Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Zypadhera (olanzapin depotinjektion)

Print

Zypadhera (olanzapin depotinjektion)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Zypadhera (olanzapin) er et atypisk antipsykotikum i pulverform, som blandes i en opløsningsvæskeog gives som depotinjektion (Olz LAI (long-acting injection)).

 

Olz LAI har samme virkning på skizofreni som olanzapin tabletter.

 

Olz LAI er dyrere end en tilsvarende dosis tabletter. Olz LAI koster nogenlunde det samme som Risperdal depot og kan anvendes på samme indikationer, men det er væsentlig dyrere end typiske antipsykotika. 

 

Bivirkningerne ved Olz LAI er de samme som ved behandling med olanzapin tabletter bortset fra muligheden af udvikling af bivirkninger ved utilsigtet intravaskulær injektion.

 

Zypadhera markedsføres 13.7.2009. Zypadhera er på recept og har generelt tilskud.

 

IRF mener at depotinjektionsbehandling med typiske antipsykotika i mange tilfælde er en god behandling af skizofrene patienter. Zypadhera bør forbeholdes svært skizofrene patienter med complianceproblemer, og olanzapins bivirkningsprofil skal overvejes, inden behandling med dette stof initieres.

 

Baggrund

Skizofreni kan behandles med ”typiske” og ”atypiske” antipsykotika. CUtLASS 1 viste, at atypiske antipsykotika ikke er bedre end de billige, typiske antipsykotika (1). CATIE-studie viste, at netop olanzapin tilsyneladende har en bedre antipsykotisk effekt, men også hyppigere metaboliske bivirkninger, herunder vægtøgning samt stigende S-kolesterol, blodtryk og HbA1c end perfenazin (2).


Compliance har været et problem ved behandling af skizofreni. Dette problem kan man forsøge at afhjælpe ved at behandle med antipsykotoka som depotinjektioner. 

Risperdal depotinjektion var det første atypiske antipsykotikum på markedet. Et andet atypisk antipsykotikum, olanzapin, findes nu også som depotinjektion.

 

Det anbefales, at Olz LAI anvendes hos personer, der er blevet stabiliseret med olanzapin i tabletform.

 

Olz LAI gives dybt intramuskulært. Pga. mulighed for utilsigtet intravaskulær injektion og udvikling af PDSS (post-injection delirium/sedation syndrome) anbefales det, at patienterne er under opsyn af medicinsk personale mindst 3 timer efter injektionen.

 

Effekt

Der er tale om en ny formulering af et allerede markedsført lægemiddel.

 

I en undersøgelse af 1.065 patienter med skizofreni (3), som ublindet blev holdt stabile med olanzapin tabletter (10, 15 eller 20 mg/dag) gennem 4 uger, blev patienterne randomiseret til behandling med olanzaopintabletter i sædvanlig dosis eller olanzapin depotinjektioner i følgende doser: 

 • 150 mg/2 uger (N=140)
 • 405 mg/4 uger (N=318) 
 • 300 mg/2 uger (N=141) 
 • 45 mg/4 uger (N=144) - lavdosis reference                                         

Det primære mål var hyppigheden af og tid til eksacerbation efter 24 uger.


Alle 3 grupper med relativ høj dosis Olz LAI var signifikant bedre end lavdosis med 45 mg/4 uger (P<0,01), og de 3 grupper var noninferior til tabletbehandling med olanzapin.

 

I en multinational undersøgelse af 404 akut syge patienter med skizofreni (4) blev patienterne dobbeltblindt randomiseret til behandling med Olz LAI 210 mg/2 uger, 300 mg/2 uger, 405 mg/4 uger eller placebo/2 uger. Der blev ikke givet anden antipsykotisk medicin.

Det primære mål var ændringer i Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

 

Efter 8 uger var den gennemsnitlige reduktion af PANSS i Olz LAI grupperne:

 • Olz LAI 210 mg/2 uger: 22,5 points
 • Olz LAI 300 mg/2 uger: 26,3 points
 • Olz LAI 405 mg/4 uger: 22,6 points
 • Til sammenligning var den 8,5 points i placebogruppen.

