Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Ca-tilskud med og uden D vitamin og risiko for kardiovaskulære tilfælde.

Print

Ca-tilskud med og uden D vitamin og risiko for kardiovaskulære tilfælde.


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet


Man har re-analyseret data fra Women’s Health Initiative Calcium/Vitamin D supplementation Study (WHI CaD) og udført meta-analyser af 8 andre studier (1).
WHI CaD er en undersøgelse af 36.282 postmenopausale kvinder med opfølgning efter 7 år.
Man har undersøgt incidensen af myokardieinfarkt (MI), koronar revaskularisation, død af koronar hjertesygdom (CHD) og apopleksi.
For 16.718 kvinder, som ikke tog Ca-tilskud ved randomisering fandtes hazard ratio for kardiovaskulære tilfælde med Ca- og Dvitamintilskud til 1,13 til 1,22 for klinisk MI eller apopleksi (P=0,05), og klinisk MI eller revaskularisering (P=0,04).
For 19.564 kvinder, der ved randomiseringen i forvejen tog Ca-tilskud, blev kardiovaskulær risiko ikke påvirket af allokering til Ca- og Dvitamintilskud.
I meta-analyse af 3 placebokontrollerede undersøgelser var den relative risiko for MI ved Ca- og D vitamintilskud 1,21 (95 % sikkerhedsgrænser (CI) 1,00 til 1,43, P=0,05) og det sammensatte endepunkt MI eller apopleksi 1,16 (CI 1,02 til 1,32, P=0,02).
I meta-analyser af placebokontrollerede undersøgelser af Ca- eller Ca+Dvitamintilskud fandtes data for 28.072 deltagere i 8 undersøgelser og WHI CaD deltagere, som ikke fik Ca-tilskud.
Ca- eller Ca+Dvitamintilskud øgede risikoen for MI med relativ risiko på 1,24 (95 % CI 1,07 til 1,45, P=0,004) og det sammensatte endepunkt MI eller apopleksi 1,15 (CI 1,03 til 1,27, P=0,009).

 

Det mener IRF

  • WHI CaD undersøgelsen tyder på en svag sammenhæng mellem Ca- eller Ca+Dvitamintilskud og MI hos postmenopausale kvinder, men den samlede mortalitet blev ikke påvirket. Resultatet kan være påvirket af confounding.
  • Der er ikke fundet dosis-respons sammenhæng mellem Ca-tilskud og kardiovaskulære tilfælde.
  • Ifølge undersøgelsen skal 227 postmenopausale kvinder have Ca+Dvitamintilskud i 7 år for at fremkalde 1 tilfælde af MI.
  • Behandling med Ca- og D-vitamintilskud, som finder sted på god indikation (fx kendt osteoporose og/eller insufficient kalk-indtagelse gennem kosten) bør fortsætte uændret

Baggrund


IRF har tidligere refereret en metaanalyse, som fandt svag association mellem Ca-tilskud og MI (2). Number needed to harm (NNH) for at én skal udvikle MI i løbet af 4 år kunne beregnes til 125 til 200. Meta-analysen var baseret på rent Ca-tilskud ikke Ca+D-vitamin-tilskud, som anbefales ved behandling og forebyggelse af osteoporose.
Det vigtige spørgsmål er, om samtidig administration af Ca og D vitamin ændrer den kardiovaskulære risiko.

 

Metode


Data fra WHI CaD undersøgelsen blev re-analyseret. Man undersøgte for interaktion mellem præspecificerede subgrupper baseret på brug af eller ikke brug af Ca-tilskud og dosis (0, 1-499, 500-999, >1000 mg/dag).
Man anvendte 4 kardiovaskulære endepunkter: MI, koronar revaskularisation, død af CHD og apopleksi og 4 kombinerede endepunkter: Samlet død af MI eller CHD, klinisk MI eller koronar revaskularisation, klinisk MI eller apopleksi og samlet MI, koronar revaskularisation og død af CHD.
Cox proportional hazard modeller blev anvendt til første tilfælde af hvert endepunkt stratificeret ved alder, prævalent kardiovaskulær sygdom ved baseline og randomiseringsstatus.

I meta-analyserne indgik en lille undersøgelse af 191 deltagere. Endvidere upublicerede data fra 2 undersøgelser, der sammenlignede Ca+D vitamintilskud med placebo. Data blev poolet med data fra WHI CaD. De undersøgelser, der indgik i meta-analyserne er ikke beskrevet.

 

Resultater


De kvinder, der indgik i WHI CaD grupperne var sammenlignelige. 54 % af deltagerne tog Ca-tilskud ved randomiseringen. Undersøgelsen blev fulgt op efter 7 år.

Tabel 1. Effekt af Ca + Dvitamintilskud i WHI CaD undersøgelsen for kvinder, som ved randomiseringen ikke tog Ca-tilskud. Sikkerhedsgrænser (CI).

 

CaD

N=8.429

Placebo

N= 8.289 

Hazard ratio

(95 % CI) 

P værdi

Klinisk MI 

209

168 

1,22 (1,00 til 1,50)

0,05

MI total   

222

182

1,20 (0,99 til 1,47) 

0,07

Revaskularisation   

348

299 

1,15 (0,98 til 1,34)

0,09

Apopleksi 

196 

163 

1,17 (0,95 til 1,44)

0,1

MI el. CHD død 

268  

229

1,15 (0,97 til 1,38) 

0,1

Klinisk MI el. revaskularisation   

422

359

1,16 (1,01 til 1,34) 

0,04

Klinisk MI el. apopleksi 

386 

326 

1,16 (1,00 til 1,35)

0,05

MI, CHD død el. revask.  

