeret ved fødslen. Flere tilfælde blev konstateret de første leveår. Der blev blandt 47.400 drenge registreret 980 (2,1 %) med kryptorkisme. Af dem fik 565 foretaget orkiopeksi.
Af mødrene blev 21.504 (45 %) registreret som ikke-brugere af PCA, ibuprofen og ASA.
22.449 (47 %) havde brugt PCA, 2.333 (5 %) ibuprofen og 3.135 (7 %) ASA.
Af mødre, som havde taget ibuprofen, havde 57 % også taget PCA og af mødre, som havde taget ASA havde 50 % også taget PCA.
Separat og kombineret forbrug af PCA, ibuprofen og ASA blev registreret. For PCA kunne man registrere forbrug per trimester. For ibuprofen og ASA var antallet af drenge lavt. Man kunne kun registrere forbrug eller ikke-forbrug.

 

TABEL 1. Justeret HR og 95 % sikkerhedsgrænser for kryptorkisme og orkiopeksi.

PCA forbrug

HR (95 % CI)

HR (95 % CI)

 

Kryptorkisme

Orkiopeksi.

Både 1. + 2. trimester

1,33 (1,00 til 1,77)

1,26 (0,86 til 1,84)

Alle tre  trimestre

1,17 (0,94 til 1,46)

1,06 (0,78 til 1,43)

Gravditetsuge 8-14

1,14 (0,97 til 1,34)

1,10 (0,89 til 1,36)

 

Brug af PCA i både 1. og 2. trimester var associeret med netop statistisk signifikant øget forekomst af kryptorkisme på 5 % niveau og ikke signifikant orkiopeksi.
Brug af PCA i alle 3 trimestre var ikke associeret med signifikant forekomst af for kryptorkisme og orkiopeksi.
Brug af PCA i graviditetens uge 8-14 var ikke signifikant associeret med kryptorkisme og orkiopeksi.
Brug af PCA i hvert trimester alene var ikke associeret med signifikant øget forekomst af kryptorkisme.
Brug af ibuprofen og ASA var ikke associeret med signifikant øget forekomst af kryptorkisme.

 

Analyse af samlet PCA forbrug viste, at forbrug i mere end 4 uger fra 8.-14. graviditetsuge var associeret med øget forekomst af kryptorkisme, HR 1,38 (1,05 til 1,83) og orkiopeksi HR 1,44 (1,00 til 2,06). Det samlede forbrug er ikke opgjort i antal tabletter om dagen.
Forbrug af PCA i hele graviditeten i 1 uge, 2-4 uger, 5-8 uger 9-12 uger og >12 uger samt i graviditetens 8.-14. uge i 1-4 uger og kombineret forbrug af PCA og ibuprofen eller ASA var ikke associeret med øget forekomst af kryptorkisme.

 

Diskussion

Undersøgelsen gør rede for sammenhængen mellem brug af PCA i 1., 2., 3, 1.+2., 2.+3. og alle 3 trimestre og øget forekomst af kryptorkisme.
Det findes, at brug af PCA i både 1.+2. trimester netop er statistisk signifikant associeret med kryptorkisme.
Det kan være udtryk for massesignifikans. Generelt vil sandsynligheden for signifikant udfald af 1 af N tests med et signifikansniveau på 5 % være 1-(1-0,05)N. I dette tilfælde 26 % (2).
Det samlede brug af PCA gennem mere end 4 uger i 1. og 2. trimester (dosis ikke angivet) var associeret med øget forekomst af kryptorkisme. Der var ikke dosis-respons association. Det er ikke klart formuleret, at det var målet for undersøgelsen.
Det fremgår af materialet, at der var flere deltagere med feber, muskel- eller ledsmerter og infektion eller inflammation i de grupper, der tog PCA, ibuprofen og ASA end i den gruppe, der ikke tog det.
Der er ikke korrigeret for årsagerne til forbruget af smertestillende medicin ved analysen, ligesom der ikke er korrigeret for en række andre confoundere såsom alkoholforbrug og koffeinindtagelse.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 10. november 2010.

 

Referencer

 1. Jensen MS, Rebordosa C, Thulstrup AM et al. Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism. Epidemiology. 2010;21:779-85.
 2. Jørgen Pedersen og Bent Havsteen. Lægevidenskabelig forskning. FADL’s forlag 1971.

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top