Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Neuroborreliose: Peroral doxycyklin er (mindst) lige så effektiv som intravenøs

Print

Neuroborreliose: Peroral doxycyklin er (mindst) lige så effektiv som intravenøs


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

 • 118 patienter med definitiv eller formodet neuroborreliose blev randomiseret til 14 dages behandling med enten peroral doxycyklin (Vibradox) 200 mg/dag eller intravenøs ceftriaxon (Rocephalin) 2 g/dag.
 • Det primære endepunkt var klinisk bedring efter 4 måneder.
 • Der var ingen forskel i det primære endepunkt. Der kunne påvises non-inferioritet for doxycyklin.
 • 48 % i doxycyklin-gruppen og 33 % i ceftriaxon-gruppen oplevede fuldstændig helbredelse efter 4 måneder. Forskellen var ikke statistisk signifikant (P=0,13).

Det mener IRF

 • Studiet dokumenterer, at peroral behandling med doxycyklin er mindst lige så effektiv som intravenøs behandling med ceftriaxon ved neuroborreliose.
 • Studiet er gennemført i Norge, og resultatet synes at være relevant for danske forhold.
 • Peroral doxycyklinbehandling i er væsentligt mindre ressourcekrævende end intravenøs behandling med penicillin eller ceftriaxon.  IRF kan derfor anbefale tablet doxycyklin 200 mg pr. dag som førstevalgsbehandling ved formodet neuroborreliose hos voksne.
 • Der vil fortsat være behov for lumbalpunktur for stille diagnosen neuroborreliose.

Baggrund

Neuroborreliose kan mistænkes ved radierende smerter, der følger et dermatom (smertefuld radikulopati) eller kranienerveaffektion, fx facialisparese. Lumbalpunktur er den vigtigste diagnostiske procedure.

 

I Danmark behandles neuroborreliose med intravenøs penicillin eller intravenøs ceftriaxon (Rocephalin - et cefalosporin). Fordelen med ceftriaxon er, at det kan doseres en gang dagligt, mens intravenøs penicillin skal doseres 3-4 gange daglig.

 

Intravenøs behandling kræver sygehusindlæggelse i modsætning til peroral behandling. 

 

Doxycyklintabletter (Vibradox – et tetracyklin) angives i Danmark som et alternativ til intravenøs penicillin/ceftriaxon, mens det i Sverige er førstevalgsbehandling.

 

Formålet med dette studie var at undersøge, om peroral doxycyklin er mindst lige så effektiv som intravenøs ceftriaxon ved neuroborreliose. Det drejer sig om et såkaldt non-inferoritetsstudie.

 

Metode

Studiet foregik på 9 hospitaler i den sydlige del af Norge. Konsekutive patienter med symptomer på neuroborreliose (dvs. nye neurologiske symptomer/fund, som ikke havde en anden åbenlys forklaring) blev inkluderet, hvis de opfyldte mindst et af følgende kriterier:

 • Mindst 5 leukocytter pr. ml cerebrospinalvæske.
 • Intratekal produktion af specifikke borrelia-antistoffer.
 • Acrodermatitis chronicum atrophicans (en hudsygdom, som er specifik for kronisk borreliose).

Baggrunden for disse ”brede” inklusionskriterier var, at intratekal borreliaantistof-produktion har lav sensitivitet i de første uger efter symptomdebut, og at man ved mistanken om neuroborreliose gerne vil starte antibiotika-behandlingen så hurtigt som muligt.

 

Konsekutive voksne patienter, der opfyldte inklusionskriterierne, blev randomiseret til 14 dages behandling med enten peroral doxycyklin 200 mg pr. dag eller intravenøs ceftriaxon 2 g pr. dag. Behandlingen foregik dobbeltblindet med et ”dobbelt-dummy”-design (dvs. doxycyklintabletter + placeboinjektioner eller placebotabletter + ceftriaxoninjektioner)

 

Patienterne gennemgik neurologisk interview, klinisk undersøgelse og lumbalpunktur ved inklusion, 13 dage efter behandlingsstart og 4 måneder efter behandlingsstart. De blev vurderet med en sammensat klinisk score, som bestod af subjektive klager (maksimum score 12) og objektive fund (maksimum score 52).

