Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Chokolade og hjerte-karsygdom

Print

Chokolade og hjerte-karsygdom


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

Systematisk review og meta-analyse af 6 kohortestudier og 1 tværsnitsundersøgelse med i alt 114.009 deltagere med opfølgning efter 8 til 16 år.
Fem af de 7 undersøgelser rapporterede om gavnlig association mellem højt chokoladeindtag og risiko for hjerte-karsygdom. Et højt niveau af chokoladeindtagelse var associeret med 37 % reduktion af kardiovaskulær sygdom (relativ risiko (RR) 0,63 med 95 % sikkerhedsgrænser (CI) 0,44 til 0,90) og 29 % reduktion af apopleksi sammenlignet med et lavt niveau. 

Det mener IRF

 • De observationelle undersøgelser tyder på en invers association mellem chokoladeindtagelse og hjerte-karsygdom. Kausal sammenhæng må bekræftes i eksperimentelle undersøgelser.
 • Der er ikke påvist dosis-response sammenhæng mellem chokoladeindtagelse og reduceret hjerte-karsygdom, og analysen kan være påvirket af confounding.
 • Inden chokolade indføres som medicin, er det fornuftigt at tænke på muligheden for overvægt.

Baggrund

Det er i princippet muligt at forebygge hjerte-karsygdom.
Det er vist, at flavonoider, som findes i frugt, te, rødvin og kakaobønner, kan virke forebyggende på udviklingen af hjerte-karsygdom.
I chokolade findes flavonoidet flavonol, som har potentiale for gavnlig indflydelse på sundhed gennem antioxidant, anti-hypertensiv, anti-inflammatorisk, anti-aterogen og anti-trombotisk effekt såvel som indflydelse på insulin sensitivitet, endotel funktion samt aktivering af nitrogenoxid.

Metode

Der er søgt efter undersøgelser, som har vurderet association mellem chokolade indtagelse og hjerte-karsygdom på Medline, Embase, Cochrane Library, Scopus, Web of knowledge, AMED og CINHAL.
Studier kunne indgå i meta-analysen, hvis der var tale om randomiserede, kontrollerede undersøgelser, case-control undersøgelser eller tværsnitsundersøgelser af personer over 18 år. Undersøgelserne skulle dreje sig om hjerte-karsygdom (kardiovaskulær sygdom, myokardieinfarkt, apopleksi, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, diabetes og metabolisk syndrom).
Forfatterne vurderede forskelle mellem lav og høj indtagelse af chokolade på udfald som diabetes, incidens af kardiovaskulær sygdom, kardiovaskulær mortalitet, koronar hjertesygdom, incidens af apopleksi og død af apopleksi. Resultater blev samlet med en random effects model og blev testet for heterogenicitet og publikations bias.
Meta-analysen var ikke sponsoreret.

Resultater

Af i alt 4.576 referencer, hvoraf mange var dublikater, indgik 7 undersøgelser i den endelige meta-analyse. Disse 7 undersøgelser omfattede i alt 114.009 personer. Der var ingen randomiserede undersøgelser men 6 kohorteundersøgelser og 1 tværsnitsundersøgelse.
Fire undersøgelser omfattede mænd og kvinder, 2 kun kvinder og 1 kun mænd.
I 3 undersøgelser var deltagerne i behandling med medicin, som omfattede postmenopausal hormonbehandling og medicin mod kardiovaskulær sygdom.
Ingen undersøgelse rapporterede effekt af chokolade på metabolisk syndrom.

 

Alle undersøgelser rapporterede den samlede chokoladeindtagelse uden skelnen mellem mørk og lys chokolade. En undersøgelse rapporterede indtag af kakao.
Man registrerede indtagelse af chokolade bars, chokolade drinks og chokolade snacks.
Forbruget blev registreret på forskellig måde hyppigst som: 
aldrig, 1 gang om måneden, mindre end 1 gang om ugen, 1 gang om ugen, hyppigere  - og:
ingen, 1-3/md, 1-2/uge, 3-6/uge, >1/dag.

På grund af heterogeniciteten i rapporteringen af chokoladeindtagelsen sammenlignede analysen det laveste og højeste mål for chokoladeindtagelse.

 

Den gennemsnitlige opfølgningstid varierede fra 8 til 16 år.

 

Af de 7 undersøgelser fandt 5 med i alt 14.875 deltagere en signifikant invers association mellem chokoladeindtagelse og hjerte-karsygdom.

 

Tabel 1. Undersøgelser i meta-analysen. Hazard ratio (HR), rate ratio (RaRa), relativ risiko (RR), odds ratio (OR). Koronar hjertesygdom (CHD). Resultaterne er i hvert tilfælde justeret for køn, alder, rygning, BMI, fysisk aktivitet alkohol mm.

