Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Kardiovaskulære tilfælde og død ved ADHD medicin

Print

Kardiovaskulære tilfælde og død ved ADHD medicin


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet


Formålet med denne kohorteundersøgelse var at sammenligne hyppigheden af alvorlige kardiovaskulære tilfælde og død hos børn i behandling med ADHD-medicin med ikke-brugere af ADHD lægemidlerne, amfetamin, atomoxetin eller metylfenidat (1).
Brugere i alderen 3 til 17 år indgik i undersøgelsen og hver person blev matchet med 4 ikke-brugere.
Proportional hazard regression blev anvendt til at beregne hazard ratio (HR).

En kohorte med 241.417 brugere (primær kohorte) blev identificeret.
Der var ikke signifikant forskel mellem brugere og ikke-brugere hvad angik pludselig død og ventrikulær arytmi, HR 1,60 (95 % sikkerhedsgrænser (CI) 0,19 til 13,60).
Der var heller ikke forskel på samlet død. HR 0,76 (CI 0,52 til 1,12).
Ingen tilfælde af apopleksi under ADHD behandling blev valideret.
Der blev ikke fundet tilfælde af myokardieinfarkt under ADHD behandling.

 

I en sekundær kohorte med 416.555 brugere af ADHD-medicin var der ikke statistisk signifikant forskel mellem brugere og ikke-brugere:

Pludselig død eller ventrikulær arytmi: 

HR 1,43 (CI 0,31 til 6,61)

Apopleksi:  

HR 0,89 (0,11 til 7,11)

Apopleksi/myokardieinfarkt: 

HR 0,72 (0,09 til 5,57)

Samlet død:  

HR 0,77 (0,56 til 1,07)


                                                                                                            
Pga. de få tilfælde var der begrænsede muligheder for at udelukke relativ øgning af hyppigheden af kardiovaskulære tilfælde blandt de ADHD behandlede sammenlignet med ikke-behandlede.

 

Det mener IRF

  • Hyppigheden af kardiovaskulære tilfælde og død er meget lav hos 5 – 17-årige børn. At sandsynliggøre en mulig øget hyppighed af disse komplikationer ved medicinsk behandling af ADHD lod sig ikke gøre i denne store undersøgelse. Det vil kræve undersøgelser af et sådan omfang, at det sandsynligvis ikke vil blive gennemført.

 

Baggrund


ADHD lægemidlerne amfetamin, atomoxetin eller metylfenidat, blev i 2007 anvendt af 2,7 million (4,8 %) børn i USA. Medicinen kan øge BT (i gennemsnit 1-4 mm Hg) og hjerterytme (i gennemsnit 3-8 slag/min). Tilfælde med pludselig død blandt disse børn har medført bekymring for, at medicinen øger risikoen for kardiovaskulære tilfælde især hos børn med strukturelle kardielle abnormiteter.
Tidligere undersøgelser har ikke været konklusive.

 

Metode


I denne undersøgelse er anvendt eksisterende administrative data fra to populationer, Medicaid database 1999-2003 og 14-state HealthCore Integrated Research Database 2001-2006.
Børn i alderen 3 til 17 år indgik i undersøgelsen. De blev behandlet med amfetamin, atomoxetin, metylfenidat eller kombinationer.
Den primære kohorte var børn, som var observeret mindst 180 dage før de fik medicin.
Den sekundære kohorte bestod af børn, som var observeret mindre end 180 dage før de fik medicin.
Hver bruger af ADHD medicin blev matchet i forhold til alder og køn med 4 personer, som aldrig havde fået ADHD medicin.
Der blev undersøgt for indlæggelse eller skadestuebesøg for pludselig død eller ventrikulær arytmi, apopleksi, myokardieinfarkt og apopleksi eller myokardieinfarkt.
Endvidere så man på samlet død, ikke accidentel død og ikke-selvmords død.
Proportional hazard regression blev anvendt til at beregne hazard ratio.
Undersøgelsen blev finansieret af Shire, som fremstiller metylfenidat.

 

Resultater


I den primære kokorte identificerede man 93.470 brugere af amfetamin, 19.830 af atomoxetin, 128.17 af metylfenidat og 965.668 ikke-brugere af ADHD medicin.
ADHD medicinbrugere havde kortere opfølgningstid end ikke-brugere (135 versus 609 dage).
ADHD medicinbrugere var karakteriseret ved højere forekomst af angst og depression samt kardiovaskulære tilstande /risikofaktorer end ikke-brugere og fik hyppigere anden medicin.
Man fandt i alt 71 hospitalsrapporter og 212 skadestuerapporter om pludselig død eller ventrikulær arytmi, 142 hospitalsrapporter om apopleksi og 25 om myokardieinfarkt.

