Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Effekt af fiskeolie på død af kardielle årsager

Print

Effekt af fiskeolie på død af kardielle årsager


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

 • Der er tale om et systematisk review og metaanalyse baseret på randomiserede, kontrollerede undersøgelser af kosttilskud med fiskeolie for at vurdere effekten på arytmier og mortalitet.
 • Der var ikke signifikant mindskning af arytmier eller pludselig hjertedød.
 • Hyppigheden af død af kardielle årsager var signifikant lavere i fiskeolie-gruppen.

Det mener IRF

 • Undersøgelsen tyder på, at død af kardielle årsager kan reduceres med tilskud af fiskeolie.
 • I modsætning til GISSI-Prevenzione undersøgelsen fandt man ikke, at pludselig hjertedød eller samlet død blev påvirket af fiskeolie.
 • Undersøgelsen tydede ikke på, at fiskeolie havde effekt på arytmi.
 • Undersøgelsen giver ikke holdepunkter for optimal sammensætning af eikosapentaensyre (EPA) og dokosahexaensyre (DHE) indholdet i fiskeolie.
 • Død af kardielle årsager var ikke det primære endepunkt i denne analyse. Der er behov for nye analyser for at belyse, om der er en sammenhæng, ligesom det er af betydning  at vide, hvordan fiskeolie påvirker et sammensat endepunkt af kardiovaskulær død, ikke-letal myokardieinfarkt og apopleksi.
 • Indtil disse analyser er gennemført, er det vanskeligt at afgøre, om fiskeolie skal anvendes for at forebygge død.

Baggrund

Interessen for fiskeolie til forebyggelse og behandling af kardiovaskulær sygdom stammer fra en dansk rapport om nedsat kardiovaskulær sygdom hos eskimoer med højt indtag af fiskeolie (2).  Der er siden foretaget flere undersøgelser for at klarlægge effekten af fiskeolie på samlet død, død af kardielle årsager og på arytmi.

 

Metode

Der er søgt i 15 databaser efter randomiserede, kontrollerede undersøgelser af effekten af tilskud med fiskeolie. Det primære mål var at undersøge hyppigheden af arytmi bedømt ved indsættelse af implanterbar defibrillator (ICD) samt hyppigheden af pludselig hjertedød.

 

Sekundære mål var at undersøge samlet død og død af kardielle årsager.

 

Subgruppeanalyser inkluderede effekten af EPA og DHE på død af kardielle årsager og effekten af fiskeolie på patienter med koronararteriesygdom eller myokardieinfarkt.

 

Resultater

12 undersøgelser indgik i dette review.

 

  Tabel 1. Effekt af fiskeolie. OR (odds ratio). 95 % CI (sikkerhedsgrænser).
   Antal us. Reduktion OR (95 % CI)
Indsættelse af ICD 3 1.148 10 % 0,90 (0,55 til 1,46)
Pludselig hjertedød 6 31.111 19 % 0,81 (0,52 til 1,25)
Død af kardielle årsager 11 32.519 20 % 0,80 (0,69 til 0,92)
Samlet død 11 32.439 8 % 0,92 (0,82 til 1,03)

 

 

Kun død af kardielle årsager fandtes statistisk signifikant reduceret.

 

En meta-regressionsanalyse viste ikke dosis-response relation mellem DHA og EPA og død af kardielle årsager.

 

En subgruppe analyse af undersøgelser omfattende patienter med koronar hjertesygdom eller post AMI blev udført for at belyse pludselig hjertedød og død af kardielle årsager.

 

I 4 undersøgelser (n=15.528) fandt man pludselig hjertedød reduceret signifikant med 26 %, OR 0,74 (0,59 til 0,92).

 

I 8 undersøgelser (n=16.390) fandt man død af kardielle årsager reduceret signifikant med 20 %, OR 0,80 (0,69 til 0,93).

 

Bivirkninger

Incidensen af bivirkninger var 10,5 % på fiskeolie mod 6,7 % på placebo. Der var tale om lette bivirkninger.

 

Diskussion

Det systematiske review af randomiserede undersøgelser gav ikke evidens for fordelagtig effekt af fiskeolie på arytmier eller samlet mortalitet, men signifikant reduktion af død kardielle årsager. Det er i kontrast til den store GISSI-Prevenzione trial (3), som fandt, at effekten på død hovedsagelig skyldtes reduktion af pludselig hjertedød.

 

2 undersøgelser omfattede langt de fleste patienter i undersøgelserne, GISSI og JELIS (4).

 

JELIS (Japan Eicosapentanenoic Acid Lipid Intervention Study) omfattede 18.645 personer med serum kolesterol ≥6,5 mmol/l. Alle fik statin og halvdelen fik tillige 1,8 g EPA.

 

Man fandt, at tilskud med EPA reducerede større koronare tilfælde med ca. 1/5. Antallet af ikke-letale koronare tilfælde blev nedsat, men der var ikke effekt på pludselig død og samlet død.

 

I Japan spiser man meget fisk. En undersøgelse har vist, at japanere indtager fra 1,3 til 8,4 portioner fisk om ugen. Forskellen i resultater mellem GISSI og JELIS kan måske skyldes dette forhold. Mortaliteten af koronar hjertesygdom er betydelig lavere i Japan end i Italien.

Om end forskellen mellem placebo og fiskeolie ikke var signifikant for pludselig død, sås en tendens til fordel for fiskeolie, og den relative risikoreduktion var på samme niveau som for endepunktet død af kardielle årsager. Det kunne tyde på, at undersøgelsen var underdimentioneret.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

 1. León H, Shibata MC, Sivakumaran S, Dorgan M, Chatterley T, Tsuyuki RT. Effect of fish oil on arrhythmias and mortality: systematic review. BMJ. 2008;337:a2931.
 2. Bang HO, Dyerberg J, Hjoorne N. The composition of food consumed by Greenland eskimos. Acta Med Scand 1976;200:69-73.
 3. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico. Lancet. 1999;354:447-55.
 4. Yokoyama M, Origasa H, Matsuzaki M, Matsuzawa Y, Saito Y, Ishikawa Y, et al. Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. Lancet 2007;369:1090-8.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top