Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Loperamid eller loperamid/simethicon ved akut diaré?

Print

Loperamid eller loperamid/simethicon ved akut diaré?


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Akut diaré – fx ved udenlandsrejser – kan være meget generende. Langt de fleste tilfælde kræver ingen særlig behandling, ud over indtagelse af tilstrækkeligt med kulhydratrig- og elektrolytholdig væske. Obstipantia indeholdende loperamid (Imodium, Imolope, Loperamid, Propiden) eller loperamid/simethicon i kombination (Imodium Plus) kan købes i håndkøb. Er det ene at foretrække frem for det andet?

 

Konklusion

  • Lægemidler indeholdende loperamid anbefales til behandling af akut diaré.
  • Resultaterne fra de få studier der findes på området, tyder på at der er en beskedent signifikant bedre effekt af loperamid/simethicon, men evidensen er begrænset og af ringe kvalitet.
  • Simethicon (Imogas) er tidligere vurderet af IRF [1]. Der var ikke belæg for at anvende præparatet mod meteorisme, hvorfor der vurderes, at simethicon med stor sandsynlighed heller ikke vil have nogen signifikant effekt i kombination med loperamid.

 

Effekt

Der foreligger to randomiserede, dobbelt-blindede, placebokontrollerede kliniske undersøgelser, hvor effekten af loperamid er sammenlignet med effekten af kombinationsbehandling med loperamid/simethicon. Studierne omfatter hhv. 493 personer [2] og 483 personer [3]. De primære effektmål er tid til sidste uformede afføring (objektiv vurdering) og tid til fuld lindring af luftrelateret ubehag i abdomen (subjektiv vurdering).

 

Der er i det ene studie påvist en lille, men statistisk signifikant forskel i de primære effektmål ved sammenligning af loperamid/simethicon med hhv. loperamid, simethicon og placebo [2]. I det andet studie fandtes der lille eller ingen statistisk signifikant forskel i de primære effektmål ved sammenligning af loperamid/simethicon med hhv. loperamid, simethicon og placebo, afhængig af de anvendte definitioner af en diaréepisode [3].

 

I begge undersøgelser var der godt 2 timers forskel mellem starttidspunktet for behandling med loperamid/simethicon og loperamid alene, hvilket forvrænger resultatet for det første af de to primære effektmål.

 

Derudover var der i den ene undersøgelse en stor forskel i antallet af patienter med Severe abdominal discomfort i de forskellige behandlingsgrupper; loperamid/simethicon (17 %), loperamid (5 %), simethicon (4 %) og placebo (2 %) [2]. Grupperne er ikke sammenlignelige, da lindringen af luftrelateret ubehag i abdomen må forventes at være større hos personer med svære smerter.


Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger for kombinationen loperamid/simethicon var ifølge studierne hovedpine, kvalme og hoste, mens det for loperamid var kvalme og udslæt.


Interaktioner

Der er fire potentielt problematiske interaktioner ved brug af lægemidler med loperamid [4]:
- Itraconazol hæmmer omsætningen af loperamid i leveren.
- Ritonavir hæmmer omsætningen af loperamid i leveren.
- Samtidig indgift af loperamid reducerer saquinavir AUC, som over tid kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.
- Tipranavir nedsætter Cmax og AUC for loperamid og øger clearance for sig selv.

 

Pris

Alle produkter med loperamid og loperamid/simethicon er uden tilskud. Priserne er ikke faste, men priserne per 13. oktober 2010 kan ses i tabel 1.

 

Tabel 1. Prisoversigt.

Præparatnavn

Pakningsstørrelse

Pris

Pris per dosis

Imodium (loperamid)

10 stk.

50 kr.

5,00 kr.

 

20 stk.

90 kr.

4,50 kr.

 

60 stk.

200 kr.

3,34 kr.

Imodium Plus (loperamid/simethicon)

6 stk.

47 kr.

7,84 kr.

 

12 stk.

80 kr.

6,67 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 13. oktober 2010.

 

Referencer

  1. http://irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/arkiv/imogas_simeticon_240_mg.htm
  2. Kaplan MA, Prior MJ, Ash RR et al. Loperamide-Simethicone vs Loperamide Alone, Simethicone Alone, and Placebo in the Treatment of Acute Diarrhea With Gas-Related Abdominal Discomfort. Arch Fam Med. 1999;8:243-248.
  3. Hanauer SB, DuPont HL, Cooper KM et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of loperamide plus simethicone versus loperamide alone and simethicone alone in the treatment of acute diarrhea with gas-related abdominal discomfort. Curr Med Res Opin. 2007;23(5):1033-1043.
  4. www.interaktionsdatabasen.dk

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top