Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Volibris (ambrisentan)

Print

Volibris (ambrisentan)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Konklusion

Volibris (ambrisentan) er en ny endothelinA-receptor antagonist til behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH). Ambrisentan doseres enten som 5 mg eller 10 mg en gang dagligt.

 

To randomiserede, dobbelt-blindede og placebo-kontrollerede studier viste, at både ambrisentan 5 mg og 10 mg gav en statistisk signifikant forbedring af gangdistancen efter 6 min., gang på hhv. 45 m og 51 m, sammenlignet med placebo (p > 0,001).

 

Den hyppigste bivirkning var perifere ødemer, som forekom hos 17,3 %, flere i behandlingsgrupperne end i placebogruppen.

 

Prisen på Volibris (ambrisentan) svarer til de to andre endothelin-receptorer antagonister Tracleer (bosentan) og Thelin (sitaxentan) som koster 1.058 kr./DDD.

 

Der er endnu ikke vist større effekt eller et mindre antal bivirkninger for ambrisentan end for bosentan og sitaxentan, om end ambrisentan ser ud til at have mindre tendens til levertoxicitet end bosentan og sitaxentan. Problemer vedrørende interaktioner er uafklarede.

 

 IRF mener, at ambrisentan kan anvendes på linie med bosentan og sitaxentan, hvis der vælges behandling med en endothelin-receptor antagonist.

 

Baggrund

Volibris (ambrisentan) er et nyt lægemiddel til behandling af primær pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO funktionsklasse II og III til at forbedre funktionskapacitet. Der er påvist effekt ved idiopatisk PAH og ved PAH, der er associeret med sygdom i bindevævet.

 

Primær PAH er en sjælden sygdom, som hyppigst ses blandt unge kvinder. Mortaliteten er høj med en overlevelse på ca. 50 % efter 3 år og 20 % efter 5 år. Virkningsmekanismen for ambrisentan er en antagonistisk effekt på endothelinA-receptorerne, som nedsætter både den pulmonale og den systemiske vaskulære modstand. Herved forøges hjertets minutvolumen uden, at hjertefrekvensen øges.

 

Ambrisentan doseres, som standard, en gang dagligt af 5 mg. Dosis kan øges til 10 mg dagligt. Stoffet udskilles primært via galden enten uomdannet (36 %) eller som inaktive metabolitter (29,4 %), mens det resterende udskilles gennem nyrerne ligeledes som inaktive metabolitter (18,8 %) eller uomdannet (3,3 %). Ambrisentan har en halveringstid på 13-16 timer og biotilgængeligheden er ca. 20 %.

 

Ambrisentan er til forskel fra bosentan og sitaxentan et non-sulfonamid.

 

Effekt

To randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede studier har undersøgt ambrisentans effekt på patienter med PAH [1]. ARIES1 (n = 202) undersøgte doseringen af 10 mg og 5 mg ambrisentan overfor placebo, mens ARIES 2 (n = 192) undersøgte doseringen af 2,5 mg og 5 mg mod placebo. De inkluderede patienter havde overvejende idiopatisk PAH (64 %) dog var personer med PAH relateret til HIV eller bindevævssygdom også repræsenteret. Patienterne var i 80 % – 90 % af tilfældene fordelt i WHO klasse II og III. Studierne løb over 12 uger, og det primære effektmål var gangdistance efter 6 min. gang.

 

Patienterne kunne ved studiestart gennemsnitligt gå mellem 340 - 355 m på 6 min. Den gennemsnitlige absolutte poolede effektforskel for patienter, der fik 5 mg ambrisentan i ARIES 1 og ARIES 2 i forhold til dem, der modtog placebo, var en 14,4 % (45 m) (CI 95 % [0,07 % til 0,19 %] n = 67+63, p < 0,001) forbedring af gangdistancen efter 12 ugers behandling.

 

Hos de patienter, der fik 10 mg ambrisentan var den gennemsnitlige absolutte effektforskel i forhold til dem, der anvendte placebo, en 16,4 % (51 m) (CI 95 % [0,08 % til 0,22 %] n = 67, p < 0,001) forbedring af gangdistancen efter 12 ugers behandling.

 

Det havde været klinisk relevant med et komparativt studie, når der findes to andre endothelin-receptor antagonister, bosentan og sitaxentan, på markedet. Der er ikke foretaget sammenligninger.

 

Et studie med mortalitet og/eller morbiditet, som primært endepunkt have været at fortrække frem for en surrogatparameter.

 

Bivirkninger

I de randomiserede studier var fordelingen af de placebokorrigeret bivirkninger, der figurerede hos mere end 2 % af patienterne, således:

 

  • Perifere ødemer: 17,3 % (27,7 %, behandling - 10,4 %, placebo )
  • Stoppet næse: 5,2 % (8,2 %, behandling - 3,0 %, placebo)
  • Sinuitis: 4,5 % (4,5 %, behandling - 0 %, placebo)
  • Obstipation: 3,8 % (5,3 %, behandling - 1,5 %, placebo)

 

Kontraindikation

Volibris bør ikke anvendes til gravide, da dyreforsøg har vist, at ambrisentan er teratogent. Ammende bør ligeledes ikke anvende ambrisentan grundet manglende erfaringsgrundlag. Da ambrisentan primært udskilles gennem leveren, bør det ikke anvendes til personer med svær nedsat leverfunktion.

 

Pris

Prisen på endothelin-receptor antagonisterne 26. august 2008.

 

 

Lægemiddel Pris per DDD
Volibris (ambrisentan) 5 mg og 10 mg 1.057,80 kr.
Thelin (sitaxentan) 100 mg 1.057,80 kr.
Tracleer (bosentan) 2 x 125 mg 1.057,80 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Galiè N et al. Ambrisentan for the treatment of pulmonary arteriel hypertension: results of the ambrisentan in pulmonary arterial hypertension, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, efficacy (ARIES) study 1 and 2. Circulation 2008; 117:3010-19. 

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top