Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Firmagon (degarelix)

Print

Firmagon (degarelix)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Firmagon (degarelix) er en GnRH-antagonist til behandling af fremskreden hormonafhængig prostatacancer.

 

Degarelix sammenlignet med en GnRH-agonist (leuprolid/leuprorelin) supprimerer testosteron og PSA-niveauer allerede inden for 3 dage, uden stigning i s-testosteron, hvorfor supplerende antiandrogen behandling i den første måned ikke er nødvendig. Efter 28 dage supprimerer begge behandlinger s-testosteron og s-PSA lige meget. Den kliniske værdi af det hurtigere respons er ikke undersøgt.

 

Der sås markant og signifikant flere reaktioner ved injektionsstedet samt kulderystelser med degarelix og signifikant færre artralgier og UVI sammenlignet med leuprolid.

 

Prisen for 1 års behandling med degarelix svarer til prisen for 1 års behandling med en GnRH-agonist sammen med 1 måneds antiandrogen terapi (21.200 kroner mod 21.500 kroner).

 

IRF mener, at degarelix kan anvendes hvis et hurtigt respons på s-testosteron ønskes, men den kliniske fordel af denne effekt af degarelix sammenlignet med leuprolid/leuprorelin + antiandrogen i den initiale fase er ikke undersøgt.

 

Markedsføringsdato: 18. maj 2009

 

Baggrund

Fremskreden prostatakræft behandles normalt med gonadotropine releasing hormone – GnRH – agonister. Kontinuerlig administration supprimerer hypofysens gonadotropinsekretion og testosteronproduktionen i testes og derved hæmmes tumorvækst. PSA (prostata specifikt antigen) anvendes som surrogatmarkør for sygdomsrespons.

 

En ulempe ved agonist behandlingen, er en initiel stigning i s-testosteron inden for den første måned og deraf mulig forværring af symptomer fra knoglemetastaser og blæreobstruktion. Denne reaktion imødegås ved anti-androgen terapi.

 

Degarelix, et syntetisk peptid, er en GnRH – antagonist, der binder sig til receptorer i hypofysen og hæmmer frigivelsen af LH og FSH. Testosteron supprimeringen indtræder med det samme uden stigning i testosteron koncentrationen.

 

Degarelix doseres med en startdosis på 240 mg subkutant efterfulgt af 80 mg én gang om måneden.

 

Degarelix er undersøgt i 12 måneder hos ældre mænd, median alder 72 år, med prostatacancer. 

 

Degarelix undergår peptidnedbrydning i lever-galde systemet og 80 % udskilles i fæces. 20-30 % udskilles uomdannet i nyrerne.

 

Dosisjustering er ikke nødvendigt ved mild til moderat nyre- og leverfunktionsnedsættelse.

 

Effekt

Degarelix er undersøgt i et non-inferiority, randomiseret, ublindet studie med leuprolid som aktiv comparator hos 610 mænd med prostatacancer. Leuprolid/leuprorelin (Eligard og Procren depot) er en GnRH-agonist, som anvendes i standardbehandlingen af prostatacancer.

 

Det primære endepunkt var suppression af s-testosteron til ≤ 5 ng/ml ved månedlige målinger i 1 år.

 

Dette blev opnået hos 97,2 % (95 % CI: 93,5-98,8), 98,3 % (94,8-99,4) og 96,4 % (92,5-98,2) af patienterne, der blev behandlet med hhv. degarelix 240/80 mg, 240/160 mg og leuprolid 7,5 mg. Degarelix var non-inferior i forhold til leuprolid for den kumulerede sandsynlighed for at testosteron niveauerne var under 0,5 ng/l fra 28 til 364 dage.

 

Forskellen indtrådte efter 3 dage, hvor testosteron niveauet hos 96 % i degarelix grupperne var ≤ 5 ng/ml, mod ingen i leuprolidgruppen. Efter 14 dage, var testosteron niveauet ≤ 5 ng/ml i alle grupper. Det betyder, at degarelix supprimerede s-testosteron til < 0,5 ng/l allerede efter 3 dage, hvor leuprolid/leuprorelin (uden anti-androgen) først supprimerer s-testosteron til < 0,5 ng/l efter 14 dage. Den kliniske fordel er ikke undersøgt.

 

For det sekundære endepunkt procentvis ændring i PSA-nivauet fra baseline til 14-28 dage, fandt man, at PSA-niveauet var signifikant lavere den første måned i degarelixgruppen, men hos 23 patienter, der blev behandlet med leuprolid sammen med antiandrogen terapi (for at undgå en stigning i s-testosteron), var der ikke forskel i PSA-niveau.

 

20 % i degarelixgruppen og 16 % i leuprolidgruppen udgik af studiet (primært bivirkninger og andre årsager, ens i begge grupper). Anti-androgen behandling i leuprolidgruppen var ikke standard og blev bestemt af investigator, hvilket kan medføre bias.

 

Bivirkninger

Studiet var ublindet og bias kan ses bl.a. ved bivirkningsrapporteringen. Meget almindelige bivrkninger (≥ 1/10) var hedeture og reaktion omkring injektionsstedet (smerte, erythem, hævelse og induration). Sidstnævnte var markant og signifikant hyppigere end leuprolid. Almindelige bivirkninger (≥ 1/100 til ≤ 1/10) var influenzalignende symptomer i timerne efter injektionen (signifikant flere i degarelixgrupperne), svimmelhed, svedeture og søvnløshed.

 

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser. Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QTc-intervallet og behandling med degarelix samtidig med lægemidler, der er kendt for at forlænge QTc-intervallet eller kendt for at fremkalde torsades de pointes, skal overvejes nøje.

 

Pris

Degarelix koster 1.679,70 kroner per måned.

(1. måned koster 2.793,90 kroner på grund af større startdosis).

Til sammenligning koster Eligard (leuprorelin) 7,5 mg 1.628,60 kroner per måned.

Anti-androgen terapi med bigalumid koster cirka 66 kroner om dagen eller 1980 kroner for 1 måned.

 

Degarelix koster således 21.200 kroner for 1 års behandling mod 21.500 kroner for 1 års behandling med en GnRH-agonist sammen med 1 måneds antiandrogen terapi.

 

Gældende pris kan ses på www.medicinpriser.dk

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Klotz L et al. The efficacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative, randomized, open-label, parallel-group phase III study in patients with prostate cancer. BJU Int. 2008 Dec; 102(11):1531-8.
  2. Produktresumé for Firmagon. www.produktresume.dk
  3. Assessment report for Firmagon. www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/firmagon/H-986-en6.pdf

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top