Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Targin (oxycodon + naloxon)

Print

Targin (oxycodon + naloxon)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Targin (oxycodon + naloxon) er en depottablet til behandling af stærke opioidfølsomme smerter.

 

Opioidantagonisten naloxon har til formål at modvirke opioidinduceret obstipation.

 

Der er ikke forskel på den analgetiske effekt af OxyContin og Targin. Effekten af Targin på opioidinduceret obstipation er statistisk signifikant bedre end OxyContin plus placebo (p<0,0001). Der er ingen sammenligning over for fast laksantiabehandling, hvilket normalt anbefales ved opioidbehandling.

 

Targin medfører færre tilfælde af obstipation, kvalme og dyspepsi, men ellers er bivirkningsprofilen som for oxycodon.

 

Targin 20mg/10mg x 2 daglig koster 936 kr for en måneds behandling, og er altså mere end dobbelt så dyr som gængs behandling med depotmorfin 40 mg x 2 daglig givet sammen med 2 slags laksantia (443 kr per måned). Tilskudsstatus for Targin er endnu ikke afklaret.

 

På baggrund af den manglende sammenligning med opioid plus fast laksantiabehandling og den markant højere pris mener IRF ikke, at Targin bør være førstevalg til opioidkrævende smerter, men kan forsøges til patienter, hvis opioidinducerede obstipation ikke kan behandles sufficient med laksantia.

 

Targin er markedsført 9. februar 2009. Der ydes generelt klausuleret tilskud pr. 11. juli 2011.

Baggrund

Indikationen er: Stærke smerter, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioid-analgetika.

 

Opioiders smertestillende effekt skyldes fortrinsvist en agonistisk effekt på µ-receptorerne i CNS. Effekten på receptorerne i tarmen kan medføre nedsat tarmmotilitet, hvilket hos 15-90 % af patienterne resulterer i varierende grader af opioidinduceret tarmdysfunktion (OBD – opioid bowel dysfunction) (1). Denne dysfunktion er blandt andet karakteriseret ved obstipation, kvalme, oppustethed og mavesmerter (1) . Naloxon virker antagonistisk på µ-receptorerne i tarmen, hvor det har en højere affinitet end opioider. Naloxon undergår betydelig first-pass metabolisme, har en lav oral biotilgængelighed (max. 3 %) og virker lokalt i tarmen.

 

Naloxon påvirker ikke oxycodons øvrige farmakodynamik og -kinetik (2,5).

 

Targin findes i styrkerne 10mg/5mg og 20mg/10mg oxycodon/naloxon. 

Effekt

Den analgetiske effekt er vurderet i et fase III-studie med 463 patienter med moderat-til -svære kroniske nedre rygsmerter (5). Her fandtes ingen forskel ved sammenligning med oxycodon depottabletter.

 

Effekten af Targin på opioidinduceret obstipation, er undersøgt i 2 studier (3,4). Det primære effektmål var ændring i BFI – Bowel Function Index, et til lejligheden udviklet redskab til måling af obstipation, som ikke tidligere er anvendt i undersøgelser. BFI er et kliniker-administreret, patient-rapporteret spørgeskema, som indeholder 3 spørgsmål: ”ease of defecation”, ”feeling of incomplete bowel evacuation” og ”judgement of constipation”, alle vurderet efter en NAS (numerisk analog skala) skala fra 0-100. BFI score er summen divideret med 3 og kan således ligge mellem 0 og 100. Index’et er ikke valideret i et peer-reviewed tidsskrift, men firmaet bag Targin har præsenteret en poster på en smerte-kongres (8) og angiver, at et fald på 12 point på BFI er klinisk relevant.

Laksantia var i begge studier tilladt som ”rescue medication”, men der var ingen direkte sammenligning med fast dosis laksans i oxycodongruppen.

 

Det første studie (3) (fase II) inkluderede 202 patienter med kroniske non-maligne smerter i behandling med oxycodon 40-80 mg. Patienterne blev randomiseret til enten ingen naloxon (placebo), 10, 20 eller 40 mg naloxon i 4 uger. Ved baseline havde patienterne i alle grupper en BFI score i intervallet 46-53. Efter behandling i 4 uger sås et absolut fald i BFI score på 2,3 i placebogruppen, 12,5, 18 og 20 i gruppen, der fik 10, 20 mg hhv 40 mg naloxon. Forskellen mellem placebo og 20 og 40 mg naloxon var statistisk signifikant. BFI score steg igen, da patienterne gik over til 2 uger med kun oxycodon. Antal dage med behov for laxantia faldt i naloxongruppen, og forskellen var signifikant. Gennembrudssmerter blev behandlet med OxyNorm, og behovet var lige stort i alle grupper.