 

Det primære endepunkt var klinisk bedring efter 4 måneder. Sekundære endepunkter var fuldstændig helbredelse efter 4 måneder, færre leukocytter i cerebrospinalvæsken efter 4 måneder samt klinisk bedring og færre leukocytter i cerebrospinalvæsken 13 dage efter behandlingsstart.

 

Studiet, der udgik fra hospitalet i den sydnorske by Kristiansand, blev finansieret af ”Sørlandets Kompetencefond”. Sponsoren havde ingen indflydelse på studiedesign, indsamling af data, analyse, fortolkning eller artikelskrivning. Forfatterne angav ingen interessekonflikter.

 

Resultater

118 patienter blev randomiseret og 102 af dem kunne inkluderes i analysen. 54 fik doxycyklin, 48 fik ceftriaxon. Gennemsnitsalderen var 53 år. Halvdelen angav skovflådebid. Ca. hver 5. (flere i doxycyklin-gruppen) havde haft erythema chronicum migrans. Ca. 70 % havde ”definitiv neuroborreliose” (med intratekal borreliaantostofproduktion), mens 30 % havde ”mulig neuroborreliose” (dvs. uden påvist intratekal borreliantistof-produktion). De havde gennemsnitligt haft neurologiske symptomer i 8-10 uger. Ca. 20 % havde facialisparese og ca. 30 % havde smertefuld radikulopati.

 

 • Der var ingen forskel mellem grupperne i klinisk bedring efter 4 måneder. Der kunne påvises non-inferioritet for doxycyklin.
 • 48 % i doxycyklin-gruppen og 33 % i ceftriaxon-gruppen oplevede fuldstændig helbredelse efter 4 måneder. Forskellen var ikke statistisk signifikant (P=0,13).
 • Der var heller ingen signifikant forskel i de øvrige sekundære endepunkter.
 • Bivirkninger sås hos 37 % i doxycyklin-gruppen og 46 % i ceftriaxon-gruppen.  Forskellen var ikke statistisk signifikant (P=0,30).
 • 3 patienter i ceftriaxon-gruppen havde alvorlige bivirkninger.

 

  Doxycyclin N=54  Ceftriaxon N=48  P-værdi
Gennemsnitlig reduktion af klinisk score efter 4 måneder.  4,5 4,4 0,84
Klinisk score 0 efter 4 måneder hos:  48 %  33 %  0,13
Bivirkninger (oftest diarré eller kvalme) hos:  37 %  46 %  0,30

 

Diskussion

Det drejer sig om et forholdsvis stort og velgennemført randomiseret, dobbeltblindet klinisk forsøg. Det dokumenterer, at peroral doxycyklinbehandling er mindst lige så effektiv som intravenøs behandling med ceftriaxon ved neuroborreliose. Studiet bekræfter derved indtrykket fra 8 tidligere mindre studier af dårligere kvalitet (2).

 

Resultatet synes være relevant for forholdene i Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Derimod kan resultaterne ikke ekstrapoleres til USA. I USA forårsages neuroborreliose oftest af Borrelia burgdorferi, men Borrelia garinii og Borrelia afzelii er de dominerende subtyper i Europa.

 

Peroral doxycyklinbehandling i er væsentligt mindre ressourcekrævende end intravenøs behandling med penicillin eller ceftriaxon. Det er nu overbevisende dokumenteret, at effekten ved neuroborreliose er ligeværdig. IRF kan derfor anbefale tablet doxycyklin 200 mg pr. dag som førstevalgsbehandling ved neuroborreliose.

 

Der vil fortsat være behov for lumbalpunktur for stille diagnosen neuroborreliose.

 

Referencer

 1. Ljøstad U, Skogvoll E, Eikeland R et al. Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blind, randomised trial. Lancet Neurol 2008;7:690-5.
 2. Wormser GP, Halperin JJ. Oral doxycycline for neuroborreliosis. Lancet Neurol 2008;7:665-6.

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top