Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Coldamin® (benzydaminhydrochlorid)

Print

Coldamin® (benzydaminhydrochlorid)


NSAID mundhulespray: nyt håndkøbsalternativ ved ondt i halsen uden dokumenteret effekt.

 

Konklusion

Coldamin mundhuldspray indeholder benzydaminhydrochlorid, fås i håndkøb (apoteksforbeholdt) og er godkendt til kortidsbehandling af smerte i mund og hals hos voksne og børn over 6 år. 

 

Det er IRFs samlede vurdering, at hverken Coldamin eller øvrige sugetabletter med analgetisk, antiseptisk eller antiinflammatorisk virkning kan anbefales grundet den svage dokumentation for effekt. Det kan dog ikke udelukkes, at præparaterne af nogen kan opfattes som symptomlindrende. I tilfælde hvor en lokalbedøvende sugetablet er upraktisk (fx om natten eller til børn over 6 år), kan præparatet således opleves som et relevant alternativ til symptomatisk behandling ved banale halssmerter. Coldamin kan være et lidt dyrere valg end sugetabletter med lokalbedøvende effekt.
 

Baggrund

Coldamin (benzydaminhydrochlorid) mundhulespray [1] er et lokalt virkende NSAID med pebermyntesmag (håndkøb, apoteksforbeholdt) og er generisk produkt til referenceproduktet Difflam 0.15% spray, som ikke har været markedsført i Danmark.

 

Udover non-farmakologiske tiltag findes der forskellige håndkøbspræparater til lindring af smerter ved ondt i halsen i form af sugetabletter med lokalt virkende NSAID (fx Strefen og Zyx) eller forskellige andre sugetabletter med antiseptisk og/eller analgetisk virkning (fx Triolif, Strepsils eller Hexocain). Til indikationen lokale inflammatoriske lidelser i mund og svælg findes desuden Andolex mundskyllevæske, som er receptpligtigt [2]. 

 

Coldamin virker antiinflammatorisk og analgetisk og er godkendt til korttidsbehandling af smerte i mund og hals hos voksne og børn over 6 år. Den anbefalede dosering er 4 til 8 pust hver 1½ til 3. time hos voksne og ældre og 4 pust hver 1½ til 3. time hos børn over 6 år. Forsigtighed anbefales ved anvendelse hos patienter med astma pga. risiko for bronkospasme. Præparatet er kontraindiceret ved allergi over for NSAID eller de indeholdte hjælpestoffer (herunder methylparahydroxybenzoat). Bør kun anvendes efter aftale med læge til børn, gravide, ammende og højrisikopatienter (eksempelvis patienter med epilepsi og leversygdomme). Ligeledes anbefales lægekontakt efter 3 dage ved manglende effekt eller forværring af symptomerne [1].

 

Effekt

IRF har ikke haft adgang til godkendelsesrapporten for referenceproduktet Difflam. Ligeledes har IRF ikke kunnet lokalisere studier, hvor benzydaminhydrochlorid er undersøgt alene (altså uden fx samtidig tilsætning af klorhexidin) til indikationen infektiøst betingede halssmerter - hverken som spray eller i andre formuleringer. Benzydaminhydrochlorid har dog været undersøgt i forskellige formuleringer (herunder som spray) i randomiserede kontrollerede undersøgelser til forebyggelse af postoperativt ondt i halsen fx hos patienter med tonsillektomi. Et Cochrane Review fra 2013 på området er dog inkonklusivt pga. dårlig kvalitet af rapporteringen i de enkelte studier samt utilstrækkelige data [3]. Således foreligger der ikke data om effekten af Coldamin ved halssmerter af en tilstrækkelig kvalitet til, at IRF har kunnet vurdere denne. 

 

Bivirkninger

 

Interaktioner

Ingen kendte [1].

 

Pris

Forkortelser: B receptpligtig, HA håndkøb apoteksforbeholdt, HF håndkøb – ikke apoteksforbeholdt, HA18 håndkøb – apoteksforbeholdt, må kun udleveres til personer over 18 år. * ikke tilskudsberettet.

Priser per 29.11.2016 fra www.apoteket.dk (priserne for håndkøbspræparaterne er ikke regulerede).

 

Referencer

[1] Lægemiddelstyrelsen. Produktresumé for Coldamin, mundhulespray (dateret 11. juli 2016). 

[2]Lægemiddelstyrelsen. Produktresumé for Andolex mundskyllevæske (dateret 15. november 2016). 

[3] Fedorowicz Z, van Zuuren EJ, Nasser M, et al. Oral rinses, mouthwashes and sprays for improving recovery following tonsillectomy. In: Fedorowicz Z, ed. Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: : John Wiley & Sons, Ltd 2013. doi:10.1002/14651858.CD007806.pub4

 


 

Siden sidst opdateret: 14. december 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top