Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Antipsykotika og polyfarmaci

Print

Antipsykotika og polyfarmaci


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


En ny MTV-rapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at antipsykotisk polyfarmaci mod skizofreni hos voksne er forbundet med flere ulemper end fordele mht. effekt og bivirkninger. Ligeledes at antipsykotisk polyfarmaci ikke er cost-effektivt. 

 

På samme tid sætter en ny rapport, ”Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka” fra Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab fokus på arytmi og pludselig hjertedød som bivirkning af psykofarmaka, og giver konkrete retningslinier til at mindske risikoen for psykofarmaka-induceret pro-arytmi (dvs. det forhold at psykofarmaka øger sandsynligheden for at arytmier opstår).

 

IRF finder emnet relevant for rationel farmakoterapi og bringer derfor en omtale her, med link til referencer og uddybende information.

 

IRF mener

  • De fleste kliniske undersøgelser med antipsykotika er udført med et præparat, og viden om effekt og bivirkninger af polyfarmaci med antipsykotika er derfor begrænset
  • Brug af mere end et antipsykotikum er derfor - i langt de fleste tilfælde - ikke rationel farmakoterapi
  • IRF anbefaler på basis af effekt, bivirkning og pris at starte antipsykotisk behandling med generisk risperidon, der koster et par kr. for en daglig dosis mod 25-50 kr. pr. dgl. dosis af de øvrige atypiske (2. generations) præparater
  • I løbet af 2011 forventes olanzapin’s (Zyprexa’s) patent at udløbe, hvilket vil give flere valgmuligheder som førstevalg.
  • Dokumentationen for effekt og bivirkninger samt rekommanderede doser af 1. og 2. generations antipsykotika kan ses af den Nationale Rekommandationsliste (link til http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atc-gruppe_n05a_-_antipsykotika.htm)
  • IRF har igangsat undervisning og kurser i Medicingennemgang for generelt at hjælpe praktiserende læger med at reducere polyfarmaci. 
  • På vores hjemmeside til patienter, www.medicinmedfornuft.dk, kan patienter og pårørende læse IRF’s vurdering af ny medicin, herunder psykofarmaka

 

Sundhedsstyrelsen: ”Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni – en medicinsk teknologivurdering”

En ny MTV-rapport fra Sundhedsstyrelsen belyser ved hjælp af litteratursøgning og undersøgelser af specifikke forhold i Danmark, hvordan uønsket polyfarmaci med antipsykotika kan nedbringes.

 

Ifølge rapporten er cirka 6500 ambulante patienter med skizofreni i Danmark i behandling med mere end ét antipsykotisk præparat. Det svarer til knap halvdelen af patienterne. Heriblandt får 14 % af voksne patienter i ambulant behandling mere end 2 forskellige præparater. Der er betydelig regional variation i brugen af antipsykotisk polyfarmaci.

 

Rapportens litteratursøgning viser, at der overordnet set ikke er evidens for bedre effekt af behandling med flere præparater samtidig for størstedelen af personer med skizofreni. Det er vist i flere meta-analyser. Enkelte undersøgelser har vist, at effekten af clozapin hos delvis clozapin-resistente patienter måske kan øges ved at tillægge et andet antipsykotikum, men resultaterne for ringe til at man kan konkludere hvilket stof. Lignende resultater er ikke fundet ved andre antipsykotika. 

 

Polyfarmaci mod skizofreni er derimod forbundet med øgede bivirkninger og kan medføre mere generelle ulemper som for eksempel større risiko for medicineringsfejl. Bl.a. kan effekten ophæves ved en bestemt kombination mellem første- og anden generations præparater, mens de bivirkningsmæssige fordele ved at bruge de nyere stoffer ganske simpelt ophæves ved at addere et førstegenerationsstof.

 

Forfatterne konkluderer derfor, at polyfarmaci kun bør bruges undtagelsesvist, fx ved svigtende effekt af flere forskellige antipsykotika, inkl. clozapin. 

 

MTV-rapporten konkluderer på baggrund af en økonomisk analyse i Danmark, at behandling med flere antipsykotiske præparater heller ikke er omkostningseffektiv.

Endelig konkluderer artiklen, at behandling med flere antipsykotiske præparater på samme tid er mindre de steder i psykiatrien, hvor der er undervisnings- og forskningsaktiviteter, samt viden om og opmærksomhed på lokale behandlingsvejledninger. Det er derfor væsentligt at det er væsentligt at prioritere behandlingsvejledninger, undervisning og forskning, hvis omfanget af polyfarmaci skal reduceres.

 

Læs mere her: http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2011/MTVPolyfarmaci.aspx

 

Kardiologisk og psykiatrisk selskab: ”Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka”

En ny rapport om ”Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka” udgivet af Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab i fællesskab sætter fokus på arytmi og pludselig hjertedød som bivirkning af psykofarmaka. 

 

IRF har medvirket til kritisk gennemgang og kommentering på rapporten, der giver konkrete retningslinier til at mindske risikoen for psykofarmaka-induceret pro-arytmi.

 

Rapportens litteraturgennemgang viser, at OR (odds ratio) for død ved polyfarmaci af antipsykotika uden for hospital er 1,7-2,6, trods det skønnes, at den absolutte risiko er lav. Rapportens væsentligste råd er derfor, at patienter skal vurderes for risikofaktorer for at udvikle pro-arytmier, og at læge skal være opmærksom på, om patienten samtidig behandles med flere QT forlængende præparater, der interagerer metabolisk. Symptomer på alvorlig arytmi, dvs. palpitationer, nærsynkoper eller synkoper, skal have særlig opmærksomhed. QT/QC forlængelse er en risiko-markør for udvikling af torsade de pointes ventrikulær takykardi, samt ændringer i t-taks morfologi. Ved påvist eller mistænkt hjertesygdom anbefales det, at behandling foregår i samråd med en kardiolog.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet en algoritme for samt en tabel over præparaternes pro-arytmiske sikkerhedsprofil.  

 

Læs mere her: http://cardio.synkron.com/graphics/toimport/cardio/user_graphics/Dokumenter/rapporter_pdf/Vejled%201-2011-Arytmi.pdf

 

Se rapporterne her:

Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka: http://www.cardio.dk/sw1884.asp

Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni – en medicinsk teknologivurdering: http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2011/MTVPolyfarmaci.aspx

 

Se andre studieanmeldelser fra IRF om antipsykotika her: http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 4. marts 2011.

 

 


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top