Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Lodotra (prednison)

Print

Lodotra (prednison)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Lodotra er en tablet med forsinket udløsning af prednison, som gives kl. 22 med det formål at afkorte morgenstivhed ved rheumatoid artrit. På den måde kan varigheden af morgenstivheden afkortes med omkring ½ time. Lodotra er ikke sammenlignet med almindelige prednisontabletter, som også gives kl. 22.

 

20.9.2010 markedsføres Lodotra, som er tabletter med modificeret udløsning af prednison til behandling af patienter med moderat til svær rheumatoid artritis (RA), især når tilstanden er ledsaget af morgenstivhed.
Lodotra-tabletter består af en prednisonholdig kerne og et inert overtræk, som giver den forsinkede udløsning med maksimalt serumniveau efter 6-9 timer. Tabletterne må ikke deles eller knuses.
Lodotra skal indtages ved sengetid omkring kl. 22 sammen med et let måltid og væske for at opnå den bedste biotilgængelighed og effekt om morgenen..
I produktresumeet anbefales startdosis 10 mg prednison.
Lodotra er væsentlig dyrere end prednison ”DAK”. Sammenlignet med konventionel prednison indtaget om morgenen giver Lodotra taget ved sengetid gennemsnitlig tæt ved en halv times kortere morgenstivhed. Det er desværre ikke undersøgt, om Lodotra virker bedre på morgenstivhed end konventionel prednison, hvis det gives på samme tidspunkt ved sengetid.
 
Der ydes ikke tilskud til Lodotra.

 

Baggrund

RA anbefales behandlet med DMARD (Disease Modifying AntiRheumatic Drugs), som omfatter:

Metotrexat, sulfasalazin (Salazopyrin), aurotiomalat (Myocrisin, »guldkur«), auranofin (Ridaura), penicillamin (Atamir), hydroxyklorokin (Plaquenil, Ercoquin), azatioprin (Imurel), ciklosporin (Sandimmun) og leflunomid (Arava), som alle er langsomtvirkende DMARD.

Behandlingsarsenalet er udvidet med lægemidler, der specifikt modvirker tumor necrosis factor-α (TNF-α) og andre biologiske antirheumatika, som skal gives i kombination med metotrexat (1).

 

Glukokortikoider har en hurtig symptomatisk effekt ved aktiv RA. Tidligere betragtedes behandlingen som rent symptomatisk, men det er nu dokumenteret, at glukokortikoider har effekt på udviklingen af erosioner (2,3). Intraartikulære injektioner foretrækkes som regel frem for systemisk behandling.

Bivirkningerne er dosisafhængige. Ved prednisolondosis op til 7,5 mg daglig er osteoporose den vigtigste bivirkning, hvorfor der altid bør suppleres med calcium og D-vitamin. Ved højere dosering øges risikoen for bl.a. hjerte-karsygdom og pneumoni

Peroral lavdosis (≤7,5 mg prednisolon dgl) kan komme på tale for at nedsætte sygdomsaktiviteten, hvor optimal behandling med DMARD og evt. NSAID ikke er tilstrækkelig.

 

Hos både raske personer og patienter med RA er frigivelsen af pro-inflammatoriske cytokiner, specielt IL-6, relateret til døgnrytmen. Hos patienter med RA ses en øget frigivelse af IL-6 om natten og i de tidlige morgentimer (4). For at opretholde en balance, vil frigivelsen af IL-6 normalt blive modvirket af en frigivelse af kortisol; denne mekanisme synes delvis at være hæmmet hos patienter med RA, resulterende i et øget inflammatorisk respons (5).

The European League Against Rheumatism (EULAR) har efter gennemgang af litteraturen konkluderet, at behandling med lavdosis (<15 mg) glukokortikoid har gavnlig effekt ved tidlig og avanceret RA (6).

Personer med RA oplever oftest, at ledstivhed og ledsmerter er sværest om morgenen. For at opnå den bedste effekt på morgenstivhed kan glukokortikoidet ideelt indgives i de helt tidlige morgentimer omkring kl. 02. Derved vil man synkronisere frigivelsen af glukokortikoidet med patientens forhøjede cytokinniveau. Når Lodotra indtages omkring kl. 22, vil prednison udløses ca. 4 timer efter indtagelsen.

 

Effekt

Effekten af Lodotra på morgenstivhed er undersøgt i en tysk fase III multicenter dobbeltblind undersøgelse (7). I undersøgelsen indgik 288 patienter med aktiv RA med morgenstivhed ≥45 min. Patienterne skulle have været i behandling med glukokortikoid i en dosis svarende til 2,5 til 10 mg prednison samt DMARD i mindst 3 måneder inden undersøgelsen. Det primære endepunkt var relativ ændring af morgenstivhed efter 12 ugers behandling. Patienterne førte dagbog over varigheden af morgenstivhed.
Lodotra blev givet kl. 22, konventionel prednison blev givet om morgenen.

