Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Yaz

Print

Yaz (ethinyløstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg i 24 dage efterfulgt af 4 dages placebo)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

P-pillen Yaz indeholder, ligesom Yasminelle, 20 µg ethinyløstradiol samt 3 mg drospirenon, men skal til forskel fra andre P-piller tages dagligt i 24 dage efterfulgt af placebo i 4 dage.

 

Den svangerskabsforebyggende effekt svarer til øvrige orale kontraceptiva. Yaz er bedre end placebo i behandlingen af acne. Der er desværre ikke publikationer om Yaz i sammenligning med andre p-piller, men størrelsesordnen af blødningskontrol, øvrige bivirkninger og effekt mod acne svarer til andre p-piller indeholdende 20 µg ethinyløstradiol.  I en undersøgelse opnåede 1 ud af 8 kvinder uden psykiatriske lidelser en bedring i præmenstruelle symptomer i forhold til placebo.

 

Yaz er væsentligt dyrere end en række andre orale kontraceptiva indeholdende 20 µg ethinyløstradiol.og der er ikke dokumenteret fordele i forhold til billigere præparater.

 

Yaz har ikke tilskud.

 

Yaz blev markedsført 6. oktober 2008.

 

Baggrund

Yaz er et lavdosis kombinationspræparat, som indeholder 20 µg ethinyløstradiol samt 3 mg drospirenon og tages dagligt i 24 dage efterfulgt af placebo i 4 dage. Lægemidlet er en videreudvikling af præparatet Yasmin, som indeholder 30µg ethinyløstradiol og 3mg drospirenon og Yasminelle, som indeholder 20µg ethinyløstradiol og 3mg drospirenon – begge tages dagligt i 21 dage efterfulgt af en pause på 7 dage. Drospirenon er et nyere gestagen, som har antiandrogen og antimineralokortikoid virkning.

 

Der findes mange muligheder for farmakologisk kontraception, herunder forskellige østrogendoser, forskellige gestagener og forskellige administrationsformer. Imidlertid har de alle bivirkninger, og tendensen går imod lavere og lavere dosis af ethinyløstradiol. Derfor er flere behandlingsmuligheder inden for lave doser ethinyløstradiol interessante.

 

Effekt

Yaz blev evalueret hos raske kvinder mellem 17 og 36 år, idet man bl.a. ekskluderede kvinder med BMI over 35 mg/m2 samt rygere over 30 år. 1018 kvinder var evaluerbare i det ublindede, ukontrollerede forsøg, hvoraf 678 kvinder fuldførte 1 års behandling. 11 kvinder blev gravide, hvilket fører til Pearl’s index på 1,29 med øvre 95% konfidensgrænse på 2,3. 6 af graviditeterne blev tilskrevet compliance problemer, hvorfor man kunne beregne et justeret Pearl’s index på 0.72 med øvre 95% konfidensgrænse på 1,69. Den kumulative 1-års graviditets rate var 1,26, med 95% konfidensgrænster fra 0,52 til 2,01. Når man slår dette studie sammen med 3 andre upublicerede studier, kan man beregne et Pearls index på 0.41 med øvre 95% konfidensgrænse på 0.85

 

Sædvanligvis ligger Pearl’s index lige omkring eller lidt under 1. Det skønnes, at Yaz har en svangerskabsforebyggende effekt, som er nogenlunde sammenlignelig med den effekt, man ser af øvrige kombinerede orale kontraceptiva.

 

Yaz blev undersøgt til behandling af acne i 2 studier med lidt over 500 kvinder i hvert studie.  Kvinder fra 14-45 år med moderat acne blev randomiseret til behandling i 6 cykli med enten Yaz eller placebo. I løbet af studieperioden observerede man i det ene studie en reduktion på 46,3% i totale acne læsioner mod på placebo. Sandsynligheden for at blive klassificeret som havende total opheling eller næsten opheling ved studiets afslutning var ca. 3 gange større hos kvinder i behandling med Yaz sammenlignet med placebo. Resultaterne i det andet studie var sammenlignelige. Effekten af Yaz på acne ser ud til at være sammenlignelig med andre andre lavdosis p-piller.

