Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Lamisil Once (terbinafin)

Print

Lamisil Once (terbinafin)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Lamisil Once er en ny formulering af det tidligere markedsførte præparat Lamisil (terbinafin) til lokalbehandling af interdigital fodsvamp (Athletes Foot). Lamisil Once adskiller sig fra de tidligere markedsførte formuleringer af terbinafin ved kun at skulle appliceres en enkelt gang på begge fødder. Effekten er formentlig ligeværdig med creme terbinafin 1 gang dagligt i en uge.

 

Lamisil Once sælges i håndkøb. Der er ikke en fast pris. Producentens vejledende pris er 94,95 kr., hvilket er 30-60 % højere end for andre lokale formuleringer af terbinafin.

 

IRF mener, at Lamisil Once kan være et godt alternativ for patienter med interdigital fodsvamp, der foretrækker den enklere dosering.
 
Lamisil Once blev markedsført 6. november 2006. Præparatet er tilskudsberettiget til pensionister og ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi- eller dyrkningsverificeret).

 

Baggrund

Lokalbehandling med terbinafin anses at være førstevalgsbehandling ved tinea pedis. Lamisil Once er en ny lokal formulering, kutanopløsning, af terbinafin til behandling af interdigital fodsvamp (Athletes Foot). Lamisil Once adskiller sig fra tidligere markedsførte formuleringer af terbinafin ved kun at skulle appliceres en enkelt gang på begge fødder.

Lamisil Once appliceres en gang i et tyndt lag på tæerne, fodsålerne og 1½ cm op på siderne af begge fødder – også hvis fodsvampen kun ses på den ene fod. Patienterne skal vaske fødderne før applikationen og herefter ikke vaske fødderne i de næste 24 timer. 

 

Lamisil rekommanderes ikke ved kronisk plantar fodsvamp af mokkasintypen. Præparatet bør ikke anvendes af personer < 18 år. Ved terapisvigt bør behandlingen ikke gentages (2, 3).

 

Når Lamisil Once appliceres på huden dannes en film, der virker som en okklusionsmembran. Terbinafin binder til lipide komponenter af stratum corneum og forbliver dér i tilstrækkelige koncentrationer i op til 13 dage.

 

Effekt

En applikation af Lamisil Once til 77 patienter sammenlignedes i et fase 2-studie med en anden gruppe patienter, der fik creme terbinafin 1 % en gang dagligt i 7 dage. Sammenligningen var ikke blindet. Den primære effektmarkør, ”Effective treatment rate” efter 6 uger, var 65 % i Lamisil Once-gruppen og 76 % i creme terbinafin-gruppen.

 

I et placebokontrolleret fase 3-studie med 273 patienter sås efter 6 uger klinisk bedring og eradikation af svampeinfektionen (primær effektmarkør) hos 63 % i Lamisil Once-gruppen og 17 % i placebogruppen. Numbers needed to treat var således ca. 2 (3). Efter yderligere 6 uger sås dog positiv svampedyrkning hos 12,5 % af de patienter, der oprindeligt havde haft god effekt af Lamisil Once (4).

 

Bivirkninger

Der ses milde og forbigående lokale reaktioner på applikationsstedet. Allergiske reaktioner er sjældne, og den systemiske biotilgængelighed er meget lav. Der er ikke observeret fototoksicitet (3).

 

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsforsøg. Klinisk betydende interaktioner er usandsynlige pga. den lave biotilgængelighed (3).

 

Pris

Lamisil Once sælges i håndkøb. Der er ikke en fast pris. Producentens vejledende udsalgspris er 94,95 kr., hvilket er 30-60 % højere end for andre lokale formuleringer af terbinafin (hvis vi antager, at der bruges ca. 15 g. creme til 7 dages behandling mod interdigital fodsvamp) (tabel 1).

 

Handelsnavn (Indhold)

Formulering

Mængde

Vejl. udsalgspris (kr.)*

Lamisil Once (terbinafin) kutanopl. 1 %  4 g.  94,95
Lamisil (terbinafin) creme 1 % 15 g. 66,80
Lamisil (terbinafin) kutanspray 1 % 15 ml. 70,95
Lamisil (terbinafin) gel 1 % 15 g.  63,75
Funginix (terbinafin) creme 1 %  15 g. 57,95

Tabel 1: Vejledende udsalgspris for udvalgte lokalt virkende antimykotika
   
* Vejledende udsalgspris ifølge oplysninger fra producenterne

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

1. Institut for Rationel Farmakoterapi. Den nationale rekommandationsliste. Baggrundsnotater. Hudmidler. Antikykotika til lokal anvendelse (D01). http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/hudmidler/antimykotika_.htm
2. Produktresumé for Lamisil Once. http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/View/Collection-108
3. MHRA. Assessment report for Lamisil NCH 1 % Cutaneous Solution.
4. Ortonne JP, Korting HC, Viguie-Vallanet C et al. Efficacy and safety of a new single-dose terbinafine 1% formulation in patients with tinea pedis (athlete's foot): a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:1307-13.


Dine patienter kan læse om Lamisil Once på IRF´s netsted til forbrugerne: medicinmedfornuft.dk


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top