Forholdet 2 oxycodon til 1 naloxon gav den bedste effekt på obstipation uden at kompromittere den smertestillende effekt.

 

Det andet studie (4), som var et fase III studie, randomiserede 322 patienter med kroniske non-maligne smerter, som alle havde obstipation ved baseline, til Targin versus OxyContin 20-50 mg daglig i 12 uger.

 

Baseline BFI score var omkring 60 i begge grupper. I begge grupper sås efter 4 uger et absolut fald i BFI score; i Oxycodongruppen til 45,7 og i Targingruppen til 31,1. Forskellen på -15,2 point var statistisk signifikant (p<0,0001; 95% CI -18,2 til -12,2). Forskellen var bevaret i resten af studiet (12 uger). De anvendte doser af Targin og OxyContin var sammenlignelige.

 

34 % i Targingruppen og 64 % i OxyContingruppen anvendte supplerende laksantia. Det gennemsnitlige antal ugentlige afføringer var ved baseline 1,1. Efter 4 uger var antal ugentlige afføringer øget til 3 eller mere hos 39 % (54 af 137 patienter) i placebogruppen og 65 % (94 af 144) i Targingruppen.

Bivirkninger

Der er med Targin set færre tilfælde af obstipation, kvalme og dyspepsi. Øvrige bivirkningerne, der er set med Targin, svarer til, hvad man ser ved oxycodon.

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsstudier. Interaktionsprofilen er som for oxycodon.

Pris

Targin 20/10 mg x 2 dgl. Depotmorfin 30 - 40 mg x 2 dgl. Laksantia Osmotisk virkende plus peristaltikfremmende

 

32 kr. per dag

 

5 - 7 kr. per dag

Billigste kombination (2 tbl Magnesia+ 1 ml Laxoberal):

3 kr. per dag

 

Dyreste kombination (1 brev Movicol+ 1 ml Laxoberal):

8 kr. per dag

 

936 kr. per måned

 

146 - 207 kr. per måned

96 - 236 kr. per måned

Priserne er afrundede. Kilde: www.medicinpriser.dk6. 10. februar 2009

 

En måneds behandling med depotmorfin givet sammen med 2 slags laksantia koster 443 kr. Til sammenligning koster en måneds behandling med Targin 936 kroner og er altså mere end dobbelt så dyr som gængs behandling.

 

Tilskudsstatus er endnu ikke afklaret.

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Panchal SJ, Müller-Schwefe P, Wurzelmann JI. Opioid-induced bowel dysfunction: prevalence, pathophysiology and burden. International Journal of Clinical Practice 2007;61,7:1181-7. Produktresumé Targin.
  2.  Meissner W, Leyendecker P, Müller-Lissner S et al. A randomised controlled trial with prolonged-release oral oxycodone and naloxone to prevent and reverse opioid-induced constipation. European Journal of Pain 2008. Article in press.
  3. Simpson K, Leyendecker P, Hopp M et al. Fixed-ratio combination oxycodone/naloxone compared with oxycodone alone for the relief of opioid-induced constipation in moderate-to-severe non-cancer pain. Current Medical Research and Opinion 2008;24,12:3503-12.
  4. Vondrackova D, Leyendecker P, Meissner W et al. Analgesic Efficacy and Safety of Oxycodone in Combination With Naoloxone as Prolonged Release Tablets in Patients With Moderate to Severe Chronic Pain. The Journal of Pain 2008,9,12:1144-54.
  5. www.medicinpriser.dk
  6. Thompson WG, Longstreth GF, Drossmann DA et al. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut 1999;45(suppl.II):II43-II47.
  7. Leyendecker P, Hopp M, Bosse B et al. Bowel Function Index – A new validated questionnaire for assessing opioid induced constipation. IASP Congress on Pain, Glasgow 2008; Abstract number 2052.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 10. februar 2009

 


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top