 

Endelig blev Yaz undersøgt til behandling af præmenstruel dysfori. Her blev 450 kvinder fra 18-40 år med præmenstruel dysfori, men uden psykiatriske sygdomme, randomiseret til behandling med Yaz eller placebo i 3 cykli. Der var et bedre respons på Yaz end placebo, således var der en reduktion i symptomscore på mere end 50% hos 48% af de Yaz-behandlede mod 36% af de placebo-behandlede svarende til NNT på 8. Der er ikke sammenlignet med andre typer af p-piller.

 

Bivirkninger

Over 86% af kvinderne i forsøget med beregning af Pearl’s index havde 3-5 blødningsepisoder på en 3 måneders periode. Der var lidt mere blødning i de første 3 måneder end efterfølgende. 1.2% rapporterede uregelmæssig blødning som bivirkning, og 0.7% ophørte i forsøget pga blødningsproblemer. Inden for bivirkninger rapporterede bl.a. 6.5% om hovedpine, 6.3 %om brystspænding og 2.5% om kvalme. I alt ophørte 7.5% pga bivirkninger.

 

I et upubliceret, åbent, randomiseret studie blev Yaz (229 kvinder) sammenlignet med Mercilon (220 kvinder) over i 7 behandlingscykli. Mercilon indeholder 20 g ethinyløstradiol og 150 µg desogestrel i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. Kvinderne var mellem 18 og 35 år. Der var ikke forskel i bivirkninger, herunder blødning, mellem de to behandlinger.

 

Man kan ikke vurdere størrelsen af risiko for venøs trombose under Yaz behandling, da det er nødvendigt at undersøge et meget større antal kvinder, end der har indgået i Yaz studierne. Det antages derfor, at risiko for venøs trombose under Yaz behandling svarer til den risiko, der ses under behandling med øvrige orale kontraceptiva.

 

Interaktioner

Ved samtidig brug af Yaz og kaliumbesparende diuretika eller aldosteronanatognister, bør serum kalium evalueres i den første behandlingscyklus. Derudover svarer risiko for interaktioner under Yaz behandling til øvrig oral hormonel kontraceptionsbehandling. Herunder bør man undgå Yaz til patienter i samtidig antiepileptisk behandling.

 

Pris

Eksempler på orale kontraceptiva indeholdende 20µg ethinyløstradiol per 8.12.2008:

 

 

Yaz 3x28  278,85
Yasminelle 3x28 238,50
Novynette 3x21 139,55 (20µg E+150µg desogestrel)
Gestinyl  3x21 100,70 (20µg E+75µg gestoden)

 

Yaz har ikke generelt tilskud.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  • Pearlstein TB, Bachmann GA, Zacur HA, Yonkers KA. Treatment of premenstrual dysphoric disorder with a new drospirenone-containing oral contraceptive formulation. Contraception 2005; 72: 414-21
  • Bachmann G, Sulak PJ, Sampson-Landers C, Benda N, Marr J. Efficacy and safety of a low-dose 24-day combined oral contraceptive containint 20 µg ethinylestradiol and 3 mg drospirenone. Contraception 2004; 70: 191-8.
  • Koltun W, Lucky AW, Thiboutot D, Niknian M, Sampson-Landers C, Korner P, Marr J. Efficacy and safety of 3 mg drospirenone/20µg ethinylestradio oral contraceptive administered in 24/4 regimen in the treatment of acne vulgaris: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Contraception 2008; 77: 249-56.
  • Maloney JM, Dietze P, Watson D, Niknian M, Lee-Rough S, Sampson-Landers C, Korner P. Treatment of acne using a 3-milligram drospirenone/20-microgram ethinyl estradiol oral contraceptive administered in a 24/4 regimen. Obstet Gynecol 2008; 112: 773-81.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top