 

288 patienter indgik i undersøgelsen hvor patienterne blev randomiseret til behandling med Lodotra administreret kl. 22 eller konventionel prednison administreret om morgenen. Undersøgelsen blev udført efter intention-to treat princippet. 251 af de 288 patienter gennemførte den dobbeltblinde undersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført med last observation carried forward til beregning af den endelige værdi, for patienter, som afsluttede undersøgelsen præmaturt. Det er en metodologisk svaghed ved undersøgelsen.

 

Tabel 1. Ændring af morgenstivhed efter 12 ugers behandling med Lodotra og konventionel prednison.

  Lodotra n=125 Konventionel prednison n=129
Baseline 164 min 183 min
Absolut ændring, 12 uger - 44 min - 23 min

 

Efter 12 ugers behandling fandt forfatterne vha. last observation carried forward at Lodotra resulterede i en signifikant større nedsættelse af morgenstivhed end konventionel prednison (p=0,045).
Den gennemsnitlige relative ændring af varighed af morgenstivhed fra baseline til slutningen af undersøgelsen var signifikant større for Lodotra end for konventionel prednison (-22,7 % vs. -0,4 %).  Der er uklart, hvordan beregningerne er foretaget.
Det blev beregnet, at Lodotra ved undersøgelsens slutning gav en gennemsnitlig 44 min kortere morgenstivhed sammenlignet med baseline. Den absolutte forskel mellem behandlingsgrupperne var 29,2 min (95 % sikkerhedsgrænser -2,59 til 61,09 dvs. ikke statistisk signifikant) til fordel for Lodotra. Undersøgelsen var ikke designet til at vise signifikant forskel i absolutte ændringer.

Lodotra skulle teoretisk give en fordel frem for hurtigt virkende prednison, men der er ikke foretaget undersøgelser af forskellen, hvis både Lodotra og hurtigt virkende prednison blev givet kl. 22.

 

Bivirkninger

Der var i undersøgelsen (7) ikke klinisk relevante forskelle på bivirkninger i de 2 behandlingsgrupper. Forværring af RA var den hyppigste bivirkning i begge grupper.

 

Tabel 2. Bivirkninger.

  Lodotra n=144 Konventionel prednison n=144
Behandlingsrelaterede bivirkninger 19 (13 %) 16 (11 %)
Bivirkninger som førte til afbrydelse af undersøgelsen 12 (8 %) 10 (7 %)
Alvorlige bivirkninger 4 3

  

Interaktioner

Lodotra har de for prednison kendte bivirkninger og interaktioner.

Pris
13.9.2010 er priserne pr. tablet:

Lodotra 1 mg prednison 7,71 kr.
Lodotra 2 mg prednison 7,71 kr.
Lodotra 5 mg prednison 7,71 kr.
Prednison ”DAK”   5 mg 0,91 kr.
Prednison ”DAK” 25 mg 2,86 kr.

 

Yderligere oplysninger kan hentes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/View/Collection-108

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 


Referencer

  1. Rationel Farmakoterapi nr. 9 (september 2006) http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2006/maanedsblad_nr_9_september_2006.htm
  2. Criswell LA, Saag KG, Sems KM et al. Moderate-term, low-dose corticosteroids for rheumatoid arthritis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 3. Art. No.: CD001158. DOI: 10.1002/14651858.CD001158.
  3. Kirwan JR, Bijlsma JW, Boers M, Shea BJ: Effects of glucocorticoids on radiological progression in rheumatoid arthritis. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2007; CD006356
  4. Straub RH, Cutolo M. Circadian rhythms in rheumatoid arthritis: implications for pathophysiology and therapeutic management. Arthritis Rheum. 2007;56:399-408.
  5. Cutolo M, Straub RH. Insights into endocrine-immunological disturbances in autoimmunity and their impact on treatment. Arthritis Res Ther. 2009;11:218.
  6. Gorter SL, Bijlsma JW, Cutolo M et al. Current evidence for the management of rheumatoid arthritis with glucocorticoids: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2010; 69:1010-4.
  7. Buttgereit F, Doering G, Schaeffler A et al. Efficacy of modified-release versus standard prednisone to reduce duration of morning stiffness of the joints in rheumatoid arthritis (CAPRA-1): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2008;371:205-14.

Institut for Rationel Farmakoterapi 28-09-2010


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top