Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Triolif®

Print

Triolif®


En lille, kortvarig smertelindring kan ikke udelukkes.

  

Konklusion

Triolif-sugetablet består af en kombination af de antiseptiske lægemiddelstoffer, 2,4-dichlorobenzylalkohol og amylmetacresol, og det lokalbedøvende lidokain. Triolif fås i håndkøb (apoteksforbeholdt) og er godkendt til behandling af ømhed i halsen hos voksne og unge over 12 år.

 

Det kan ikke dokumenteres, at Triolif er bedre end alternativer, såsom Strepsils (2,4-dichlorobenzylalkohol og amylmetacresol), til at lindre ømhed i halsen. Der er i de foreliggende studier rapporteret få tilfælde af bivirkninger ved behandling med kombinationen af de tre lægemiddelstoffer i Triolif. 

 

Overordnet set er det IRF’s vurdering, at der er svag dokumentation for effekt, og derfor kan ingen af de smertestillende sugetabletter eller bolsjer, f.eks. Strepsils, Zyx eller Hexokain, anbefales til behandling af ømhed i halsen. Det kan dog ikke udelukkes, at sugetabletterne, herunder Triolif, kan opfattes som symptomlindrende. Effekten er dog formodentlig i samme størrelsesorden som almindelige halsbolsjer.

 

Baggrund

Triolif kombinerer i en sugetablet de antiseptiske lægemiddelstoffer, 2,4-dichlorobenzylalkohol og amylmetacresol, med lokalbedøvende lidokain. Triolif® fås i håndkøb (apoteksforbeholdt) og er godkendt til symptombehandling af ømhed i halsen hos voksne og unge over 12 år. Sugetabletten opløses langsomt i munden hver 2.-3. time. Triolif bør ikke indtages før et måltid eller væske. Brug af Triolif i mere end fem dage frarådes, da lægemidlet kan påvirke den naturlige mikrobielle balance i munden. Sugetabletten findes med honning-citron-, appelsin- og mintsmag (1).    

 

Effekt

Der findes i godkendelsesmaterialet ingen studier, der handler om behandling med præparatet Triolif. Der er dog studier, hvor de tre lægemiddelstoffer i Triolif er kombineret i en sugetablet. Det er disse studier, der refereres til nedenfor. Kombinationen af de tre lægemiddelstoffer i Triolif er sammenlignet med behandling med Strepsils® (2,4-dichlorobenzylalkohol og amylmetacresol) sugetabletter i et studie af Marazzi fra 2008 (2). Det randomiserede, dobbeltblindede crossover studie inkluderede 129 patienter med halsømhed som følge af infektion i den øvre halsregion. Reduktion af smerte, vurderet ud fra en 100 mm Visuel Analog Skala (VAS)-skala, blev anvendt som det primære effektmål. Begge præparater reducerede smerte i halsen målt 60 minutter efter indtagelse med en maksimal smertereduktion på 15 mm på VAS. Til ingen af de målte tider var der statistiske signifikante forskelle i smertereduktion for de to præparater. Studiet fandt ikke signifikant forskel i patienternes præference for de to præparater. 

 

I et andet studie af McNally et al. fra 2012 (3) er kombinationen af de tre lægemiddelstoffer i Triolif undersøgt over for placebo. Det randomiserede, dobbeltblindede studie inkluderede i alt 190 patienter med halsømhed grundet infektion i den øvre halsregion. Det primære effektmål var reduktion i halsømhed i forhold til baseline to timer efter indtag vurderet på en 11-trinsskala, hvor 0 er ingen ømhed og 10 er meget kraftig ømhed. Reduktionen af ømhed to timer efter indtag af Triolif sammenlignet med placebo var ikke statistisk signifikant. Triolif viste dog statistisk signifikante reduktioner af halsømhed sammenlignet med placebo i de første 30 minutter efter indtagelse. Den maksimale reduktion i forhold til placebo udgør omkring én enhed på det anvendte 11-trinsskala. Det er meget usikkert, om en reduktion i denne størrelsesorden er klinisk relevant. For de sekundære effektmål, herunder bl.a. hævet hals og vanskelighed ved at sluge, viste Triolif statistiske signifikante forskelle sammenlignet med placebo.     

 

Bivirkninger

Af 129 behandlede patienter i studiet af Marazzi (2) blev der rapporteret 17 bivirkninger, hvoraf 11 var for kombinationen og 6 for Strepsils®. Bivirkningerne omfattede kvalme og brændende fornemmelse i halsen.

 

Pris

Forkortelser: HA håndkøb apoteksforbeholdt, HF håndkøb – ikke apoteksforbeholdt, HA18 håndkøb – apoteksforbeholdt, må kun udleveres til personer over 18 år.
Priser per 29.11.2016 fra www.apoteket.dk (priserne for håndkøbspræparaterne er ikke regulerede).

 

Referencer
(1) Produktresumé, Triolif
(2) Marazzi PJ. Strepsils anaesthetic lozenges versus control Strepsils lozenges in the relief of moderate-to-severe sore throat: a double-blind, crossover, multiple-dose, randomized study. London: Royal Society of Medicine Press; 2008. ISBN: 978-1-85315-869-8
(3) McNally, Damien, Adrian Shephard, and Emma Field. "Randomised, double-blind, placebo-controlled study of a single dose of an amylmetacresol/2, 4-dichlorobenzyl alcohol plus lidocaine lozenge or a hexylresorcinol lozenge for the treatment of acute sore throat due to upper respiratory tract infection." Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 15.2 (2012): 281-294.

 

Relevante links
www.produktresume.dk


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top