 

Tabel 1. Primær kohorte. Kardiovaskulære tilfælde og død hos brugere og ikke-brugere af ADHD medicin. 95 % sikkerhedsgrænser (CI).

 

Incidens per 10.000 person år

ADHD medicinbrugere 

Incidens per 10.000 person år

ikke-brugere 

HR (95 % CI)

Pludselig død eller

ventrikulær arytmi 

0,06 (0,00 til 0,36) 

0,04 (0,02 til 0,08) 

1,60 (0,19 til 13,60)

Apopleksi  

0,00 (0,00 til 0,24)

0,05 (0,02 til 0,09) 

Kan ikke vurderes

Myokardieinfarkt 

0,00 (0,00 til 0,24) 

0,00 (0,00 til 0,03) 

Kan ikke vurderes

Apopleksi el. myokardieinfarkt  

0,00 (0,00 til 0,24) 

0,05 (0,03 til 0,10)

Kan ikke vurderes

Samlet død  

1,79 (1,19 til 2,59)

3,00 (2,77 til 3,25) 

0,76 (0,52 til 1,12)

 

HR kunne i flere tilfælde ikke beregnes, fordi der ikke var tilfælde under behandling med ADHD medicin. Der var ingen tilfælde af apopleksi og myokardieinfarkt under behandling med ADHD medicin.


I den sekundære kohorte indgik 68.552 brugere af amfetamin, 10.951 af atomoxetin, 115.774 metylfenidat og 221.278 brugere af enhver form for ADHD medicin. Den mediane opfølgningstid var 160, 110, 158 og 210 dage.

 

 

Tabel 2. Sekundær kohorte. Kardiovaskulære tilfælde og død hos brugere og ikke-brugere af ADHD medicin.

  Incidens per 10.000 person årADHD medicinbrugere 

Incidens per 10.000 person år

ikke-brugere 

HR (95 % CI)

Pludselig død eller

ventrikulær arytmi  

0,10 (0,01 til 0,35)

0,06 (0,03 til 0,11) 

1,43 (0,31 til 6,61)

Apopleksi 

0,05 (0,00 til 0,27) 

0,07 (0,04 til 0,12) 

0,89 (0,11 til 7,11)

Myokardieinfarkt 

0,00 (0,00 til 0,18) 

0,02 (0,01 til 0,06) 

Kan ikke vurderes

Apopleksi el. myokardieinfarkt 

0,05 (0,00 til 0,27) 

0,09 (0,05 til 0,15) 

0,72 (0,09 til 5,57)

Samlet død   

1,94 (1,39 til 2,64)

2,83 (2,59 til 3,09)

0,77 (0,56 til 1,07)

 

Det var ikke muligt at beregne HR for de enkelte stoffer ADHD medicin, fordi der ikke forekom tilfælde af apopleksi og myokardieinfarkt.
Der fandtes ikke øget risiko for samlet død, ikke akcidentel død eller ikke-selvmords død.

Diskussion
Pga. den meget lave forekomst af endepunkter var det ikke muligt at beregne HR. Trods den meget lave forekomst af events, var det ikke muligt at udelukke eksistensen af øget absolut risiko for kardiovaskulære tilfælde hos brugere af ADHD medicin.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi, 14-06-2011


Referencer

1. Schelleman H, Bilker WB, Strom BL et al. Cardiovascular Events and Death in Children Exposed and Unexposed to ADHD Agents. Pediatrics. 2011 May 16. [Epub ahead of print]

 


Anmeldelsen har været sendt til Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab, som har følgende kommentar:
Det ser ud til at være et solidt studie, som har anvendt et meget stort mateiale og registerdata, som ganske vist kan være af lidt tvilsom validitet i forhold til cardiovaskulære- (CV-) data pålidelighed (hvilket forfatterne selv diskuterer). Der er dog ikke grund til at tro at registrering af CV data skulle være dårligere i ADHD gruppen end i kontrolgruppen (næppe alvorlig bias).
 
Data og resultater tyder ikke på øget risiko for CV komplikationer. Men opfølgningstiden er kort og specielt på længere sigt - mange års behandling - kan en sammenhæng mellem ADHD medicinering og CV komplikationer ikke udelukkes.
Et vigtigt studie, som fortjener at blive citeret for at modgå en uretmæssig bekymring hos brugere (familier).
Studier af langtidsbehandling er dog særdeles velkomne.
 
Vi skal også fortsætte med at kontrollere kredsløbs-forhold (puls, blodtryk, EKG ved mindste mistanke) ved medicinering.


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top