Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Migard (frovatriptan)

Print

Migard (frovatriptan)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Frovatriptan er det nyeste præparat på det danske lægemiddelmarked inden for gruppen af triptaner, som i forvejen består af følgende 6 præparater: almotriptan, eletriptan, naratriptan, sumatriptan, rizatriptan og zolmitriptan. Indikationen er som ved de øvrige triptaner akut behandling af hovedpinefasen af migræne med eller uden aura.

 

Frovatriptan 2,5 mg er efter 2 og 4 timer fundet lidt mindre effektivt end sumatriptan 100 mg, men frovatriptan har en noget længere halveringstid, hvorfor det antages at være velegnet til behandling af langvarige migræneanfald, og frovatriptan har færre bivirkninger end sumatriptan.

 

Det afgørende for valget af triptaner til behandling af migræne er prisen. Frovatriptan er p.t. det billigste triptan bortset fra generisk sumatriptan, som er langt det billigste (se pristabellen).

 

Frovatriptan blev markedsført den 24/9 2007 i tabletter à 2,5 mg.

 

Baggrund

Indikationen er akut behandling af hovedpinefasen af migræne med eller uden aura.

 

Frovatriptan bør ikke anvendes profylaktisk.

 

Anbefalet dosis er 2,5 mg. Hvis hovedpinen vender tilbage efter initial lindring, kan der tages endnu en tablet, dog tidligst 2 timer efter den første. Den totale døgndosis bør ikke overstige 5 mg.

 

Sikkerheden og effekten af frovatriptan indgivet i aurafasen af et anfald, før hovedpinen begynder, er ikke fastlagt. Ved gentagen dosering flere dage i træk som ved misbrug kan det aktive stof akkumuleres, og antallet af bivirkninger kan øges. Overdreven brug af migrænemidler kan føre til daglig kronisk hovedpine, som kræver midlertidig indstilling af behandlingen.

 

Sikkerheden af frovatriptan ved anvendelse under graviditet er ikke fastslået, hvorfor anvendelse under graviditet frarådes.

 

Det vides ikke om frovatriptan og dets metabolitter udskilles i brystmælk hos mennesker. Derfor anbefales frovatriptan ikke til ammende kvinder.

 

Effekt

Frovatriptan er undersøgt i flere større placebokontrollerede undersøgelser. Der fandtes kun mindre forskelle på effekten af forskellige triptaner. Bedst effekt havde sumatriptan 6 mg givet subkutant. Ved en sammenlignende undersøgelser var den terapeutiske effekt af frovatriptan ringere end sumatiptan 100 mg. Response efter 2 timer var for sumatriptan, frovatriptan og placebo: 47%, 37% og 23%. Response efter 4 timer var 70%, 62% og 32%. Complete relief efter 4 timer var: 42%, 31% og 9%.

 

Frovatriptan er sammenlignet med placebo i både korttidsundersøgelse og langtidsundersøgelse. Frovatriptan gjorde flere personer smertefri efter 2 timer (”risiko ratio” dvs. effekt af frovatriptan i forhold til effekt af placebo, RR 3,70, 95 % CI 2,59 til 5,29, P<0,0001) og efter 4 timer (RR 2,67, 2,21 til 3,22, P<0,0001). Hovedpinens sværhedsgrad blev nedsat efter 2 timer (RR 1,66, 1,48 til 1,88, P<0,0001) og efter 4 timer (RR 1,83, 1,66 til 2,00, P<0,0001). Også symptomer associeret med migræne som kvalme, fotofobi og fonofobi blev bedret. 

 

Tmax varierede fra 2 til 3 timer.

 

Frovatriptan har den længste halveringstid af triptanerne med t½ på 25 timer. Det antages derfor, at frovatriptan er særlig velegnet til personer med langvarige migræneanfald. T½ for sumatriptan er 2 timer.

 

Der foreligger ingen data om brug af frovatriptan til unge under 18 år og til ældre over 65 år, hvorfor anvendelse af frovatriptan til disse aldersgrupper ikke anbefales.

 

Som ved andre triptaner anbefales forsigtighed ved dosering til personer med risiko for iskæmisk hjertesygdom.

 

Interaktioner

Der findes ingen klinisk betydningsfulde farmakokinetiske interaktioner med lægemidler, som anvendes til profylakse mod migræne.

 

Omkring 50 % udskilles med urinen og resten metaboliseres i leveren af P450 CYP 1A2.

