Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Janumet (metformin + sitagliptin)

Print

Janumet (metformin + sitagliptin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Janumet (metformin + sitagliptin) er et kombinationspræparat til behandling af type 2-diabetes. Janumet er indiceret til 2- eller 3-stofsbehandling af type 2-diabetespatienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den maksimalt tolererede dosis metformin alene eller maksimalt tolererede dosis metformin + sulfonylurinstof (SU). Derudover til patienter, der allerede er i behandling med sitagliptin + metformin.

 

Præparatet doseres 2 gange dagligt som 50 mg sitagliptin + 850 eller 1.000 mg metformin.

 

En lille dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret undersøgelse (n = 229) viser, at 3-stofsbehandling med sitagliptin, metformin og glimepirid nedsætter HbA1c statistisk signifikant mere end 2-stofsbehandling med metformin og glimepirid (- 0,89 % [-1,10;-0,68], p < 0,001).

 

Janumet er ikke sammenlignet med insulin eller vildagliptin.

 

Bivirkninger i form af mavesmerter, diarre og somnolens forekommer hos få. Dog ses kvalme hos 1-10 %.

 

Janumet koster 580 kr. for en måneds behandling, mens Eucreas (vildagliptin + metformin) koster 511 kr.

 

Den dyreste kombination af SU og metformin koster 177 kr. for en måneds behandling.

 

IRF mener derfor, at Janumet kun bør overvejes til patienter, der trods omhyggelig titrering oplever alvorlige hypoglykæmiske tilfælde med kombinationen af metformin og SU, eller som ikke opnår den ønskede glykæmiske kontrol på denne kombination.

 

Janumet er receptpligtigt, og der ydes generelt tilskud. 

 

Janumet er markedsført d. 11. august 2008.

 

Baggrund

Sitagliptin er tidligere markedsført som Januvia og er nu kommet i kombination med metformin. Ved at kombinere de to lægemidler opnår man en additiv behandlingseffekt, da lægemidlernes virknings mekanismer er forskellige. Metformin nedsætter frigivelse af glukose fra leveren og forbedrer evt. opstået insulinresistens. Sitagliptin hæmmer enzymet DPP-4, hvilket medfører en mindsket metabolisering af inkretinpeptiderne GLP-1 og GIP, og øger frigivelsen af insulin samt mindsker frigivelsen af glukagon.

 

Janumet er indiceret som supplement til diæt og motion til forbedring af den glykæmiske kontrol hos type 2- diabetes patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den maksimalt tolererede dosis metformin. Desuden er kombinationen også indiceret som supplement til diæt og motion hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den maksimalt tolererede dosis metformin og sulfonylurinstof(dvs. 3-stofssbehandling). Endelig er Janumet godkendt til patienter, der allerede er i behandling med sitagliptin + metformin.

 

Janumet er markedsført i dosis af 50 mg sitagliptin + 850 mg metformin og 50 mg sitagliptin + 1.000 mg metformin og doseres to gange dagligt.

 

Effekt

Der er endnu ikke publiceret undersøgelser af sitagliptins effekt på morbiditet eller mortalitet.

 

Effekten af sitagliptin + metformin er sammenlignet med effekten af metformin + glipizid (se anmeldelsen af Januvia).

 

Effekten af 24 ugers 2- eller 3-stofsbehandling med enten sitagliptin + glimepirid eller med sitagliptin + glimepirid + metformin er undersøgt i et dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg med 441 patienter på 18 - 78 år med baseline-HbA1c mellem 7,5 % og 10,5 (Hermansen 2007). Den primære effektparameter er reduktion af surrogatparameteren HbA1c. Kun den del af studiet der beskæftiger sig med 3-stofsbehandling (n=229) er relevant for denne anmeldelse.

 

Patienterne er ved screening i behandling med forskellige blodsukkersænkende regimer: ca. 95 % er i kombinationsbehandling med 2 eller 3 stoffer, 8 patienter (3,5 %) er i monoterapi og 3 patienter (1,3 %) er ikke i behandling for deres diabetes. Alle omstilles over 4 – 14 uger til behandling med 4 - 8 mg glimepirid og 1.500 - 3.000 mg metformin. Herefter randomiseres patienterne til tillæg af placebo eller 100 mg sitagliptin dagligt.

 

Efter 24 ugers behandling er HbA1c statistisk signifikant lavere i sitagliptingruppen end i placebogruppen (-0,89 % CI 95 % [-1,10;-0,68] p < 0,001).

 

Den største blodsukkersænkede effekt af sitagliptin ses efter 12 uger, herefter stiger HbA1c langsomt.

 

Patienter, som i løbet af de 24 uger har mindre fald i faste plasma glukose end forventet, får rescue-medicin i form af 30 mg pioglitazon dagligt. For disse patienters vedkommende er den sidste HbA1c-værdi før ordination af pioglitazon ekstrapoleret til uge 24 (Last observation carried forward, LOCF). Hvor mange patienter der har fået rescue-medicin og hvornår, er ikke angivet i artiklen. 

 

De gennemsnitlige anvendte doser af hhv. glimepirid og metformin er heller ikke angivet.

 

Herudover er kombinationen sitagliptin + metformin som initialbehandling (ikke-godkendt indikation) sammenlignet med placebo og med de to stoffer i monoterapi (Goldstein 2007). Den primære effektparameter er igen reduktion af HBA1c i forhold til baseline.

 

Undersøgelsen viser, at kombinationen af metformin og sitagliptin nedsætter HbA1c additivt og statistisk signifikant bedre end stofferne hver for sig.

 

Interaktioner

Interaktioner og kontraindikationer er de samme, som gør sig gældende for sitagliptin og metformin hver for sig.

 

Bivirkninger

Bivirkninger beskrevet som almindeligt forekommende (1-10 %): kvalme.

 

Bivirkninger beskrevet som ikke almindeligt forekommende (0,1-1,0 %): Diarre, somnolens og smerter i øvre abdomen.

 

Hypoglykæmiske tilfælde er få og i de kliniske undersøgelser ses de hos 1-2 % af patienterne der får sitagliptin + metformin, mens hyppigheden af hypoglykæmi er 0-1 % i placebogrupperne.

 

Pris

Der er generelt tilskud til Janumet. Priserne i tabellen er fra 3. oktober 2008.

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

 

Præparat Pris/ DDD Pris for en måneds behandling
Janumet 19,35 kr. 580 kr.
Eucreas 17,03 kr. 511 kr.
Sulfonylurinstof + metformin 0,75 - 5,91 kr. 23 - 177 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Goldstein BJ et al. Effect of initial combination therapy with sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, and metformin on glycemic control in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2007; 8:1979-87.
  2. Hermansen K et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on glimepiride alone or on glimepiride and metformin. Diab Obesity and Metab 2007; 9:733-45.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 12. August 2008. Revideret 3. oktober 2008.  

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top