Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Blødningsrisiko ved kombination af SSRI og trombocythæmmere efter AMI

Print

Blødningsrisiko ved kombination af SSRI og trombocythæmmere efter AMI


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet


Retrospektiv kohorteundersøgelse af 27.058 personer, som blev udskrevet efter indlæggelse for akut myokardieinfarkt (AMI) til fortsat behandling med trombocythæmmer dvs. acetylsalicylsyre  (ASA), clopidogrel (CLO) eller begge dele. Patienterne blev fulgt indtil genindlæggelse for blødning, nyt AMI, død eller afslutning af studieperioden fra januar 1998 til marts 2007.
Sammenlignet med ASA var brug af ASA + selektiv serotonin reuptake hæmmer (SSRI) associeret med øget risiko for blødning. Hazard ratio (HR) 1,42 (95 % konfidens interval (CI) 1,08 til 1,87), og ASA + CLO + SSRI havde øget risiko i forhold til ASA med HR 2,35 (CI 1,61 til 3,42).
Sammenlignet med ASA + CLO var der ved ASA + CLO + SSRI øget risiko med HR 1,57 (CI 1,07 til 2,32):

Det mener IRF

• I denne observationelle undersøgelse fandtes let øget tendens til blødning ved behandling med SSRI i kombination med ASA og ASA + CLO, men resultatet kan være påvirket af confounding.
• Effekten på risiko for blødning ved de forskellige SSRI er ikke belyst.
• Resultaterne af undersøgelsen bør ikke hindre velindiceret behandling med SSRI hos patienter i behandling med ASA og/eller CLO.

 

Baggrund

Behandling med trombocythæmmerne ASA og CLO er associeret med øget blødningsrisiko. Denne risiko kan tænkes øget med samtidig brug af anden medicin som SSRI.
Op til 20 % af patienter med kardiovaskulær sygdom oplever depression og behandles ofte med SSRI.

 

Behandling med SSRI er tidligere fundet associeret med øget blødningsrisiko.

 

Metode


Retrospektiv kohorteundersøgelse.
Personer ≥50 år, som var udskrevet efter 1. indlæggelse for AMI kunne indgå i undersøgelsen, såfremt de blev udskrevet med ASA og/eller CLO.  Personer, der havde været indlagt for gastrointestinal blødning det sidste år inden udskrivelsen efter AMI, blev ekskluderet, ligesom personer med blødningsepisode under indlæggelsen for AMI.
Oplysninger om alder, køn og comorbiditet (diabetes, cancer, nyresvigt, hjerteinsufficiens, anæmi og hæmatologisk sygdom) samt kardiovaskulære procedurer under indlæggelsen blev registreret ligesom oplysninger om oplysninger om tidligere gastrointestinale tilfælde, tidligere hæmoragisk apopleksi og anden blødning samt brug af antikoagulationsbehandling, kortikosteroider og NSAID.
Følgende SSRI blev anvendt: Citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin og sertralin.
Der blev registreret blødning, som krævede indlæggelse.
Deltagernes karakteristika blev sammenlignet med logistisk regression.
Undersøgelsen var ikke sponsoreret.

 

Resultater

 

Kohorten omfattede 27.058 patienter. Mere end halvdelen tog kun ASA, og 3 % tog SSRI sammen med trombocythæmmer. Den gennemsnitlige alder i de forskellige grupper var omkring 72 år.
Sammenlignet med dem, der kun fik ASA var de, der fik ASA + SSRI ældre og de var oftere kvinder og havde hjerteinsufficiens, nyresvigt anæmi og andre hæmatologiske sygdomme. De var ligeledes oftere i behandling med antihypertensiva, antidiabetika, AK-behandling og kortikosteroider.

Analysen omfattede i alt 80.991 patient-år og 1.070 blødningsepisoder.
Efter justering for karakteristika ved starten fandtes øget blødningshyppighed ved brug af SSRI sammenlignet med brug af kun ASA.


Tabel 1. Association mellem brug af medicin og indlæggelseskrævende blødning.

 

 HR (95 % CI)

ASA (reference) 

1,00

ASA + SSRI 

1,42 (1,08 til 1,87)

CLO 

1,15 (0,87 til 1,51)

CLO + SSRI 

1,76 (0,83 til 3,73)

ASA + CLO 

1,49 (1,28 til 1,75)

ASA + CLO + SSRI 

2,35 (1,61 til 3,42)

CLO + SSRI vs. CLO 

1,54 (0,70 til 3,39)

ASA + CLO + SSRI vs. ASA + CLO 

1,57 (1,07 til 2,32)

 

 

Der var ikke forskel i risikoen for blødning ved behandling med ASA og COL, mens risikoen ved behandling med ASA + CLO var signifikant større end ved behandling med ASA alene.
Der var statistisk signifikant forskel mellem ASA og ASA + SSRI, men ikke mellem COL og CLO + SSRI.
ASA + CLO og ASA + CLO + SSRI gav hyppigere blødning end ASA alene, og der var signifikant forskel mellem behandlingerne.

 

Diskussion


Den forebyggende effekt af ASA og COL med hensyn til nyt AMI anses større end risikoen for blødning.
Som i andre observationelle undersøgelser var der også i denne undersøgelse mulighed for selektions bias, idet behandling af den enkelte patient efter AMI blev fastlagt ud fra en vurdering af risk-benefit.
Undersøgelsen omfattede ikke patienter, som ikke fik trombocythæmmer.
Der er i undersøgelsen ikke gjort rede for compilance.
Det er fortsat uafklaret, hvilken indflydelse de enkelte SSRI præparater har på blødningsrisikoen.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, oktober 2011.

 

Referencer


Labos C, Dasgupta K, Nedjar H et al. Risk of bleeding associated with combined use of selective serotonin reuptake inhibitors and antiplatelet therapy following acute myocardial infarction. CMAJ 2011 Sep 26. [Epub ahead of print]

 

Institut For Rationel Farmakoterapi 01-11-2011


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top