Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Kan statiner forebygge infektion?

Print

Kan statiner forebygge infektion?


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

Meta-analyse af 11 randomiserede undersøgelser af personer i behandling med statin eller placebo. Der var i alt 30.947 deltagere med oplysninger om infektion (1).
2.368 deltagere af 14.103, som blev behandlet med statin oplevede infektion mod 2.287 af 16.844 placebobehandlede. Typen af infektion er ikke angivet.
Den relative risiko (RR) for infektion ved statin sammenlignet med placebo var 1,0 med 95 % sikkerhedsgrænser (CI) 0,96 til 1,05. Den absolutte risikoreduktion (ARR) var 3,21 %, CI 2,41 til 4,01.


Det mener IRF

 • Statiner ser i denne meta-analyse ikke ud til at forebygge infektioner og infektionsrelateret mortalitet.
 • Dette resultat er i modstrid med tidligere observationelle undersøgelser, som har fundet mere end 60 % reduktion af nogle infektioner ved brug af statin.
 • Indikationsbias og healthy user effect kan bl.a. have spillet ind ved de observationelle undersøgelser, men også meta-analysen kan være påvirket af confounding.

Baggrund

Ud over den kolesterolsænkende effekt har statiner anti-inflammatoriske og immunmodulatoriske egenskaber, såkaldt pleiotrop effekt, som kan tænkes at have betydning ved infektioner.
Observationelle undersøgelser har rapporteret om association mellem statiner og reduceret risiko for infektioner som pneumoni, sepsis og infektionsrelateret mortalitet med forebyggende effekt op til 76 % (2-8). Bias ved disse undersøgelser har ikke kunnet udelukkes. Der kan være tale om ”healthy user” effekt dvs. statinbrugere har tendens til mindre comorbiditet og bedre funktionel status end ikke-brugere, ligesom de kan have en sundere adfærd.

 

Metode

 

Der er foretaget et systematisk review og meta-analyse af randomiserede undersøgelser af statin versus placebo. Undersøgelserne skulle have en opfølgningstid på mindst 12 måneder og mindst 100 deltagere, og der skulle være oplysninger om infektioner og infektionsrelateret mortalitet.
Alle undersøgelser blev gennemgået med Cochrane risk of bias tool.
Undersøgelsen var ikke sponsoreret.


Resultater

 

Af 632 undersøgelser opfyldte 11 undersøgelser med i alt 30.947 deltagere inklusionskriterierne, 14.103 blev behandlet med statin, 16,844 med placebo. Den gennemsnitlige opfølgningstid var 3,3 år. Den gennemsnitlige alder på deltagerne var 63 år (range 48 til 73 år). Af de 11 undersøgelser var 1 ikke dobbeltblind. Alleresultater var baseret på intention to treat analyser.


2.368 af de statinbehandlede og 2.287 af de placebobehandlede oplevede infektion. Typen af infektion er ikke angivet.


I denne meta-analyse var brug af statin ikke associeret med reduceret risiko for infektion sammenlignet med placebo. RR= 1,0, 95 % CI: 0,96 til 1,05, P=0,93.
ARR kan beregnes til 3,21 %, CI: 2,41 til 4,01 %.
Heterogenicitet af de inkluderede undersøgelser var lav (I2=5,5 %).
Statin var heller ikke associeret med reduktion af infektionsrelateret mortalitet. RR 0,97, CI 0,83 til 1,13, P=0,71. Også her var heterogeniciteten lav (I2=18,8 %). ARR kan beregnes til 3,20 %, 95 % CI: 2,41 til 4,01 %.


Tabel 1. Data om infektion og infektionsrelateret mortalitet. NR=not reported.

  Infektion Infektionsrelateret død Antal deltagere
Undersøgelser  Statin  Placebo  Statin Placebo 
Fellstrom  976  956  105  100 2.776
Kjekshus  344 370 54 68 5.011
Amarenco  414  439 26 20 4.731
GISSI-HF 191 160 21 14 4.574
Wanner NR NR 60 68 1.255
Stegmayr NR NR 4 7 143
Holdaas  NR NR 34 35 1.787
Serruys NR NR 1 3 1.677
Newman 8 9 NR NR 2.838
Study of Heart and Renal Protection 1 6 NR NR 9.438
Bone 129 32 NR NR 626

       

Diskussion

Fundet ved denne meta-analyse er i modstrid med flere observationelle undersøgelser, som kan være påvirkede af confounding.
Indikationsbias kan spille ind. Statin blev givet til personer med højt niveau af kolesterol. Disse personer har mindre risiko for infektion (9).
Healthy user effect kan også være af betydning. Personer, som overholder statinbehandling kan tænkes at være mere sunde, end personer der af forskellige grunde ophører med statin.
Personer, der tager forebyggende medicin, kan tænkes generelt at have en bedre livsstil og derfor et bedre helbred end personer, der ikke tager forebyggende medicin.
Også meta-analysen kan være påvirket af confounding. Randomiserede undersøgelser ekskluderer almindeligvis patienter med høj risiko for bivirkninger fx gamle og personer, der tager anden medicin pga.comorbiditet.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, december 2011.


