Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Strefen (flurbiprofen)

Print

Strefen (flurbiprofen)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Strefen (flurbiprofen 8,75 mg) er en sugetablet indeholdende NSAID beregnet til kortvarig symptomatisk lindring af ondt i halsen.

 

Effekten af Strefen er ikke sammenlignet med andre lindrende halsmidler, ibuprofen eller andre NSAID i tabletform. Ifølge abstraktet fra et lille russisk studie, er den smertestillende effekt tilsyneladende på linie med paracetamol. Resultater fra de placebokontrollerede studier efterlader generelt tvivl om den kliniske relevans af effekten.

 

Strefen ca. dobbelt så dyrt som paracetamol og de billigste halsmidler.

 

IRF mener, at man med fordel kan anvende paracetamol ved synkesmerter.

 

Strefen kom i handlen 12. januar 2009. Det fås på recept. Der gives ikke tilskud.

 

Baggrund

For at lindre generne fra halsbetændelse anvendes traditionelt almindelige råd. Fx et varmt tørklæde om halsen og masser af varme drikke. Det kan være kamillete, mælk med honning, te med rom osv.

 

Med den nye flurbiprofen (NSAID) sugetablet er der kommet endnu et middel til lindring af ondt i halsen. Ideen med at anvende NSAID lokalt frem for systemisk er at opnå en hurtigere effekt, samt at reducere risikoen for systemiske bivirkninger af NSAID, idet der lokalt kan anvendes en lavere dosis.

 

Andre lindrende sugetabletter er Strepsils, Hexokain og Mucoalgin. Også medicin som paracetamol og ibuprofen kan have lindrende effekt.

En flurbiprofen sugetablet opløses langsomt i munden og gives hver 3.-6. time efter behov. Man anbefaler højest 5 sugetabletter per døgn og sugetabletterne anbefales højest anvendt i 3 dage.

 

Flurbiprofen sugetabletter bør ikke gives til børn under 12 år og er kontraindicerede til personer med overfølsomhed for flurbiprofen, acetylsalicylsyre eller andre NSAID. Det bør ikke gives til personer, som har haft peptisk og intestinal ulceration eller gastrointestinal blødning.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af flurbiprofen hos gravide. Flurbiprofen udskilles i modermælk i meget lave koncentrationer. Det anbefales dog ikke til ammende. 

 

Effekt

I placebo-kontrollerede undersøgelser var flurbiprofen signifikant mere smertestillende end placebo (1-3). Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser med de øvrige sugetabletter på markedet.

 

I et lille russisk studie, som er det eneste studie med aktiv komperator, fandt man at den smertestillende effekt angiveligt var på niveau med paracetamol, men det har ikke været muligt at skaffe studiet og dermed granske resultaterne, herunder risikoen for type 2 fejl (4).

 

I de placebo-studier var det primære effektmål: Summen af smertelindring i perioden 15-120 min. (Summen er baseret på målinger med 15 min. interval, som blev målt på en kategoriskala med 7 kategorier, hvor yderpunkterne er ingen lindring og total lindring).

 

I en undersøgelse med 320 patienter (1) har man, selvom det principielt er statistisk ukorrekt, opgivet resultaterne fra kategoriskalaen som en talværdi. Ved at tildele hver katagori en værdi og herefter tage summen af 8 målinger, fås en signifikant forskel på 2,3 mellem flurbiprofen 8,75 mg og placebo. På dette grundlag må den kliniske relevans – altså om patienten reelt kan mærke en forskel - betegnes som tvivlsom, hvilket støttes af, at man ikke fandt nogen forskel mellem Strefen og placebo når man bad  patienternes give en samlet vurdering af behandlingen på en skala fra 0-10.

 

En undersøgelse af 459 patienter (2) fandt, at flurbiprofen sugetabletter var bedre end placebo til at reducere synkesmerter, når resultaterne blev opgjort som per protokol analyse, hvorimod der ikke var signifikant forskel, når resultaterne blev opgjort som intention to treat. Der var ikke forskel i forbruget af paracetamol mellem grupperne, og igen blev der ikke fundet forskel på patienternes samlede vurdering af behandlingen.

 

I en undersøgelse blev synkesmerter signifikant reduceret efter 15 min., og virkningen varede mindst 2 timer (3).

 

Bivirkninger

Smagsrelaterede hændelser og varme/svien i munden forekommer hyppigere end hos 10 %.

 

Hovedpine, mavesmerter, diaré, kvalme og sår i munden er rapporteret hos mellem 1 % og 10 %.

 

Alvorlige bivirkninger er set i isolerede tilfælde og omfatter gastrointestinal blødning.

 

Interaktion

Flurbiprofen potenserer effekten af koagulations- og trombocytaggregeringshæmmere.

 

Risikoen for gastrointestinal blødning øges under behandlingen med glukokortikoider.

 

Flurbiprofen svækker som andre NSAID effekten af furosemid og antihypertensive lægemidler.

 

Pris

Priser ultimo februar 2009.

 

  Pakning  Per dosis  
Strefen sugetabletter 16 stk. 54,20 kr. 3,39 Udleveres på recept
Strepsils sugetabletter 24 stk.  Ca. 45,00 kr. 1,88  Håndkøb
Hexokain sugetabletter 20 stk. Ca. 36,00 kr. 1,80 Håndkøb
Mucoangin sugetabletter 20 stk.  Ca. 46,00 kr.  2,30  Håndkøb
Paracetamol tabletter 500 mg 20 stk.  Ca. 19,00 kr.  1,90  Håndkøb
Ibuprofen tabletter 200 mg 20 stk.  Ca. 24,00 kr. 2,40  Håndkøb

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Benrimoj SI, Langford JH, Christian J et al. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge floribupron 8,75 mg in the treatment of sore throat. Clin Drug Invest 2001; 21: 183-93.
  2. Blagden M, Christian J, Miller K et al. Multidose flurbiprofen 8.75 mg lozenges in the treatment of sore throat: a randomised, double-blind, placebo-controlled study in UK general practice centres. Int J Clin Pract. 2002;56:95-100.
  3. Watson N, Nimmo WS, Christian J et al. Relief of sore throat with the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8.75 mg: a randomised, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. Int J Clin Pract. 2000;54:490-6.
  4. Sedinkin AA, Balandin AV, Dimova AD. Results of an open prospective controlled randomized comparative trial of flurbiprofen and paracetamol efficacy and tolerance in patients with throat pain. Ter Arkh. 2005;77:74-6.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top