Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Jaydess (levonorgestrel)

Print

Jaydess (levonorgestrel)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Ny lavdosishormonspiral, Mirena er fortsat førstevalg.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 8. januar 2014.

 

Konklusion

Jaydess er en ny lavdosishormonspiral indeholdende 2. generations gestagenet levonorgestrel. Indikationen er svangerskabsforebyggelse i op til 3 år fra oplægning. Jaydess har samme indholdsstof som Mirena, men selve spiralen er mindre, den afgivne dosis er lavere og varighed af virkning er 3 år mod 5 år for Mirena. Jaydess har en meget høj svangerskabsforebyggende effekt (Pearl Index 0,17-0,33), men er ikke direkte sammenlignet med oral antikonception eller ikke-hormonel IUD. Sammenlignet med Mirena er det ikke entydigt vist, at oplægningsproceduren er nemmere med Jaydess, og det lavere hormonniveau er ikke vist at give en generelt lavere risiko for systemiske bivirkninger. Desuden er der sammenlignet med Mirena en potentiel forøget risiko for ektopisk graviditet.

 

Det er IRF’s samlede vurdering, at Mirena fortsat er førstevalg som hormonspiral. Jaydess kan overvejes til kvinder som ønsker en præventionsform med en meget lille mængde hormon.

 

Jaydess blev markedsført d. 9. december 2013, og der kan søges om enkelttilskud.

 

 

Baggrund

Jaydess er en ny lavdosishormonspiral indeholdende 13,5 mg levonorgestrel med en frigivelseshastighed på 12 mikrogram/24 timer. Indikationen er svangerskabsforebyggelse i op til 3 år (1). Jaydess er T-formet, måler 28x30x1,55mm, og indeholder en sølvring, så spiralen kan visualiseres på ultralyd og skelnes fra andre indlæg Præparatet har samme indholdsstof som Mirena (indeholdende 52 mg levonorgestrel, 20mikrogram/24 timer, varighed 5 år), men Jaydess har alene indikationen svargerskabsforbyggelse, mens Mirena desuden er indiceret til idiopatisk menoragi og beskyttelse mod endometriehyperplasi under systemisk østrogenterapi.

 

Præparaterne virker på samme måde ved primært at udøve en lokal prosteogen virkning i uterinkaviteten og cervix. I uterinkaviteten vil den høje koncentration af levonorgestrel nedregulere østrogen- og prosteogenreceptorer i endometriet, som gør det relativt insensitivt til cirkulerende østrogen, og hæmmer derved proliferationen af endometriet. Det cervikale mucus vil endvidere fortykkes, så sædens passage gennem cervix hindres. Det lokale miljø i uterus samt i æggestokkene forhindrer sædens mobilitet og funktion, så fertilisation undgås.  (2,3).

 

 

Effekt

Effekten af Jaydess er undersøgt over 3 år i to randomiserede studier, hvoraf det ene (studie A) sammenligner Jaydess i to forskellige koncentrationer (12 og 16 µg/24 timer), mens det andet (studie B) sammenligner disse koncentrationer med Mirena (20 µg/24timer). Der er ikke lavet nogen komparative studier som sammenligner Jaydess med oral svangerskabsforebyggende behandling eller kobberspiral.

 

I de to studier var de inkluderede kvinder blindede, mens investigatorerne kendte forskel på styrkerne. 

 

Inklusionskriterier var lidt forskellige for de to studier, men fælles var at kvinderne skulle være raske og have en regelmæssig cyklus (ml 21-35 dage). Eksklusionskriterier var graviditet, nylig fødsel og laktation.

 

Det primære effektmål i begge undersøgelser var graviditetsrate(2,3) målt i antal graviditeter, Pearl Index(PI angives i graviditeter/100kvindeår) målt på alle tre år og den kumulative risiko for graviditet over 3 år.

 

 

Tabel 1: Svangerskabsforebyggende effekt af levonorgestrel i forskellige koncentrationer

 

Studie

Antal inkluderede/fuldført

 

PI [95% CI]

Procentvis kumulativ risiko

Antal samlede graviditeter/ Antal ektopiske graviditeter

(A)

 

Reference 2

12 µg/24 timer: 1439/819

 

16 µg/24 timer: 1452/163

 

0,33 [0,16;0,60]

 

0,31 [0,15;0,57] 

0,9

 

 1,0 

 

10/3

  

10/7

(B)

 

Reference 3

12 µg/24 timer: 239/187

 

16 µg/24 timer: 245/189

 

20 µg/24 timer: 254/193

0,17 [0,00;0,93]

 

0,82 [0,27;1,92]

 

0 [0;0,59]

0,5

 

2,5

 

