Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Flutiform (fluticason + formoterol)

Print

Flutiform (fluticason + formoterol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Flutiform er en inhalationsspray indeholdende fluticason og formoterol. IRF betragter det som et ligeværdigt alternativ til de allerede eksisterende kombinationspræparater. Korrekt indtagelse af medicin i sprayform stiller større krav til koordination end tilsvarende discus og turhuhaler . Det er godkendt til behandling af moderat til svær astma. Ikke godkendt til behandling af KOL.

 

Formuleringen 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis og 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er godkendt til voksne og unge fra 12 år. Der synes ikke umiddelbart rationale for den laveste dosis (50 mikrogram).


Formuleringen 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis er kun godkendt til voksne.


Prismæssigt er Flutiform aktuelt billigere sammenlignet med Seretide og Symbicort. Det er aktuelt også billigere end at tage formoterol og fluticason hver for sig.


Præparatet har i øjeblikket generelt tilskud. Markedsføringstilladelse bevilliget 28. sept. 2012. (1)

Baggrund

Ved behandling af astma, hvor inhaleret steroid ikke kan kontrollere symptomerne kommer tillæg af langtidsvirkende beta 2 agonist i spil. Enten med de to medikamenter i hver sit device eller kombineret i ét device.


De allerede eksisterende kombinationspræparater på markedet Symbicort Turbuhaler (budesonid og formoterol), Seretide inhalationsspray/discus (fluticason og salmeterol) og Innovair inhalationsspray (beclometason og formoterol) adskiller sig ikke væsentligt fra Flutiform med hensyn til effekt og bivirkninger.

Effekt

I et non-inferiority RCT studie med 12 ugers behandling sammenlignes kombinationen fluticason/formoterol 250/10 mikrogram 2 gange dagligt med kombinationen budesonid/formoterol 400/12 mikrogram 2 gange dagligt (Symbicort Turbuhaler). Der var ingen forskel i primært endepunkt: Stigning i FEV 1 før behandling i forhold til 12 ugers værdi. (2)


Et ublindet studie løbende over 12 uger sammenligner kombinationen fluticason/formoterol (100/10 eller 250/10 mikrogram) 2 gange dagligt med kombinationen fluticason/ salmeterol (100/50 eller 250/50 mikrogram) 2 gange dagligt , begge i sprayform, viser signifikant hurtigere indsættende stigning i FEV1 af kombinationen, der indeholder formoterol. (3) Der er ikke studier, der påviser betydningen af den hurtigere indsættende effekt.

 

Det har næppe betydning hos en patient med velbehandlet astma; men kan have det ved ukontrolleret astma.


Data fra et dobbelt blindt klinisk forsøg på 8 uger viste, at Flutiforms virkning på lungefunktionen var mindst den samme som virkningen af kombinationen af fluticasonpropionat og formoterolfumarat ved separat administration. (4)

Bivirkninger

Bivirkningerne er som forventet for formoterol og fluticason og på niveau med de andre kombinationspræparater af inhaleret steroid og langtidsvirkende beta-2 agonist.

 

Med hensyn til formoterol er det hjertebanken, tremor og hovedpine, der de hyppigste.


For Fluticasons vedkommende hæshed, lokal candidiasis og hoste. (5)

Interaktioner

Forventes at være de velkendte for steroid præparater og beta 2 agonister (se www.interaktionsdatabasen.dk).

Priser

De faste kombinationer af hhv. steroid og langtidsvirkende beta-2 agonister er ikke markedsført i ækvieffektive (sammenlignelige) doser for begge stoffer.


Salmeterol 25 mikrogram svarer til formoterol ca. 6 mikrogram, hvorfor både Flutiform 125/5 og 250/10 begge er billigere en Seretide målt i ækvieffektive doser. (5)


Symbicort findes kun i pulverform, som generelt er dyrere end spray. Aktuelt er Flutiform i alle doseringer billigere end formoterol og fluticason indtaget hver for sig.

 

Lægemiddel

Formulering

Pakning

doser

Pakningspris

kr.

Pris pr enhed kr.

Flutiform

Fluticason-formoterol

50/5 mikrogram

Inhalationsspray

120

341,60

2,85

Flutiform

Fluticason-formoterol

125/5 mikrogram

Inhalationsspray

120

426,60

3,56

Flutiform

Fluticason-formoterol

250/10 mikrogram

Inhalationsspray

120

514,85

4,29

Innovair

Beclometason-formoterol

100/6 mikrogram

Inhalationsspray

120

490,30

4,09

Seretide

Fluticason/salmeterol

125/25 mikrogram

 

Inhalationsspray

120

483,15

4,03

Seretide

Fluticason/salmeterol

250/25 mikrogram

Inhalationsspray

120

782,35

6,52

Symbicort

Budesonid/formoterol

160/4,5 mikrogram

Inhalationspulver

120

496,75

4,14

Symbicort

Budesonid/formoterol

320/9 mikrogram

Inhalationspulver

180

1684,00

9,36

 

Priser pr. 24. december 2012. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk

 

Kontaktperson på IRF
Kontaktperson på IRF vedrørende Flutiform: Læge Jens Berner, tlf. 44 88 9121 eller mail: jep@dkma.dk

Institut for Rationel Farmakoterapi 28. december. 2012

 

Referencer

  1.  www.produktresume.dk

  2. Bodzenta-Lukaszyk et al. J. Asthma 2012; Early Online, 1-11

  3. Aalbers et al. Adv Ther. 2012;1-12 

  4. Bodzenta-Lukaszyk et al. Resp Med 2011;105: 674-682

  5. Den Nationale Rekommandationsliste


 

Siden sidst opdateret: 9. april 2014 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top