Referencer

1. van den Hoek HL, Bos WJ, de Boer A et al. Statins and prevention of infections: systematic review and meta-analysis of data from large randomised placebo controlled trials. BMJ. 2011;343:d7281.
2. Van de Garde EM, Hak E, Souverein PC, Hoes AW, van den Bosch JM, Leufkens HG.Statin treatment and reduced risk of pneumonia in patients with diabetes. Thorax2006;61:957-61.
3. Hackam DG, Mamdani M, Li P, Redelmeier DA. Statins and sepsis in patients withcardiovascular disease: a population-based cohort analysis. Lancet 2006;367:413-8.
4. Fernandez R, De Pedro VJ, Artigas A. Statin therapy prior to ICU admission: protectionagainst infection or a severity marker? Intensive Care Med 2006;32:160-4.
5. Gupta R, Plantinga LC, Fink NE, Melamed ML, Coresh J, Fox CS, et al. Statin use andsepsis events [corrected] in patients with chronic kidney disease. JAMA 2007;297:1455-64.
6. Almog Y, Novack V, Eisinger M, Porath A, Novack L, Gilutz H. The effect of statin therapyon infection-related mortality in patients with atherosclerotic diseases. Crit Care Med 2007;35:372-8.
7. Coleman CI, Lucek DM, Hammond J, White CM. Preoperative statins and infectiouscomplications following cardiac surgery. Curr Med Res Opin 2007;23:1783-90.
8. Schlienger RG, Fedson DS, Jick SS, Jick H, Meier CR. Statins and the risk of pneumonia:a population-based, nested case-control study. Pharmacotherapy 2007;27:325-32.
9. Iribarren C, Jacobs DR Jr, Sidney S et al. Serum total cholesterol and risk of hospitalization, and death from respiratory disease. Int J Epidemiol. 1997;26:1191-202.

 

 

Studieanmeldelsen har været forelagt Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.
Overlæge Helga Schumacher skrev:

 

Allerførst mener jeg, at anmeldelsen er dækkende og korrekt. Emnet er yderst interessant.
Ad referencer: hvis man skimmer studier foretaget efter marts 2011 (sluttidspunkt for inklusion i metaanalysen), så synes der heller ikke i nyere studier at være en overbevisende evidens for at der er en infektionsforebyggende effekt af statiner:

 • Rodríguez de Antonio LA, Martínez-Sánchez P, Martínez-Martínez MM et al. Previous statins treatment and risk of post-stroke infections. Neurologia. 2011;26:150-156
 • Brett SJ, Myles P, Lim WS et al. Pre-admission statin use and in-hospital severity of 2009 pandemic influenza A(H1N1) disease. PLoS One. 2011;6:e18120.
 • Leung S, Pokharel R, Gong MN. atins and outcomes in patients with bloodstream infection: A propensity-matched analysis. Crit Care Med. 2012 Jan 5. [Epub ahead of print]
 • Yeh PS, Lin HJ, Chen PS et al. Effect of statin treatment on three-month outcomes in patients with stroke-associated infection: a prospective cohort study. Eur J Neurol. 2011 Dec 19. doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03608.x. [Epub ahead of print]
 • Goodin J, Manrique C, Dulohery M et al. Effect of statins on the clinical outcomes of patients with sepsis. Anaesth Intensive Care. 2011;39:1051-5.
 • Anavekar NS, Schultz JC, De Sa DD et al. Modifiers of symptomatic embolic risk in infective endocarditis. Mayo Clin Proc. 2011;86:1068-74.
 • Nseir W, Khateeb J, Abu-Elheja O et al. The impact of prior long-term versus short-term statin use on the mortality of bacteraemic patients. Infection. 2011 Sep 6. [Epub ahead of print]
 • Thompson JN, Huycke MM, Greenfield RA et al. Case-control study of statin prevention of mould infections. Mycoses. 2011;54:e481-5. 
 • Yende S, Milbrandt EB, Kellum JA et al. Understanding the potential role of statins in pneumonia and sepsis. Crit Care Med. 2011;39:1871-8.
 • O'Neal HR Jr, Koyama T, Koehler EA et al. Prehospital statin and aspirin use and the prevalence of severe sepsis and acute lung injury/acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2011;39:1343-50.

 

Jo større og bedre studierne er, des mindre synes evidens at være for infektionsforebyggende effekt af statiner.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top