Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Yasminelle (ethinyløstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg)

Print

Yasminelle (ethinyløstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

P-pillen Yasminelle indeholder 20 µg ethinyløstradiol samt 3 mg drospirenon og tages dagligt i 21 dage efterfulgt af en pause på 7 dage.

 

Undersøgelser af 736 kvinder viste Pearls Index på 0,31 for Yasminelle. Den svangerskabsforebyggende effekt svarer således til øvrige orale kontraceptiva, som generelt har Pearls Index under 1.

 

Blødningskontrol og øvrige bivirkninger på Yasminelle er sammenlignelige med Mercilon, som indeholder 20 µg ethinyløstradiol og 150 µg desogestrel og tages på samme måde. 

 

Yasminelle er væsentligt dyrere end øvrige orale kontraceptiva indeholdende 20 µg ethinyløstradiol. Det er derfor kun rationelt at ordinere Yasminelle til kvinder, der ikke kan behandles på andre måder.

 

Yasminelle har ikke tilskud.

 

Yasminelle blev markedsført 9. oktober 2006.

Baggrund

Yasminelle er et lavdosis kombinationspræparat, som indeholder 20 µg ethinyløstradiol samt 3 mg drospirenon og tages dagligt i 21 dage efterfulgt af en pause på 7 dage. Lægemidlet er en videreudvikling af præparatet Yasmin, som indeholder 30 µg ethinyløstradiol og 3 mg drospirenon. Drospirenon er et nyere gestagen, som har antiandrogen og antimineralokortikoid virkning.

 

Der findes en lang række muligheder for farmakologisk kontraception, herunder forskellige østrogendoser, forskellige gestagener og forskellige administrationsformer. Imidlertid har de alle bivirkninger, og tendensen går imod lavere og lavere dosis af ethinyløstradiol. Derfor er flere behandlingsmuligheder inden for den laveste dosis ethinyløstradiol interessante.

Effekt

Yasminelle blev evalueret hos raske kvinder mellem 18 og 35 år. I et ublindet, ukontrolleret studie blev 516 kvinder behandlet med Yasminelle i 2 år. I et ublindet, randomiseret 6 måneders studie blev Yasminelle (220 kvinder) sammenlignet med Mercilon (221 kvinder). Mercilon indeholder 20 µg ethinyløstradiol og 150 µg desogestrel og tages på samme måde som Yasminelle.

 

Disse 2 studier førte til i alt 732 evaluerbare kvinder i Yasminelle behandling. Blandt disse kvinder var Pearls Index 0,31 (øvre 97,5 % konfidensgrænse var 0,91). Beregning af korrigeret Pearls Index (eksklusion af non-kompliante cykli og cykli, hvor yderligere kontraception blev brugt) førte til Pearls Index 0,11 (med øvre 97,5 % konfidensgrænse på 0,6). Yasminelle har således en svangerskabsforebyggende effekt, som svarer til den effekt, man ser af øvrige kombinerede orale kontraceptiva.

Bivirkninger

I alt 789 kvinder er eksponeret for Yasminelle i kliniske studier. Bivirkningsprofilen ved Yasminelle adskiller sig ikke fra gruppen af øvrige orale kontraceptiva. Udover blødning angives de hyppigste bivirkinger til hovedpine (6 %) og brystspænding (5 %). Ca. 7 % ophører pga. bivirkninger.

 

I et ublindet, randomiseret 6 måneders studie blev Yasminelle (220 kvinder) sammenlignet med Mercilon (221 kvinder). Mercilon indeholder 20 µg ethinyløstradiol og 150 µg desogestrel og tages på samme måde som Yasminelle.

 

Cykluskontrollen var sammenlignelig mellem de 2 lægemidler, ligesom der heller ikke var forskelle mellem Yasminelle og Mercilon, der kunne tilskrives den antimineralokortikoide virkning af drospirenon. Det ser altså ikke umiddelbart ud til, at der er nogen klinisk relevant betydning af denne effekt i sammenligning med andre lavdosis kontraceptiva.

 

På Yasminelle oplever omkring en fjerdedel af kvinderne pletblødning uden for den regelmæssige blødningsperiode i første cyklus. Efter 6 måneder er der et par procent af kvinderne, som oplever pletblødning. Omkring 5 af kvinderne har ingen regelmæssig blødning. Man kan ikke vurdere størrelsen af risiko for venøs trombose under Yaminelle behandling, da det er nødvendigt at undersøge et meget større antal kvinder, end der har indgået i Yasminelle studierne. Det antages derfor, at risiko for venøs trombose under Yasminelle behandling svarer til den risiko, der ses under behandling med øvrige orale kontraceptiva.

Interaktioner

Ved samtidig brug af Yasminelle og kaliumbesparende diuretika eller aldosteronanatognister, bør serum kalium evalueres i den første behandlingscyklus. Derudover svarer risiko for interaktioner under Yasminelle behandling til øvrig oral hormonel kontraceptionsbehandling. Herunder bør man undgå Yasminelle til patienter i samtidig antiepileptisk behandling.

Pris

Oversigt over orale kontraceptiva indeholdende 20µg ethinyløstradiol:

   Gestagen   Pris i DKK for 3x21 tabl.
Yasminelle    Drospirenon 3 mg 

163,50 kr.

Novynette    Desogestrel 150 µg  73,61 kr.
Mercilon    Desogestrel 150 µg 99,08 kr.
Gestonette    Gestoden 75 µg 82,00 kr.
Harmonet    Gestoden 75 µg 88,50 kr.
Gestoden/ethinylestradiol Gestoden 75 µg 92,04 kr.

Yasminelle har ikke generelt tilskud.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Rererencer

  • Gruber DM, Huber JC, Melis GB, Stagg C, Parke S, Marr J. A comparison of the cycle control, safety and efficacy profile of a 21-day regimen of ethinylestradiol 20µg and drospirenone 3 mg with a 21-day regimen of ethinylestradiol 20µg and desogestrel 150µg. Treat Endocrinol 2006; 5: 115-21.
  • Cibula D, Karck U, Weidenhammer HG, Kunz J, Alincic S, Marr J. Efficacy and safety of a low-dose 21-day combined oral contraceptive containing ethinylestradiol 20 µg and drospirenone 3 mg. Clin Drug Invest 2006; 26: 143-50.
  • Sillem M. Yasminelle: a new low-dose combined oral contraceptive containing drospirenone. Fu-ture Medicine/Women’s Health 2006; 2: 551-9.

Institut for Rationel Farmakoterapi, 22. november 2006


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top