Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Antihypertensiva og risiko for cancer

Print

Antihypertensiva og risiko for cancer


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet


Traditionelle meta-analyser og multiple sammenlignende meta-analyser samt andre randomiserede undersøgelser af antihypertensiva fundet ved søgning i PubMed, Embase og Cochrane Central Register of Controlled Trials indgik i denne analyse (1). Det drejer sig om undersøgelser af angiotensin-receptor blokkere (ARB), angiotensin-converting-enzyme hæmmere (ACE), β blokkere, calcium-kanal blokkere (CCB) og diuretika. Undersøgelserne skulle have en opfølgningstid på mindst 1 år. Det primære udfald var cancer og cancerrelateret død.
70 randomiserede, kontrollerede undersøgelser af i alt 324.168 deltagere indgik i analysen.
Der blev ikke påvist øget risiko for cancer eller cancerrelateret død ved behandling med de 5 klasser medicin.
Kombinationen ARB + ACE viste øget risiko for cancer odds ratio (OR) 1,14 med 95 % sikkerhedsgrænser (CI) 1,02 til 1,28, men denne risiko fandtes ikke i random-effects modeller (OR 1,15, CI 0,92 til 1,38) og der var ikke forskel på cancerrelateret død (OR 1,10, CI 0,90 til 1,32).

 

Det mener IRF


• Meta-analysen tyder på, at 1.valgs antihypertensiva kan anvendes uden risiko for udvikling af cancer.
• Kombinationen ARB + ACE kan være associeret med let øget hyppighed af cancer men ikke med cancerdød, og kombinationen frarådes på basis af ONTARGET undersøgelsen (4) som antihypertensiv behandling i almen praksis pga. øget risiko for andre bivirkninger end cancer.
• Den gennemsnitlige opfølgningstid i meta-analysen var 3,5 år. Det udelukker ikke en evt. association med øget incidens af cancer efter længere tids behandling.

 

Baggrund


Sipahi et al. fandt signifikant øget risiko for cancer ved behandling med ARB (2). IRF mente ikke, at tallene var af en størrelsesorden, der miskrediterer behandling med ARB på de rigtige indikationer (3).
Det carcinogene potentiale for antihypertensiva har været diskuteret i mere end 30 år på basis af observationelle undersøgelser med dertil hørende bias.

 

Metode


Der er søgt i PubMed, Embase og Cochrane Central Register of Controlled Trials efter undersøgelser af ARB, ACE, β blokkere, CCB og diuretika fra 1950 til august 2010. Undersøgelserne skulle være randomiserde, kontrollerede og sammenligne præparater fra de nævnte klasser. Der skulle være opfølgning efter mindst 1 år, og undersøgelserne skulle omfatte mindst 100 personer og indeholde data om risiko for cancer og cancerrelateret mortalitet.
Intention-to-treat meta-analyse blev udført efter anbefalinger fra Cochrane Collaboration og Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).
Heterogenicitet blev vurderet ved I2statistik. Bias blev vurderet ved funnel plot, Begg’s test og Egger’s regressionstest.
Ud over direkte sammenlignende meta-analyser blev der foretaget multiple sammenligninger med WinBUGS.
Man foretog 8 sammenligninger i analysen: placebo, ARB, ACE, β blokkere, CCB, diuretika, ACE + ARB og anden ikke-placebobehandling. De vigtigste analyser sammenlignede de individuelle klasser medicin med placebo som reference.
Analyserne anvendte fixed-effect og random-effects modeller.
Meta-analysen er foretaget uden sponsor.