 

Undersøgelse  

Mål Association (95 % CI)

Oba et al.2010

Japan

Diabetes incidens  HR 0,65 (0,43 til 0,97) mænd
HR 0,73 (0,48 til 1,93) kvinder
Mink et al. 2007
USA 

CHD mortalitet 

Apopleksi mortalitet 

RaRa 0,98 (0,88 til 1,10)
RaRa 0,85 (0,70 til 1,03)
Janszky et al. 2009
Sverige 
Hjerteinsufficiens
Kardiovask. mortalitet
Myokardieinfarkt
Apopleksi 
HR 0,78 (0,52 til 1,16)
HR 0,34 (0,17 til 0,70)
HR 0,86 (0,54 til 1,37)
HR 0,62 (0,33 til 1,16)
Buijsse et al. 2006
Holland 
Kardiovask. mortalitet RR 0,50 (0,32 til 0,78)
Mostofsky et al 2010
Sverige 
Hjerteinsufficiens RaRa 1,23 (0,73 til 2,08)
Buijsse et al. 2010
Tyskland  
Myokardieinfarkt
Apopleksi
 RR 0,73 (0,47 til 1,18)
RR 0,52 (0,30 til 0,89)
Djousse et al. 2010
USA 
CHD  OR 0,43 (0,27 til 0,68)

 

 

Tabel 2. Relativ risiko for kardiovaskulær sygdom, hjerteinsufficiens og apopleksi hos personer med højt niveau af chokoladeindtagelse sammenlignet med lavt niveau.

 

Studie

RR (95 % CI)

Kardiovaskulær sygdom

 

Buijsse et al. 2006

0,50 (0,32 til 0,78)

Mink et al. 2007

0,98 (0,88 til 1,10)

Janszky et al. 2009

0,34 (0,17 til 0,70)

Janszky et al. 2009

0,86 (0,54 til 1,37)

Buijsse et al. 2010

0,73 (0,47 til 1,15)

Djousse et al. 2010

0,43 (0,27 til 0,68)

Subtotal

0,63 (0,44 til 0,90)

Hjerteinsufficiens

 

Janszky et al. 2009

0,78 (0,52 til 1,16)

Mostofsky et al 2010

1,23 (0,73 til 2,08)

Subtotal

0,95 (0,61 til 1,48)

Apopleksi

 

Mink et al. 2007

0,85 (0,70 til 1,03)

Janszky et al. 2009

0,62 (0,33 til 1,16)

Buijsse et al. 2010

0,52 (0,30 til 0,89)

Subtotal

0,71 (0,52 til 0,98)

 

Ved høj chokoladeindtagelse sammenlignet med lav chokoladeindtagelse var den samlede risiko for kardiovaskulær sygdom nedsat med 37 % og risikoen for apopleksi nedsat med 29 % mens risikoen for hjerteinsufficiens ikke var nedsat.

Funnel plot analyse viste ingen evidens for publikations bias.

Diskussion

Resultaterne er baseret på observationelle undersøgelser.
Meta-analysen rummer store muligheder for confounding.
Der er ikke påvist dosis-response sammenhæng mellem chokoladeindtagelse og reduceret hjerte-karsygdom.
Indtagelse af store mængder chokolade kan medføre øget indtagelse af fedt og sukker, som kan medføre vægtøgning og derved øget risiko for hypertension, dyslipidæmi og diabetes, som kan påvirke den gavnlige effekt af chokolade. Det er der ikke taget højde for i denne meta-analyse, ligesom der ikke er registreret forskelle mellem forskellige typer chokolade.
Analysen kan ikke afgøre, om der er forskel på effekten af chokolade hos mænd og kvinder.
Det er heller ikke muligt at afgøre, om effekten er ens hos personer med eller uden eksisterende kardiovaskulær sygdom.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, oktober 2011.

Referencer

 1. Buitrago-Lopez A, Sanderson J, Johnson L et al. Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2011;343:d4488.
 2. Buijsse B, Feskens EJ, Kok FJ et al. Cocoa intake, blood pressure, and cardiovascular mortality: the Zutphen Elderly Study. Arch Intern Med. 2006;166:411-7.
 3. Buijsse B, Weikert C, Drogan D et al. Chocolate consumption in relation to blood pressure and risk of cardiovascular disease in German adults. Eur Heart J. 2010;31:1616-23.
 4. Djoussé L, Hopkins PN, North KE et al. Chocolate consumption is inversely associated with prevalent coronary heart disease: the National Heart, Lung, and Blood Institute Family Heart Study. Clin Nutr. 2011;30:182-7.
 5. Janszky I, Mukamal KJ, Ljung R et al. Chocolate consumption and mortality following a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program. J Intern Med. 2009;266:248-57.
 6. Mink PJ, Scrafford CG, Barraj LM et al. Flavonoid intake and cardiovascular disease mortality: a prospective study in postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2007;85:895-909.
 7. Mostofsky E, Levitan EB, Wolk A et al. Chocolate intake and incidence of heart failure: a population-based prospective study of middle-aged and elderly women. Circ Heart Fail. 2010;3:612-6.
 8. Oba S, Nagata C, Nakamura K et al. Consumption of coffee, green tea, oolong tea, black tea, chocolate snacks and the caffeine content in relation to risk of diabetes in Japanese men and women. Br J Nutr. 2010;103:453-9.

 

Anmeldelsen har været forelagt Dansk Cardiologisk Selskab som skrev:

 

Denne publikation har DCS ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt.


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top