0,0

 

1/1

 

5/2

 

0/0

 

 

I studie (A) så man 10 graviditeter i hver arm, hvoraf halvdelen var ektopiske graviditeter (2). I studie (B) forekom 6 graviditeter, hvoraf 3 var ektopiske graviditeter. Ingen graviditeter forekom i gruppen som anvendte Mirena. Jaydess viste en risiko for ektopisk graviditet på 0,11 pr. 100 kvindeår (CI 95%: 0,02-0,29), svarende til en relativ risiko på 50 % (2). Alder, Body Mass Index (BMI) eller paritet ændrede ikke risikoen for ektopisk graviditet. Som følge af denne forøgede risiko for ektopisk graviditet i forhold til Mirena, er Jaydess ikke førstevalg som svangerskabsforebyggelse til kvinder der aldrig har født (1).

 

Foruden det primære effektmål, blev blødningsmønster også vurderet, og her sås en nedgang i antallet af blødningsdage over tid. Den største effekt sås i Mirena-gruppen, hvor procentdelen af kvinder med amenore efter 3 år var cirka dobbelt så høj som i grupperne der anvendte Jaydess(2,3).

 

I de kliniske studier vurderede 95 % (Jaydess) vs 86 % (Mirena) af adspurgte investigatorer, at det anvendte device var nemt at lægge op (2,3).

 

       

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er blødningsændringer, ovariecyster, akne, hovedpine og mave/underlivssmerter (1).

 

Generelt er bivirkningsprofilen ikke anderledes for Jaydess end for Mirena, og det lavere hormonniveau er således ikke vist at give en generelt lavere risiko for systemiske bivirkninger sammenlignet med Mirena (2,3). Den eneste præparatafhængige bivirkning var forekomst af ovariecyster som sås hos 22 % i Mirenagruppen i forhold til 5,9-8,6% hos Jaydessgrupperne i studie B (3).

 

 

Interaktioner

Der kan forekomme interaktion med lægemidler, der inducerer hepatiske mikrosomale enzymer, især cytochrom P450-enzymer, som derfor kan øge metabolismen af levonorgestrel, hvilket medfører en øget clearance af kønshormoner (f.eks. phenytoin, barbiturater, primidon, carbamazepin, rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, bosetan og muligvis også oxcarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin og produkter, der indeholder naturlægemidlet perikum (Hypericum perforatum).

 

Stoffer, der er kendt for at hæmme lægemiddelmetaboliserende enzymer (f.eks. itraconazol, ketoconazol) kan øge serumkoncentrationerne af levonorgestrel. Påvirkningen af disse stoffer på den svangerskabsforebyggende virkning af Jaydess kendes ikke, men det tillægges ikke stor betydning på grund af indlæggets hovedsageligt lokale virkningsmeka¬nisme.

 

Se desuden: www.interaktionsdatabasen.dk


MR-scanning

Prækliniske undersøgelser har vist, at en patient kan blive scannet sikkert (1).

 

 

Pris

Tabel 2: Prissammenligning for relevante behandlingsalternativer

 

Præparat

Pris per enhed i kr.

 

Pris per dag i kr.

Levonorgestrel (Jaydess)

1107,80

1,01

(efter 3 år)

Levonorgestrel (Mirena)

1123,75

0,62

(efter 5 år)

Kobberspiral*

Ca. 300

0,27

(efter 3 år)

Levonorgestrel og ethinylestradiol (oral, 2. generation)

0,78

0,59

Desogestrel og ethinylestradiol (oral, 3. generation)

0,78

0,59

Norethisteron (oral)

0,73

0,73

 

 

Priser per 6. januar 2014 – 19. januar 2014. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

* Priseksempel indhentet 8. januar 2014. Da prisen ikke er fast kan den variere fra dag til dag.

 

Der kan søges om enkelttilskud til Jaydess.

 

 

Produktresume

Produktresuméet for Jaydess kan findes på www.produktresume.dk

 

Kontakperson på IRF

Kontaktperson på IRF vedrørende Jaydess: farmaceut, ph.d. Søren Ilsøe Moreno, tlf. 44 88 92 84 eller mail: irf@dkma.dk

 

Anmeldelsen er udarbejdet af læge Louise Lauridsen, Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab, mail: lola@sst.dk

 

 

 

Referencer

  1. Produktresumé, Jaydess, Sundhedsstyrelsen, oktober 2013
  2. Nelson A et al.: Two Low-dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems. A Randomized Controlled Trial
  3. Gemzell-Danielsson K et al.: A randomized, phase II study describing the efficacy, bleeding profile, and safety of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive systems and Mirena
  4. www.medicinpriser.dk

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 9. marts 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top