476 

417 

1,13 (0,99 til 1,29)

0,07

Samlet død 

380 

379 

0,99 (0,86 til 1,14)

0,9

 

 

Tabel 2. Effekt af Ca+ D vitamintilskud i WHI CaD undersøgelsen for kvinder, som ved randomiseringen tog Ca-tilskud.

 

CaD

N=9.747   

Placebo

N= 9.817

Hazard ratio

(95 % CI)

 P værdi

Klinisk MI 

180 

196 

0,92 (0,75 til 1,13) 

0,4

MI total  

193

207 

0,94 (0,77 til 1,14) 

0,5

Revaskularisation   

326

308

1,08 (0,93 til 1,27) 

0,3

Apopleksi   

156

189

0,83 (0,67 til 1,02) 

0,08

MI el. CHD død  

238

247 

0,97 (0,81 til 1,16) 

0,7

Klinisk MI el.revaskkularisation 

394 

378 

1,06 (0,92 til 1,23) 

0,4

Klinisk MI el. apopleksi 

324 

370 

0,88 (0,76 til 1,02) 

0,09

MI, CHD død el. revask.  

447 

421 

1,08 (0,94 til 1,23) 

0,3

Samlet død   

364

428 

0,84 (0,73 til 0,97)

0,01

 

 

Der var signifikante interaktioner mellem allokering til Ca- og Dvitamintilskud hos dem, der ved randomisering i forvejen tog og ikke tog Ca-tilskud mht. klinisk MI, apopleksi og MI eller apopleksi (P værdi for interaktion: 0,04, 0,02 og 0,006).

Når kvinder, der ved randomisering fik Ca-tilskud blev opdelt i grupper (1-499, 500-999 og ≥1000 mg/dag) var der ikke relation mellem dosis og risiko for kardiovaskulære tilfælde ved randomisering til Ca- og D vitamintilskud.

Der var ingen 3-vejs interaktion mellem Ca- og Dvitamin allokering, brug af Ca-tilskud og diætetisk indtag af Ca (over eller under medianen) for kardiovaskulære endepunkter.

Det er bemærkelsesværdigt, at samlet død for kvinder, der ved randomiseringen ikke tog Ca-tilskud, var den samme i de to grupper, mens der var signifikant forskel mellem grupperne i den del af undersøgelsen, der drejede sig om kvinder, der ved randomiseringen tog Ca-tilskud.
Det kan bero på, at deltagerne, som ved randomiseringen tog Ca-tilskud ikke var helt ens i de to grupper mht. faktorer associeret med kardiovaskulær sygdom.

 

Meta-analyser


I meta-analyserne fandtes data for kardiovaskulære tilfælde for 20.090 deltagere i 3 undersøgelser.
I alt fik 465 deltagere MI, 477 apopleksi, 911 MI eller apopleksi. Opfølgningstiden var i gennemsnit 6,2 år.

 

Tabel 3. Effekt af Ca- og Dvitamintilskud i metaanalyser. Relativ risiko (RR).

  RR P værdi
MI 1,12 0,04
Apopleksi 1,20 0,05
MI el. apopleksi  1,16  0,02

 
  
Data for samlet død fandtes for 3 undersøgelser. Den relative risiko for død var 1,01 (CI 0,90 til 1,12, P=0,9).
Størrelsen af risiko for kardiovaskulære tilfælde var ens for Ca-tilskud alene og for Ca- og D vitamintilskud.

Data på patient-niveau fandtes for i alt 24.869 personer i 6 undersøgelser.
Data på studie-niveau fandtes for 28.072 personer i 9 undersøgelser. Den gennemsnitlige opfølgningstid var 5,7 år.


Diskussion


WHI CaD undersøgelsen omfattede 36.282 postmenopausale kvinder. Målet var at vurdere effekten på knogledensitet og frakturhyppighed af tilskud af 1000 mg Ca + 5 μg D3 vitamin sammenlignet med placebo. Det er data fra denne undersøgelse, der er re-analyseret i nærværende undersøgelse.
Indsamling af kardiovaskulære data var ikke det primære mål i den oprindelige undersøgelse.

Endvidere er foretaget meta-analyser af lignende undersøgelser.
Der er ikke gjort rede for de personer, der indgik i undersøgelser i meta-analyserne mht. køn, alder, co-morbiditet, BT, kolesterol, rygning, opfølgningstid mv. Det er umuligt at vurdere kvaliteten af data i meta-analyserne.
Der er ikke gjort rede for, hvordan man i undersøgelserne søgte at undgå confounding, som kan være ansvarlig for den svage assocoation mellem Ca- og Dvitamintilskud og kardiovaskulære endepunkter.
 
I den del af WHI CaD undersøgelsen som omfattede kvinder, der ved randomiseringen ikke tog Ca-tilskud var forskellen i antal MI mellem dem der fik Ca+Dtilskud og dem der fik placebo 0,44 %.
Det svarer til number needed to harm (NNH) på 227 på 7 år. 
 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi, 29. april 2011.

Referencer

  1. Bolland MJ, Grey A, Avenell A et al. Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis. BMJ 2011;342:d2040
  2. http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/kalktilskud_og_myokardieinfarkter.htm

 

Anmeldelsen er sendt til høring I Dansk Knoglemedicinsk Selskab, som ikke har responderet.

 

 


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top