Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Tredaptive (nikotinsyre 1.000 mg, laropiprant 20 mg)

Print

Tredaptive (nikotinsyre 1.000 mg, laropiprant 20 mg)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Tredaptive, extended-release nikotinsyre 1.000 mg og laropiprant 20 mg (ERN/LRPT), er indiceret til behandling af kombineret dyslipidæmi og primær hyperkolesterolæmi.

 

Tredaptive har vist samme effekt som nikotinsyre alene, men med færre bivirkninger. Præparatet anvendes sammen med statiner, når den kolesterolsænkende effekt af statin alene er utilstrækkelig og kan anvendes som monoterapi, når statiner ikke tåles.

 

Præparatet indeholder foruden nikotinsyre også laropiprant, som er tilsat for at dæmpe den almindeligt forekommende bivirkning til nikotinsyre, flushing.

 

Vedligeholdelsesdosis er 2 tabletter 1 gang daglig. Det koster (maj 2009) 14,25 kr. om dagen.

 

Til sammenligning koster ezetimibe 10 mg, som anvendes på samme indikation, 14,33 kr. om dagen.

 

IRF mener, at ERN/LRPT kan forsøges hos personer med dyslipidæmi, som ikke kan behandles tilfredsstillende med statin alene.

 

ERN/LRPT markedsføres 1. juni 2009.

 

Præparatet fås på recept og har generelt klausuleret tilskud.

 

Tilskuddet er klausuleret til ”Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”

 

Baggrund

Nikotinsyre har pleiotrope effekter på plasmaets lipoproteiner. Det fremkalder et fald i plasmakoncentrationen af VLDL og sekundært et fald i VLDL’s nedbrydningsprodukt LDL og en stigning i HDL.

 

Behandling med nikotinsyre har i randomiserede kliniske undersøgelser vist gunstig effekt på forekomsten af hjerte-karsygdom. I Coronary Drug Project (1), blev 3 g nikotinsyre dgl. undersøgt over for placebo. Efter 15 år var den totale mortalitet reduceret med 11 % (52,0 % versus 58,2 %) (p<0,0004) (2). Nedsættelse af morbiditet og mortalitet er ikke demonstreret i langtidsundersøgelser af ezetimibe. 

 

Nikotinsyre har været anvendt i beskedent omfang pga. bivirkninger, som kan være gastrointestinale gener som kvalme, flatulens og diaré samt tendens til flushing. Flushing forekom hos mere end 90 % i flere undersøgelser (1,3,4). Der er siden fremstillet tabletter med extended-release af nikotinsyre (ERN). Det har nedsat forekomsten af flushing, der dog fortsat er et problem (4).

 

Det er ikke fuldt opklaret, hvad der fremkalder flushing i forbindelse med behandling med nikotinsyre, men frigivelse af prostaglandin D2 (PGD2) spiller en rolle. PGD2 dilaterer blodkarrene i huden. Laropiprant blokerer de receptorer, som PGD2 binder sig til. Ved at give laropiprant sammen med nikotinsyre er det muligt at begrænse udviklingen af flushing i nogen grad.

 

For at begrænse omfanget af bivirkninger er den anbefalede startdosis af ERN/LRPT 1.000/20 mg. Efter 4 uger anbefaler firmaet, at dosis øges til 2.000/40 mg.

 

Effekt

I en undersøgelse over 24 uger af 1.613 patienter med primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi fik patienterne ERN/LRPT (n=800), ERN (n=543) eller placebo (n=270). Dosis ERN var de første 4 uger 1.000 mg, herefter øget til 2.000 mg (6). Det primære endepunkt var effekten af ERN/LRPT versus placebo på ændringen af LDL kolesterol efter 12-24 ugers behandling.
Ved starten var middel LDL kolesterol 2,94 mmol/l, HDL kolesterol 1,32 mmol/l og triglycerid 1,65 mmol/l. 67 % af patienterne var i behandling med statin.
Effekt af ERN/LRPT og ERN på serum lipider sammenlignet med placebo:

LDL: - 18,4 %

HDL:          + 20,0 % 

Triglycerid: - 25,8 %.

 

P<0,001. (Absolutte værdier er ikke anført.)

 

Effekten af ERN/LRPT og ERN var sammenlignelig uanset samtidig brug af statin. Effekten nåede et plateau efter ca. 12 ugers behandling. Effekten var konsistent i subgrupper, som omfattede af patienter med diabetes og patienter med forskellig kardiovaskulær risiko status.

 

Laropiprant havde ingen påviselig effekt på serum lipider.

 

I en anden undersøgelse (7) blev 1.398 patienter med primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi randomiseret til en undersøgelse over 12 uger, hvor ERN/LRPT + simvastatin blev sammenlignet med ERN/LRPT og simvastatin alene.

 

Det primære endepunkt var effekten af ERN/LRPT + simvastatin 10, 20 og 40 mg sammenlignet med ERN/LRPT alene.

 

1.135 gennemførte undersøgelsen. Efter 4 ugers behandling med nikotinsyre 1.000 mg blev dosis af ERN/LRPT øget til 2.000/40 mg.

 

Der var 7 behandlingsarme. Man sammenlignede ERN/LRPT med ERN/LRPT + simvastatin i 3 doser, 10,20 og 40 mg samt simvastatin alene i doserne 10, 20 og 40 mg.

