Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Epiduo® (adapalen/benzoylperoxid) 0,3%/2,5%

Print

Epiduo® (adapalen/benzoylperoxid) 0,3%/2,5%


Konklusion
Epiduo-gel er godkendt til behandling af acne vulgaris ved samtidig forekomst af komedoner, flere papler og pustler. Epiduo indeholder en kombination af lægemiddelstofferne adapalen 3 mg/g (0,3%) og benzoylperoxid 25 mg/g (2,5%), herefter omtalt som 0,3% A/BPO. Epiduo findes også i en lavere styrke med henholdsvis 1 mg/g (0,1%) og 25 mg/g (2,5%) for adapalen og benzoylperoxid, herefter omtalt som 0,1% A/BPO.


Behandling med 0,3% A/BPO til patienter med moderat til svær akne er vist at være statistisk signifikant mere effektiv i forhold til vehikel vurderet på forbedring af akne og ændring i antal af inflammatoriske og ikke-inflammatoriske læsioner. Knap 32% af patienterne med svær akne var efter 12 ugers behandling med 0,3% A/BPO fri eller næsten fri for læsioner mod 20% af patienter i behandling med 0,1% A/BPO. Det kan ikke dokumenteres, at 0,3% A/BPO er mere effektiv end 0,1% A/BPO til behandling af hverken moderat eller svær akne. Med en NNT på 9 for behandling med 0,3% A/BPO i forhold til 0,1% A/BPO kan det dog ikke udelukkes, at 0,3% A/BPO er mere effektiv end 0,1% A/BPO til svær akne, men resultaterne er ikke statistisk signifikante. Behandlingen er forbundet med milde hudrelaterede bivirkninger, og forekomsten af bivirkninger for 0,3% A/BPO er højere end for 0,1% A/BPO. Prismæssigt er 0,3 % A/BPO væsentlig dyrere end topikale enkeltstofpræparater mod akne, mens prisforskellen mellem 0,3% A/BPO og topikale kombinationspræparater er lille. 


Det er IRF’s samlede vurdering, at genvinsten ved 0,3% A/BPO i forhold til behandling med 0,1% A/BPO ikke er overbevisende. 0,3% A/BPO kan afprøves før systemisk behandling til patienter med svær akne. Det er en fordel, at Epiduo ikke indeholder antibiotika, da brug af antibiotika i behandlingen af akne bør reduceres for at minimere risiko for udvikling af resistens.

 

Baggrund
Epiduo er formuleret som en gel og er godkendt til behandling af acne vulgaris ved samtidig forekomst af komedoner, flere papler og pustler. Epiduo indeholder en kombination af lægemiddelstofferne adapalen 3 mg/g (0,3%) og benzoylperoxid 25 mg/g (2,5%), herefter omtalt som 0,3% A/BPO. Adapalen har antiinflammatoriske egenskaber, mens benzoylperoxid har antimikrobiel virkning og særligt virker mod bakterien Propionibacterium acnes, som findes i store mængder i områder med akne. Epiduo findes også i en lavere styrke, hvor koncentrationen af indholdsstofferne er henholdsvis 1 mg/g (0,1%) og 25 mg/g (2,5%) for adapalen og benzoylperoxid, herefter omtalt som 0,1% A/BPO. Den lavere styrke af Epiduo er indiceret til kutan behandling af acne vulgaris, når der er komedoner, papler og pustler tilstede. Lægen kan vælge mellem de to styrker på baggrund af patientens kliniske tilstand og tilstandens sværhedsgrad. I modsætning til nogle topikale og systemiske midler mod akne indeholder Epiduo ikke antibiotika. Brug af antibiotika i behandlingen af akne kan medføre udvikling af resistens.   

 
Epiduo påføres hver aften i et tyndt lag på områder med akne i ansigt og på krop. Varighed af behandlingen afhænger af den kliniske tilstand, og om patienten responderer på behandlingen. De tidligste tegn på klinisk forbedring ses oftest efter 1-4 ugers behandling (1). 
    
Effekt
Effekten af 0,3% A/BPO i behandlingen af moderat og svær akne er undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet studie af 12 ugers varighed (2). I studiet var der tre behandlingsarme med henholdsvis behandling med 0,3% A/BPO (n=217), 0,1% A/BPO (n=217) og vehikel (n=69). Studiet var ikke designet til at undersøge forskellen i effekten mellem de to aktive behandlinger. 0,1% A/BPO bruges som referencestyrke til at vurdere forskellen i effekten mellem 0,1% A/BPO og vehikel. Studiet inkluderede en ligelig fordeling af patienter med moderat eller svær inflammatorisk akne i ansigtet vurderet ved Investigator’s Global Assessment (IGA) score. IGA-scoren går fra 0 (fri for læsioner) til 4 (svær akne), og karakteristika for de fem trin er beskrevet i Tabel 1. Patienter med acne conglobata, acne fulminans, nodulo-cystisk akne og patienter med behov for systemisk behandling var ekskluderet fra studiet.