 

Resultater


Der blev fundet 70 randomiserede undersøgelser med 148 komparator-grupper. Undersøgelserne omfattede 324.168 deltagere med en gennemsnitlig opfølgningstid på 3,5 år. Komplians og drop-out rater er ikke oplyst i alle undersøgelser. I de undersøgelser, der rapporterede disse data var komplians 65 % - 100 % og drop-out raterne under 10 %.
I meta-analyse af multiple sammenligninger var risikoen for cancer ikke forskellig fra placebo bortset fra ACE + ARB.
Der blev ikke påvist øget risiko for cancer ved ARB hverken ved fixed-effect eller random-effects modeller sammenlignet med placebo, ligesom der ikke var øget risiko ved ACE, β blokkere, CCB og diuretika.
Kombinationen ARB + ACE var associeret med øget risiko for cancer sammenlignet med placebo (OR 1,14, CI 1,02 til 1,28), ARB alene, ACE alene, β blokkere og diuretika men ikke CCB i fixed-effect modeller men ikke i random-effects modeller.

Risikoen for cancer var også øget med CCB sammenlignet med β blokkere i fixed-effect model. Denne øgede effekt fandtes ikke ved sammenligning med andre grupper.

For cancerrelateret død var risikoen ved antihypertensiva ikke forskellig fra placebo.

Direkte sammenligninger mellem de enkelte komparator-kategorier svarede til multiple sammenlignende analyser.

Heterogenicitet var lav, og test for bias var ikke signifikant med Begg’s test, Egger’s test eller funnel plot.

 

Tabel 1. Risiko for cancer sammenlignet med placebo og odds ratio med 95 % sikkerhedsgrænser.

 

Cancer risiko 

OR 

95 % CI

ARB 

2,04 % 

1,01 

0,93 til 1,09

ACE 

2,03 % 

1,00 

0,92 til 1,09

β blokkere 

1,97 % 

0,97 

0,74 til 1,24

CCB 

2,11 % 

1,05 

0,96 til 1,13

Diuretika 

2,02 %

1,00 

0,90 til 1,11

ARB + ACE 

2,30 % 

1,14 

1,02 til 1,28

 

 Tabel 2. Cancerrelateret død sammenlignet med placebo.

 

Cancer død  

OR

95 % CI

ARB

1,33 % 

1,00 

0,87 til 1,15

ACE 

1,25 %

0,95 

0,81 til 1,10

β blokkere 

1,23 % 

0,93 

0,80 til 1,08

CCB 

1,27 % 

0,96 

0,82 til 1,11

Diuretika 

1,30 % 

0,98 

0,84 til 1,13

ARB + ACE 

1,45 % 

1,10

0,90 til 1,32

 

Diskussion


Resultaterne af meta-analysen afviser en 0-10 % relativ risikoøgning for cancer og cancerrelateret død ved behandling med ARB, ACE, β blokkere, CCB og diuretika. Kombinationen ABR + ACE kan være associeret med øget risiko for cancer men ikke cancerdød.

En tidligere meta-analyse af Sipahi et al. af 8 undersøgelser har tydet på en absolut øgning af risiko for cancer ved behandling med ABR på 1,2 % sammenlignet med kontrol (2). Denne meta-analyse drejede sig i hovedsagen om telmisartan.  I denne nye meta-analyse fandtes den øgede cancerrisiko ikke. I den nye meta-analyse er der i modsætning til Sipahi et al. anvendt multiple sammenligninger, som skal give et mere robust estimat fra 21 randomiserede undersøgelser med i alt mere end 120.000 deltagere.

Meta-analysen kan ikke udelukke øget cancerrisiko for de individuelle præparater, da alle præparater blev vurderet i klasser.

Den gennemsnitlige observationstid i meta-analysen var 3,5 år. Det kan ikke udelukkes, at behandling i længere tid kan medføre association med øget incidens af cancer.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 7. december 2010.

 

Referencer

  1. Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al. Antihypertensive drugs and risk of cancer: network meta-analyses and trial sequential analyses of 324 168 participants from randomised trials. Lancet Oncol. 2010 Nov 29. [Epub ahead of print]
  2. Sipahi I, Debanne SM, Rowland DY et al. Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Oncol. 2010;11:627-36.
  3. http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/angiotensin_ii-antagonister_og_risiko_for_cancer.htm
  4. http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/ontarget.htm

Institut for Rationel Farmakoterapi 31-05-2011

 


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top