 

Tabel 2. Ændring af serum lipider ved behandling med ERN/LRPT og simvastatin.
  LDL kolesterol HDL kolesterol Triglycerid
ERN/LRPT 2000/40 mg (n=160)  - 17,0 %  + 23,4 %  - 31,2 %
ERN/LRPT + simva. 20 mg (n=168)  - 45,7 %  + 27,7 %  - 30,9 %
ERN/LRPT + simva. 40 mg (n=352)  - 48,9 %  + 27,4 %  - 33,6 %
Simvastatin 20 mg (n=188)  - 34,7 %  +   4,2 %  - 13,4 %
Simvastatin 40 mg (n=377)  - 38,2 %  +   6,8 %  - 15,1 %
Resultater af 10 mg simvastatin er udeladt i tabellen.

 

Den samlede nedsættelse af LDL ved ERN/LRPT + simvastatin 10, 20 og 40 mg var 44,2 % mod 37,4 % ved simvastatin 10, 20 og 40 mg alene (p<0,05).

 

Bivirkninger

(6) Patienter i behandling med ERN/LRPT havde signifikant mindre flushing end patienter, som fik ERN. Global Flushing Severity Score (GFSS) blev beregnet: Ingen flushing: 0, let: 1-3, moderat: 4-6, svær: 7-9, ekstrem: 10.

 

For ERN/LRPT var GFSS 2,5 (95 % CI 2,2 til 2,8). For ERN: 4,3 (4,0 til 4,6).

 

 

Tabel 1. Bivirkninger ved ERN og ERN/LRPT.
  Placebo (n=270) ERN (n=541) ERN/LRPT (n=798)
  N % N % N %
Bivirkninger samlet  46  17,0  187  34,6  247  31,0
Ophør pga. bivirkninger  1,9  77  14,2  88  11,0
Flushing  1,9  82  15,2  60 7,5
Kvalme 1,9  11  2,0  23  2,9
Diaré  0,4  10  1,8  21 2,6
Varmefølelse  0,7 18  3,3  21 2,6
Paræstesi 3 1,1 25 4,6 23 2,9
Kløe  2,2  34  6,3  45 5,6
Erytem 2 0,7  14  2,6  19 2,4
Øgning af leverenzymer  0 1,0  11 1,4
Øgning af fastende blodsukker  2 0,7  25  4,8 35 4,6
Nye tilfælde af diabetes  2/463  0,4  5/661 0,8
Forværring af kendt diabetes  2/38  5,3  19/78  24,4  23/137  16,8

 

 

Nikotinsyre øger niveauet af blodglukose. Incidensen af nye tilfælde af diabetes var lav i grupperne, og de fleste havde blodglukose >6,9 mmol/l ved begyndelsen af undersøgelsen.

 

 

Tabel 3. Bivirkninger ved behandling med ERN/LRPT og simvastatin (7).
  ERN/LRPT + simva. ERN/LRPT   Simvastatin
  n/N  n/N  %  n/N  %
Bivirkninger samlet  372/609  61,1  132/195  67,7  245/593  41,3
Ophør pga. bivirkninger  101/609 16,6 43/195 22,1 30/593 5,1
Ophør pga. flushing 31/609 5,1 17/195 8,7 2/593 0,3
Leverenzymer ≥3 x ULN 2/590 0,3 1/192 0,5 6/585 1,0
CK ≥10 x ULN      0/590 0 1/192 0,5 2/585   0,3
Øget faste glukose 12/587 2,0 7/192 3,6 6/582 1,0

 

 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre. Der mangler dokumentation for sikkerhed og virkning hos børn.

 

ERN/LRPT anbefales ikke anvendt hos personer med leverinsufficiens, aktivt mavesår eller arterieblødninger.

 

Nikotinsyre og dets metabolitter udskilles via nyrerne. ERN/LRPT er ikke undersøgt hos patienter med lever- eller nyreinsufficiens, som må betragtes som kontraindikation. 

 

Der foreligger ingen data for anvendelse af ERN/LRPT hos gravide og ammende.

 

Interaktion

Nikotinsyre kan forstærke virkningen af ganglieblokerende stoffer og vasoaktive lægemidle som nitrater, calciumblokkere og betablokkere. Det kan resultere i postural hypotension.

 

Laropiprant kan have indflydelse på en af midazolams metabolitter, således at midazolams sedative effekt øges.  I øvrigt kendes ingen betydende interaktioner.

 

Pris

 

Tabel 4. Priser maj 2009.
2 tabl. Tredaptive  14,25 kr.
Ezetimibe 10 mg  14,33 kr.
Simvastatin 40 mg 0,21 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Clofibrate and niacin in coronary heart disease. JAMA. 1975;231:360-81.
  2. Canner PL, Berge KG, Wenger NK et al. Fifteen year mortality in Coronary Drug Project patients: long-term benefit with niacin. J Am Coll Cardiol. 1986;8:1245-55.
  3. Knopp RH, Ginsberg J, Albers JJ et al. Contrasting effects of unmodified and time-release forms of niacin on lipoproteins in hyperlipidemic subjects: clues to mechanism of action of niacin. bolism. 1985;34:642-50.
  4. Illingworth DR, Stein EA, Mitchel YB et al. Comparative effects of lovastatin and niacin in primary hypercholesterolemia. A prospective trial. Arch Intern Med. 1994;154:1557-9.
  5. Karas RH, Kashyap ML, Knopp RH et al. Long-term safety and efficacy of a combination of niacin extended release and simvastatin in patients with dyslipidemia: the OCEANS study. Am J Cardiovasc Drugs. 2008;8:69-81.
  6. Maccubbin D, Bays HE, Olsson AG et al. Lipid-modifying efficacy and tolerability of extended-release niacin/laropiprant in patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. Int J Clin Pract. 2008;62:1959-70.
  7. Gilbert Gleim, Christie M Ballantyne, Nancy Liu et al. Efficacy and safety profile of coadministered ER niacin/laropiprant and simvastatin in dyslipidaemia. Br J Cardiol 2009;16:90–7.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top