 

 

Det primære effektmål i studiet var en succesrate med procentdel af patienter, der efter behandlingen havde en IGA-score på 0 eller 1. Herudover blev ændringer i antallet af inflammatoriske og ikke-inflammatoriske læsioner efter behandling i forhold til baseline registreret. Både 0,3% A/BPO og 0,1% A/BPO var statistisk signifikante mere effektive i forhold til vehikelgruppen vurderet på de tre effektmål (Tabel 2). Der var ikke statistisk signifikant forskel på succesraten samt ændring i inflammatoriske og ikke-inflammatoriske læsioner mellem 0,1% A/BPO og 0,3% A/BPO.

 


I studiet blev der lavet en subgruppeanalyse af effekten af de tre behandlinger for patienter med svær akne (IGA=4). Denne subgruppeanalyse er ligeledes publiceret af Weiss et al. (4). 0,3% A/BPO var statistisk signifikant mere effektiv end vehikel for de tre effektmål, mens 0,1% A/BPO kun var statistisk signifikant mere effektiv end vehikel vurderet på ændring i antal af inflammatoriske og ikke-inflammatoriske læsioner (Tabel 3). Der var ikke statistisk signifikant forskel på de tre effektmål for de to styrker, men 0,3% A/BPO viser en mulig bedre effekt end 0,1% A/BPO for alle effektmål. Number needed to treat (NNT) for 0,3% A/BPO i forhold til 0,1% A/BPO er 9 [4 til ∞] for succesraten. 

 

Public Assessment Report (PAR)(3) fra godkendelsesmaterialet indeholder ligeledes en subgruppeanalyse, hvor effekten af 0,3% A/BPO og 0,1% A/BPO er undersøgt på patienter med moderat akne (IGA=3). Begge styrker var statistisk signifikante mere effektive end vehikel for de tre effektmål (Tabel 4). Analysen viste ikke statistisk signifikante forskelle på 0,3% A/BPO og 0,1% A/BPO. Number needed to treat (NNT) for 0,3% A/BPO er 100 [7 til ∞] for succesraten.  

 

   
Bivirkninger
Behandlingen med både 0,3% A/BPO og 0,1% A/BPO giver primært milde hudrelaterede bivirkninger (Tabel 5). Forekomsten af bivirkninger er større for 0,3% A/BPO end for 0,1% A/BPO. Studiet viste, at de fleste bivirkninger opstod i starten af behandlingen, og at de aftog ved længerevarende behandling. 

 

  
Interaktioner
Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med 0,3% A/BPO. Absorptionen af lægemiddelstofferne er begrænset, hvorfor risikoen for interaktioner mellem Epiduo og andre lægemidler vurderes at være lav (1). 

 

Pris
0,3 % A/BPO er dyrere end andre topikale midler mod akne (Tabel 6). Behandlingen med 0,3% A/BPO er også dyrere end behandling med en kombination af enkelstofpræparater, der dog kun findes i andre styrker hhv. adapalen 0,1% og benzoylperoxid 5%.

 

 
Referencer
(1) Lægemiddelstyrelsen. Produktresumé for Epiduo, gel 0,3%/2,5%. 2016.
(2) Stein Gold L, Weiss J, Rueda MJ, Liu H, Tanghetti E. Moderate and Severe Inflammatory Acne Vulgaris Effectively Treated with Single-Agent Therapy by a New Fixed-Dose Combination Adapalene 0.3 %/Benzoyl Peroxide 2.5 % Gel: A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Controlled Study. Am J Clin Dermatol 2016;17(3):293-303.
(3) Läkemedelsverket. Public Assessment Report (PAR), Scientific discussion, Epiduo, 0.3%/2,5%, gel (adapalene, benzoyl peroxide). 2016.
(4) Weiss J, Stein Gold L, Leoni M, Rueda MJ, Liu H, Tanghetti E. Customized Single-agent Therapy Management of Severe Inflammatory Acne: A Randomized, Double-blind, Parallel-group, Controlled Study of a New Treatment--Adapalene 0.3%-Benzoyl Peroxide 2.5% Gel. J Drugs Dermatol 2015;14(12):1427-1435.
 

 

 


 

Siden sidst opdateret: 24. april 2017 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top