Disse forskelle var statistisk signifikante (P<0,001).

 

Signifikant forskel mellem Olz LAI og placebo fandtes indenfor 1 uges behandling og fortsatte i hele undersøgelsen.

 

Der er ikke foretaget sammenligninger med andre typiske eller atypiske antipsykotika.

 

Bivirkninger

Ændringer i fastende glukose og fastende lipider samt vægtøgning, søvnighed og øget prolaktinniveau svarede i (3 og 4) til de ændringer, som ses ved behandling med olanzapintabletter.
I (3) oplevede 2 patienter sedation og delirium efter utilsigtet intravaskulær injektion, PDSS.


I en analyse af 8 studier med i alt 2.058 deltagere (5), som var behandlet med Olz LAI, var incidensen af reaktioner på injektionsstedet 8,0 %. I placebokontrollerede undersøgelser var incidensen 3,6 % for Olz LAI mod 0 % for placebo. Symptomerne var milde til moderate.

 

Incidensen af PDSS var 29 tilfælde per >40.000 injektioner. I alle 29 tilfælde kom patienterne sig efter 1,5 til 72 timer.

 

Interaktioner

Som ved oral behandling med olanzapin dvs. fx karbamazepin, klomipramin, fluvoxamin og tramadol.

 

Pris


1 måneds behandling med olanzapin tabletter koster juli 2009 6,85 kr for 5 mg op til 2.937 kr for 20 mg. 

 

Priser på antipsykotiske depotpræparater juli 2009

Atypiske antipsykotika  Doseringsinterval Udgift per dag
Zypadhera 210 mg  hver 2. uge  166,84 kr
Zypadhera 300 mg  hver 2.-4. uge  119,04 - 238,09 kr
Zypadhera 405 mg  hver 4. uge  155,21 kr.
Risperdal depotinj. 25 mg  hver 2. uge  165,01 kr.
Risperdal depotinj. 37,5 mg  hver 2. uge  120,06 kr.
Risperdal depotinj. 50 mg  hver 2. uge  156,22 kr.
Typiske antipsykotika   Doseringsinterval Udgift per dag
Cisordinol depot 200 mg  hver 2. uge 3,95 kr.
Cisordinol depot 500 mg  hver 2.-4. uge  5,38-10,76 kr.
Fluanxol depot 20 mg hver 2.-4. uge  1,39 -2,77 kr
Fluanxol depot 100 mg hver 2.-4. uge  5,40-10,79 kr.
Serenase dekanoat 100 mg hver 3.-4. uge  2,92-3,89 kr.
Siqualone dekanoat 25 mg     hver 2.-4. uge  2,13-4,26 kr.
Siqualone dekanoat 100 mg     hver 2.-4. uge  8,75-17,51 kr.
Trilafon dekanoat 108,2 mg hver 2.-4. uge  4,55-9,10 kr.

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

 1. Jones PB, Barnes TR, Davies L et al. Randomized controlled trial of the effect on Quality of Life of second- vs first-generation antipsychotic drugs in schizophrenia: Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study (CUtLASS 1). Arch Gen Psychiatry 2006;63:1079-87. 
 2. Liebermann JA, Stroup TS, McEvoy JP et al. Effectiveness of Antipsychotic Drugs in Patients with Chronic Schizofrenia. N Engl J Med 2005;353:1209-23.
 3. Detke H, McDonnell D, Kane J et al. Olanzapine long-acting injection: A 24-week, randomised, double-blind trial of maintenance treatment in patients with schizophrenia. Poster presented at SIRS (Schizophrenia International Research Society) / Venice, Italy, april 2008.
 4. Lauriello J, Lambert T, Andersen S et al. An 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled study of olanzapine long-acting injection in acutely ill patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry. 2008;69:790-9.
 5. McDonnell D P, Sorsaburu S, Brunner E et al. Injection-related adverse events observed with olanzapine long-acting injection. Poster presented at the Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, july 13-17, 2008, Munich, Germany.

Institut for Rationel Farmakoterapi 14. juli 2009


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top