Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Donepezil og memantin ved Alzheimers demens

Print

Donepezil og memantin ved Alzheimers demens


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


- Ringe holdepunkter for langvarig effekt.

Kort om studiet

Et nyt randomiseret studie (DOMINO) med 295 patienter har undersøgt effekten af 1 års fortsat behandling med donepezil alene, memantin alene eller kombination af de 2 stoffer hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens (1). Forfatterne konkluderede, at fortsat 1 års behandling med donepezil resulterede i en klinisk relevant kognitiv forbedring, og en signifikant forbedring i funktionsniveau i forhold til placebo. Der fandtes ikke klinisk relevant effekt af memantin, og ingen effekt af kombinationsbehandling.

 

IRF har gennemgået studiet, som er fobundet med en række metodiske problemer. De foreløbige konklusioner er, at:

  • Patienter med moderat til svær Alzheimer´s demens ikke har gavn af at skifte fra donepezil til memantin. Ej heller at blive behandlet med både donepezil og memantin.
  • Studiet giver  ikke klar hjælp til beslutningen om behandlingen med donepezil skal  fortsætte eller stoppe
  • Resultaterne støtter ikke livslang behandling med donepezil.

IRF forventer at offentliggøre en endelig anmeldelse og konklusion af studiet om 2-3 uger, når anmeldelsen har være i høring hos de relevante specialeselskaber.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Reference

1. R. Howard et al. Donepezil and Memantine for Moderate-to-Severe Alzheimer´s disease. N Engl J Med 2012;366:893-903.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 23. marts 2012


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top