 

Fluvoxamin er en potent hæmmer af CYP1A2 og ved samtidig anvendelse er der fundet 27-49 % øget blodkoncentration af frovatriptan.

 

Bivirkninger

Sammenlignet med sumatriptan havde frovatriptan signifikant færre bivirkninger (43 % versus 36 %, P=0,03). De almindeligste bivirkninger var svimmelhed, paræstesier, hovedpine, mundtørhed, træthed og flushing. Bivirkningerne var sædvanligvis lette til moderate og svandt spontant.

 

I en anden undersøgelse fandtes bivirkninger hos 47 % af frovatriptan behandlede sammenlignet med 34 % på placebo.

 

Priser

Priser for triptaner ved pakninger med 6 tabletter 18.9.2007. Alle præparater har generelt tilskud.

 

Præparat Styrke Pakning Pris pr. pakke Pris pr. tablet
Almotriptan, Almogran 12,5 mg 6 stk. filmovertrukne 312,75 kr. 52,13 kr.
Elitriptan, Relpax 40 mg 6 stk. filmovertrukne 333,15 kr. 55,53 kr.
Frovatriptan, Migard 2,5 mg 6 stk. filmovertrukne 277,25 kr.  46,21 kr.
Naratriptan, Naragran 2,5 mg 6 stk. filmovertrukne 335,75 kr. 55,96 kr.
Sumatriptan, Imigran 50 mg
100 mg
6 stk. dispergible
6 stk. dispergible
390,20 kr.
674,60 kr.
65,03 kr.
112,43 kr.
Sumatriptan, generisk 50 mg
100 mg
6 stk.
6 stk.
56,10 – 95,55 kr.
65,60 – 96,90 kr.
9,35 – 16,09 kr.
10,93 – 16,15 kr.
Riza triptan, Maxalt 5 mg
10 mg
6 stk. smeltetabl.
6 stk. smeltetabl.
421,80 kr.
421,80 kr.
70,30 kr.
70,30 kr.
Zolmitriptan, Zomig 2,5 mg 6 stk. smeltetabl.
6 stk. filmovertrukne
329,20 kr.
316,00 kr.
54,87 kr.
52,67 kr.

 

 

Yderligere information kan ses i Lægemiddelstyrelsens produktresume

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

 1. Ferrari MD, Goadsby PJ, Roon KI, Lipton RB. Triptans (serotonin, 5-HT1B/1D agonists) in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials. Cephalalgia. 2002;22:633-58.
 2. Géraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9
 3. Tfelt-Hansen P, De Vries P, Saxena PR. Triptans in migraine: a comparative review of pharmacology, pharmacokinetics and efficacy. Drugs. 2000;60:1259-87.
 4. Ferrari MD, Goadsby PJ, Roon KI, Lipton RB. Triptans (serotonin, 5-HT1B/1D agonists) in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials. Cephalalgia. 2002;22:633-58.
 5. Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42,Suppl 2:S93-9.
 6. Jhee SS, Shiovitz T, Crawford AW, Cutler NR. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the triptan antimigraine agents: a comparative review. Clin Pharmacokinet. 2001;40:189-205.
 7. Rapoport A, Ryan R, Goldstein J, Keywood C. Dose range-finding studies with frovatriptan in the acute treatment of migraine. Headache. 2002;42, Suppl 2:S74-83.
 8. Poolsup N, Leelasangaluk V, Jittangtrong J, Rithlamlert C, Ratanapantamanee N, Khanthong M. Efficacy and tolerability of frovatriptan in acute migraine treatment: systematic review of randomized controlled trials. J Clin Pharm Ther. 2005;30:521-32.
 9. Cady R, Elkind A, Goldstein J, Keywood C. Randomized, placebo-controlled comparison of early use of frovatriptan in a migraine attack versus dosing after the headache has become moderate or severe. Curr Med Res Opin. 2004;20:1465-72.
 10. Balbisi EA. Frovatriptan succinate, a 5-HT1B/1D receptor agonist for migraine. Int J Clin Pract. 2004;58:695-705.
 11. Buchan P, Wade A, Ward C, Oliver SD, Stewart AJ, Freestone S. Frovatriptan: a review of drug-drug interactions. Headache. 2002;42,Suppl 2:S63-73.
 12. Randomized, double-blind, placebo-controlled, sumatriptan 100 mg activecomparator, parallel-group study (VML251/96/09).

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top