Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Euthyrox (levothyroxin)

Print

Euthyrox (levothyroxin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Euthyrox er et nyt levothyroxin-præparat, som må anses som terapeutisk ligeværdigt med Eltroxin. Præparaterne er dog ikke G-mærkede.  Prisen er sammenlignelig med Eltroxin, hvorfor der frit kan vælges imellem de to. Dog har Euthyrox delekærv, hvilket er en fordel hos patienter, som behandles med doser under 25 µg.

 

Euthyrox blev markedsført d. 28. december 2009. Det er derfor ikke længere nødvendigt at søge udleveringstilladelse.
 

Baggrund

Eltroxin har i mange år været det eneste markedsførte levothyroxin (L-T4) præparat i Danmark. I oktober 2008 ændrede firmaet formuleringen, hvilket medførte en markant stigning i antallet af bivirkningsindberetninger (995 rapporter af i alt 5481 formodede bivirkninger i 2009). Det er ikke muligt at skelne mellem bivirkninger til den gamle og den nye formulering, men det formodes, at de fleste vedrører den nye formulering. De 10 hyppigst indberettede bivirkninger kan alle være symptomer på over- eller underdosering. Læs mere om bivirkningerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller i Nyt Om Bivirkninger.

 

Parallelt med de hyppige bivirkningsrapporter har der været stigende efterspørgsel på andre L-T4 præparater. Således har man efter opnået udleveringstilladelse kunnet importere Euthyrox. Det virksomme stof i Euthyrox er syntetisk L-T4, identisk med det aktive stof i Eltroxin og med det naturligt forekommende thyroideahormon.


Euthyrox har haft markedsføringstilladelse i Danmark siden 2001, men er først blevet markedsført i styrkerne 25 µg, 50 µg og 100 µg i december 2009. I modsætning til Eltroxin har tabletterne delekærv.

 

Ved skift mellem Eltroxin og Euthyrox bør thyroidea stimulerende hormon (TSH) kontrolleres efter 5-6 uger.

 

Euthyrox indtages, ligesom Eltroxin, om morgenen på tom mave en halv time før morgenmad, helst med lidt væske (for eksempel et halvt glas vand).

 

Effekt

Euthyrox har været på markedet i over tyve år i store dele af verden, og er i dag markedsført i mere end 70 lande. Euthyrox fik sin markedsføringstilladelse i Europa på baggrund af et mangeårigt, udbredt klinisk brug suppleret med relevant litteratur samt dokumentation for selve den farmaceutiske fremstilling. Dette er en ofte anvendt godkendelsesprocedure for lægemidler med velkendt effekt- og bivirkningsprofil. Producenten har således ikke selv dokumenteret effekt og bivirkninger i kliniske forsøg, men refereret til international litteratur som støtter dette. Desuden er effekten dokumenteret gennem behandling af et meget stort antal patienter.

 

Bivirkninger

Er de samme som for Eltroxin, men frekvensen af de forskellige bivirkninger er ukendt. I tilfælde af allergi ses hyppigst hudreaktioner og reaktioner fra luftvejene. Ved overdosering eller for hurtig øgning af dosis kan ses symptomer på hyperthyreose: Tachycardi, hjertebanken, cardial arrhythmi, tilstande med angina, cefalalgi, muskelsvaghed, kramper, rødme, feber, opkastning, uregelmæssig menstruation, pseudotumor cerebri, tremor, rastløshed, søvnløshed, hyperhidrose, vægttab, diarrhoea.

 

Interaktioner

Samme som Eltroxin. Se Interaktionsdatabasen.dk.

 

Pris

Prisen på de to præparater er stor set identiske.

 

Præparat Pakning Pris pr. tablet
Tablet Euthyrox 25 µg 100 stk. 0,57 kr
Tablet Euthyrox 50 µg 100 stk. 0,57 kr
Tablet Euthyrox 100 µg 100 stk. 0,74 kr
Tablet Eltroxin 50 µg 100 stk. 0,52 kr
Tablet Eltroxin 100 µg 100 stk. 0,70 kr

 

 

Der ydes generelt tilskud til både Euthyrox og Eltroxin.

 

(Priser i følge www.medicinpriser.dk  18. januar 2010)

 

For yderligere oplysninger henvises til Lægemiddelstyrelsens produktresumé

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 2. februar 2010.

 

Kilder:

1. Lægemiddelstyrelsens produktresuméer: www.laegemiddelstyrelsen.dk
2. ”Nyt Om Bivirkninger” Årgang 1 #3 21. januar 2010
3. Oplysninger fra Merck Serono (Indehaver af markedsføringstilladelsen for Euthyrox)


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top