Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Paracetamol forstærker effekten af AK-behandling

Print

Paracetamol forstærker effekten af AK-behandling


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Klinisk relevant interaktion mellem paracetamol og warfarin


Det mener IRF

  • Et nyt overkrydsningsstudie (2) indikerer, at der er en klinisk betydningsfuld interaktion mellem paracetamol og warfarin. Eftersom paracetamol bruges som håndkøbspræparat er det vigtigt, at såvel læger som patienter er opmærksomme på den påviste interaktion.
  • Der vides ikke, om interaktionen udelukkende gælder warfarin eller også andre vitamin K-antagonister, fx phenprocoumon.
  • Ved ordination af paracetamol til en warfarinbehandlet patient bør INR kontrolleres efter ca. en uge. Samme regel bør formentlig også gælde ved seponering af en paracetamol. 
  • Eftersom paracetamol ikke påvirker thrombocytfunktionen og ikke forårsager gastrointestinale blødninger, må det fortsat anses for at være langt sikrere at anvende paracetamol end NSAID til warfarinbehandlede patienter.
  • Studiet er lille, men velgennemført, og resultaterne er signifikante og entydige. Vi mener derfor, at studiets resultater bør få konsekvenser for klinisk praksis.


 Baggrund, metode og resultater

I produktresuméerne for Marevan® og paracetamolpræparaterne angives, at den antikoagulerende virkning af warfarin kan forstærkes af paracetamol. I Interaktionsdatabasen (1) angives, at interaktionen er ringe dokumenteret og den kliniske betydning uafklaret. Et nyt fransk studie (2) med overkrydsningsdesign giver vigtig supplerende information.

 

11 warfarinbehandlede patienter randomiseredes til 14 dages behandling med enten paracetamol 1 gram fire gange daglig eller placebo. Efter en wash-out-periode på mindst 14 dage skiftede patienterne behandling, så de, der tidligere havde fået paracetamol nu fik placebo og omvendt. INR blev kontrolleret på dag 2, 4, 7, 9, 11 og 14.

 

Patienterne var i gennemsnit 66 år og gennemsnitlig daglig warfarindosis var 3,75 mg. Indikationen for AK-behandling var enten atrieflimren eller venøs thromboembolisme. Warfarindosis skulle have været stabil i 14 dage, og INR skulle være i intervallet 2,0-3,0 ved to målinger i de sidste fem dage.

 

Allerede efter fire dages paracetamolbehandling sås en signifikant stigning i INR. Den maksimale INR-stigning var gennemsnitligt 1,04, sammenlignet med 0,20 ved placebobehandling (p=0,003). Gennemsnitlig INR var 3,47 under paracetamolbehandling og 2,61 under placebobehandling (p=0,01). Grundet INR >3,5 ved to efterfølgende blodprøver blev behandlingen afbrudt hos tre patienter i paracetamolperioden, men hos ingen i placeboperioden.


Referencer

  1. Interaktionsdatabasen, www.interaktionsdatabasen.dk.
  2. Mahe I, Bertrand N, Drouet L, Simoneau G, Mazoyer E, Bal dit Sollier C, Caulin C, Bergmann JF. Paracetamol: a haemorrhagic risk factor in patients on warfarin. Br J Clin Pharmacol. 2005;59:371-4.

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

Tidligere anmeldelse: ASCOT – BPLA

 


Opdateret: 16. september 2005


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top