Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Instanyl (fentanyl)

Print

Instanyl (fentanyl)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Intranasal fentanyl spray (INFS) er en hurtigtvirkende formulering af fentanyl til behandling af gennembrudssmerter hos cancerpatienter, som i forvejen anvender opioider til behandling af baggrundssmerter. Instanyl absorberes gennem næseslimhinden og er vist at have samme hurtigt indsættende og smertestillende effekt som fentanyl givet intravenøst.

 

Hvis man kan forudsige gennembrudssmerter kan man forsøge peroralt morfin, hvor den længere virkningsvarighed dog kan være et problem. Spontant opståede gennembrudssmerter hos indlagte patienter kan behandles med intravenøst morfin. Hvis de billige morfika ikke kan anvendes, er INFS og sugetabletter et rationelt valg, om end det i en ublindet undersøgelse er vist, at INFS har en hurtigere indsættende ”meaningful pain relief” på 11 min sammenlignet med fentanyl sugetabletter på 16 min.

 

Prisen for Instanyl (116 kr./dosis) er på linie med prisen på fentanyl sugetabletter, Actiq (117 kr. pr dosis), som begge er meget højere end anden opioidbehandling (0,26-2,89 kr. pr. dosis).

 

Instanyl blev markedsført 21.9.2009. Der ydes ikke generelt tilskud.

 

Baggrund

Patienter med fremskreden cancersygdom er meget ofte generet af smerter. Der er ofte tale om flere konkurrerende smertemekanismer: nociceptive smerter, neuropatiske smerter, vicerale smerter og blandingsformer. Baggrundssmerter behandles hyppigt med langtidsvirkende opioider i fast døgndækkende dosering.

 

Gennembrudssmerter er de smerter, patienterne oplever på trods af den faste dosering af opioid.


Gennembrudssmerter indsætter ofte uvarslet og pludseligt, er af intens styrke og varer sædvanligvis omkring ½ time. De behandles bedst med korttidsvirkende opioider, hvoraf INFS er det hurtigst virkende.

 

Instanyl indeholder opioidet fentanyl, som i forvejen findes som depotplaster og som sugetabletter.


Den nye formulering er en hurtigt virkende næsespray, som indeholder 50, 100 og 200 mikrogram fentanyl pr. dosis.

 

Før behandling med INFS indledes, skal patientens baggrundssmerter være under kontrol ved hjælp af et opioid, og patienten bør ikke have flere end 4 tilfælde med gennembrudssmerter om dagen.

Det anbefales, at første dosis INFS er 50 mikrogram (et pust i det ene næsebor). Dosis øges efter et fastlagt titreringsskema, indtil man når den dosis, der giver tilstrækkelig smertelindring. Hvis smertelindringen er utilstrækkelig, kan samme dosis gentages, når der er gået mindst 10 min.

Patienterne bør ved første ordination observeres af sundhedspersonale for at undgå opioidrelaterede bivirkninger.


Effekt

I en undersøgelse var der ikke signifikant forskel i kinetikken for fentanyl givet intranasalt eller intravenøst. Intranasal absorption af fentanyl var hurtig med bioavailability på ca. 90 % (2).

 

Effekten af fentanyl næsespray er undersøgt hos cancerpatienter, som var i behandling med opioid for baggrundssmerter. Patienterne blev behandlet med INFS 50, 100 eller 200 μg eller placebo og blev fulgt gennem 3 uger. Det primære endepunkt var pain intensity difference 10 min efter medicinering (PID10) målt på en 11 punkt skala gående fra 0=ingen smerte til 10=værst tænkelige smerte. 111 patienter indgik i intention to treat analysen. PID10 var 2,36 på INFS og 1,10 på placebo. Den gennemsnitlige response rate defineret som et fald på mindst 2 points med alle 3 doser INFS var 51,1 % vs. 20,9 % med placebo (3).

 

I en undersøgelse sammenlignede man effekten af INFS og intravenøst fentanyl. Tid til analgetisk effekt efter INFS var 6 til 8 min., og varigheden af analgetisk effekt var 56 efter INFS og 49 min efter intravenøst fentanyl (1).

 

Der er ikke foretaget sammenligninger mellem INFS og peroral og intravenøs morfin.

 

Der er foretaget en sammenligning mellem INFS og oral fentanyl sugetabletter, som fandt, at tiden til ”meaningful pain relief” på INFS mediant var 11 min. mod 16 min. på oral fentanyl sugetabletter. Andelen af tilfælde med gennembrudssmerter, hvor der efter 10 min blev opnået ≥ 50 % smertereduktion var på INFS 36,9 % mod 9,7 % på fentanyl sugetabletter. Sammenligningen blev foretaget ublindet (4).


I en blindet undersøgelse mellem fentanylsugetabletter og morfintabletter fandtes ens virkning af de to midler efter henholdsvis 30 og 45 min, men længerevarende bivirkninger sås hos højst 15 % af patienterne (5).

 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er kendte opioid-bivirkninger som hovedpine, træthed, gastrointestinale gener, svimmelhed, mundtørhed, dyspnø og svedtendens. Der er ikke forskelle i bivirkninger mellem INFS og morfin.

 

Interaktioner

Som for fentanyl og andre opioider.

 

Fentanyl metaboliseres via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Stoffer, der inducerer CYP3A4, kan reducere effekten af INFS. Det kan være fx karbamazepin, fenytoin og perikum. Samtidig indgift af stoffer, som hæmmer CYP3A4, fx ketokonazol, klaritromycin, diltiazem, varapamil og erytromycin kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af fentanyl. 

 

Priser

Prisen for Instanyl er på linie med prisen på fentanyl sugetabletter (Actiq), som begge er meget højere end anden opioidbehandling.

 

Præparat Indhold  Dosis Ca. pris pr. dosis
Instanyl næsespray Fentanyl 50-200 μg 116 kr.
Actiq sugetabletter Fentanyl 200-1600 μg 117 kr.
Morfin tabletter Morfin  10 mg
30 mg
1,27 kr.
2,89 kr.
Morfin opløsning til injektion Morfin  2 mg
10 mg
0,26 kr.
1,31 kr.
Yderligere oplysninger kan hentes på EMEA’s hjemmeside http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Christrup LL, Foster D, Popper LD et al. Pharmacokinetics, efficacy, and tolerability of fentanyl following intranasal versus intravenous administration in adults undergoing third-molar extraction: a randomized, double-blind, double-dummy, two-way, crossover study. Clin Ther. 2008;30:469-81.
  2. Foster D, Upton R, Christrup L et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of intranasal versus intravenous fentanyl in patients with pain after oral surgery. Ann Pharmacother. 2008;42:1380-7.
  3. Kress HG, Oroñska A, Kaczmarek Z et al. Efficacy and tolerability of intranasal fentanyl spray 50 to 200 microg for breakthrough pain in patients with cancer: a phase III, multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial with a 10-month, open-label extension treatment period. Clin Ther. 2009;31:1177-91.
  4. S Mercadante, L Radbruch, A Davies et al. Clinical trial registration number: NCT00496392.
  5. Coluzzi PH, Schwartzberg L, Conroy JD et al. Breakthrough cancer pain: a randomized trial comparing oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC) and morphine sulfate immediate release (MSIR). Pain. 2001;91:123-30.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top