Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Innovair (beclometason + formoterol)

Print

Innovair (beclometason + formoterol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Innovair er en inhalationsspray, til behandling af moderat til svær astma, bestående af to kendte stoffer, beclometason 100 µg og formoterol 6 µg per afmålt dosis. Den anbefalede dosis er et eller to pust to gange daglig.

 

Innovair er ikke væsentlig ringere end faste kombinationer af budesonid + formoterol eller fluticason + salmeterol til at forbedre morgen peak-flow, men er mere effektiv end beclometason alene. Innovair 100/6 er heller ikke væsentlig ringere end behandling med beclometason inhalationspulver 250 µg og formoterol 6 µg i to inhalatorer. Det er ikke undersøgt, om Innovair er bedre end behandling med HFA-beclometason 100 µg og formoterol 6 µg i hvert sit device.

 

De hyppigst sete bivirkninger er milde og lokale: faryngitis, hovedpine og dysfoni.

 

Prisen for 4 ugers behandling er 451 kr., hvilket er billigere end de øvrige kombinationspræparater. Der ydes generelt tilskud.

 

IRF mener, at Innovair kan anbefales til patienter, hvis astma ikke kan kontrolleres på kortikosteroid alene.

 

Innovair blev markedsført 6. oktober 2008.

 

Baggrund

Innovair er en inhalationsspray, til behandling af moderat til svær astma, bestående af to kendte stoffer, beclometason 100 µg og formoterol 6 µg per afmålt dosis. Den anbefalede dosis er et eller to pust to gange daglig.

 

100 µg beclometason som såkaldt ekstra fine partikler i en hydrofluoralken (HFA) drevet spray (Aerobec) har samme kliniske effekt som 200 - 250 µg beclometason som inhalationspulver (Beclomet). Også Innovair indeholder beclometason som ekstra fine partikler.

 

I den Nationale Rekommandationsliste angives de ækvieffektive doser at være: beclometason inhalationspulver 250 µg, budesonid 250 µg og fluticason 125 µg.

 

Inhalationssteroider, såsom beclometason, er grundstenen i astmabehandling i dag. Tillæg af langtidsvirkende beta 2-agonister (LABA), såsom formoterol, er indiceret til patienter, som ikke kan kontrolleres på inhalationssteroid i mellemdosis alene.

 

Effekt

Der er publiceret tre dobbeltblindede randomiserede undersøgelser, hvor effekten af 400 µg HFA-beclometason + 24 µg formoterol (to pust Innovair to gange daglig) undersøges i voksne patienter med moderat til svær astma bronkiale, der ikke kan kontrolleres på middeldosis inhalationssteroid, alene eller i kombination med LABA. Patienternes FEV1 var mellem 40 og 80 % af den forventede værdi, og alle havde en positiv beta 2-agonist reversibilitetstest.

 

Den primære effektparameter var forskellen i morgen peak-flow efter 12 eller 24 ugers behandling.

 

Ved sammenligning af 24 ugers behandling med Innovair (n=212) og 1.000 µg beclometason inhalationspulver og 24 µg formoterol i hvert sit device (n=220), var forskellen mellem grupperne i morgen peak-flow 3,49 l/min (95 % CI -11,15; 18,14). Idet den nedre konfidensgrænse var mindre end 20 l/min, som på forhånd var sat som non-inferioritets margin, kunne det konkluderes, at Innovair ikke er væsentlig ringere end kombinationsbehandling med stofferne hver for sig.

 

I samme studie blev Innovair sammenlignet med 1.000 µg beclometason inhalationspulver alene (n=213). Innovair var signifikant bedre (p>0,001) end steroid alene – forskellen i morgen peak-flow var 30,22 l/min (95 % CI 16,22; 44,23).

 

Forskellen i morgen peak-flow efter 12 ugers behandling med Innovair (n=109) eller 800 µg budesonid + 24 µg formoterol (Symbicort) (n=110) var 0,49 l/min (95 % CI -11,97; 12,95),

 

Forskellen mellem fire daglige doser Innovair (n=115) og 500 µg fluticason + 100 µg salmeterol (Seretide) (n=113) var 3,32 l/min (95 % CI -17,92; 11,28).

 

I begge tilfælde var konklusionen, at Innovair ikke er væsentlig ringere end de andre kombinationspræparater.

 

Det er ikke undersøgt, om Innovair er bedre end HFA-beclometason og formoterol i hvert sit device.

 

Bivirkninger

De hyppigst sete bivirkninger er faryngitis, hovedpine og dysfoni.

 

I de sammenlignende undersøgelser var hovedparten af bivirkningerne milde og forbigående. Der var ingen forskel i hverken frekvens eller bivirkningernes alvorlighed grupperne i mellem.

 

Pris

Der ydes generelt tilskud til Innovair. Priserne i tabellen er per 24. november 2008.

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

 

Præparat Dosis µg Pris per dosis Pris for 4 ugers beh. (2 pust x 2)
HFA-Beclometason + formoterol  100 + 6 4,03 kr/pust 451,36 kr.
       
Budesonid + formoterol 80 + 4,5 3,35 - 4,39 375,20 – 491,68 kr.
Budesonid + formoterol 160 + 4,5 4,49 -8,75 502,88 – 980,00 kr.
Budesonid + formoterol 320 + 9 9,76 – 10,08 1093,12 – 1128,96 kr
       
Fluticason + salmeterol 125 + 25 4,52 – 6,45 506,24 – 722,40 kr.
HFA-Beclometason 100 1,43 -1,53 160,16 - 171,36 kr.
Formoterol 12* 2,95 – 5,84 165,2 – 327,04 kr.*
* Formoterol findes ikke i 6 µg, hvorfor prisen er baseret på 1 pust á 12 µg to gange daglig

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Huchon G, Magnusson H, Chuchalin A et al. Lung function and asthma control with beclomehtasone and formoterol in a single inhaler. Respiratory Medicine (2008), doi:10.1016/j.rmed.2008.09.002
  2. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G et al. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy 2007; 62: 1182-8.
  3. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G et al. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur Resp J 2007; 29: 682-9.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 2. december 2008


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top