Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Eucreas (vildagliptin + metformin)

Print

Eucreas (vildagliptin + metformin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Konklusion

Eucreas (vildagliptin og metformin) er godkendt til behandling af type 2-diabetes når monoterapi med den højeste tolererede dosis metformin ikke giver den ønskede glykæmiske kontrol. Dosis er 50 mg vildagliptin + 850 eller 1000 mg metformin to gange dagligt.

 

Eucreas er sammenlignet med 2-stofsbehandling med metformin + glitazon. Der er endnu ikke publiceret resultater vedr. sammenligninger med metformin + SU.

 

Eucreas er ikke væsentlig ringere end kombinationen pioglitazon + metformin. Efter 24 ugers behandling er HbA1c faldet 0,88 ± 0,5 % i vildagliptin + metformingruppen mod 0,98 ± 0,06 % i gruppen behandlet med pioglitazon + metformin. Forskellen mellem grupperne er på 0,10 ± 0,08 % (95 % CI -0,05;0,26).

 

En måneds behandling med Eucreas koster 511 kr. og er således 69 kr. billigere end Janumet (sitagliptin + metformin). Effekten af disse to kombinationspræparater er ikke sammenlignet.

 

Der foreligger endnu ikke evidens for vildagliptins effekt på mortalitet eller morbiditet. Der er heller ingen evidens for, at kombinationsbehandling med vildagliptin + metformin er bedre end eller blot på højde med kombinationsbehandling med SU + metformin, som er markant billigere.

 

IRF mener derfor, at Eucreas kun bør overvejes til patienter, der trods omhyggelig titrering oplever alvorlige hypoglykæmiske tilfælde med kombinationen af metformin og SU.

 

Eucreas er markedsført 5. maj 2008, og der ydes generelt tilskud.

 

Baggrund

Under halvdelen af type 2-diabetikere opnår HbA1c under 7 % trods behandling. Endvidere kan behandling medføre bivirkninger i form af vægtøgning, ødemer og hypoglykæmi.

 

Der er nu åbnet muligheder for behandling af type 2-diabetes gennem et alternativt system, inkretin-systemet. Inkretin effekten består i at forøge glukose-stimuleret insulinsekretion fremkaldt af peptider som produceres i tarmsystemet.

 

Intravenøst indgivet glukose giver mindre insulin respons end glukose givet per os, som medfører sekretion af peptider fra tarmvæggen. Det drejer sig om insulinotropt polypeptid (GIP) og glukagonlignende peptid (GLP-1) (betegnelsen ”glukagonlignende” går ikke på effekten). Disse stoffer stimulerer sekretionen af insulin og dæmper sekretionen af glukagon. Endvidere forsinker de tømningen af ventriklen, og de reducerer appetitten.

 

Inkretin behandling drejer sig om at øge mængden af GIP og GLP-1. Disse stoffer inaktiveres hurtigt af enzymet dipeptidylpeptidase (DPP-4), som derved giver GIP og GLP-1 en meget kort halveringstid på få minutter.

 

Inkretinforstærkere (DPP4-inhibitor) sitagliptin og vildagliptin virker ved at inhibere DPP4 og derved forsinke nedbrydningen af GIP og GLP-1.

 

Eucreas (vildagliptin + metformin) er indiceret til behandling af diabetes mellitus (DM) hos patienter, der ikke opnår tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved maksimal metformin dosis, og til patienter der allerede behandles med vildagliptin og metformin.

 

Vildagliptin doseres 2 gange dagligt af doser på 50 mg. Som kombinationspræparat findes Eucreas både i en udgave med 850 og 1.000 mg metformin. Vildagliptin har en halveringstid på ca. 2 timer, og ca. 85 % udskilles gennem nyrerne enten som biologisk inaktive metabolitter (62 %) eller uomdannet (23 %). De resterende 15 % udskilles via fæces.

 

Effekt

Der foreligger ikke resultater for vildagliptins effekt på mortalitet eller morbiditet, men endnu kun på surrogatparameteren HbA1c.  

 

Effekten af vildagliptin + metformin sammenlignet med metformin alene er gennemgået i anmeldelsen af Galvus (vildagliptin).

 

Eucreas er sammenlignet med metformin + glitazon, men der foreligger endnu ikke resultater fra sammenligninger med den hyppigst anvendte 2-stofsbehandling, nemlig metformin + SU.

 

Effekten af 24 ugers behandling med 100 mg vildagliptin + metformin er sammenlignet med 30 mg pioglitazon + metformin i et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet studie, inkluderende 576 patienter med HbA1c-værdier mellem 7,5 og 11,0 % på metformin alene.

 

Den primære effektparameter er reduktion i HbA1c.

 

Efter 24 ugers behandling er HbA1c faldet 0,88 ± 0,5 % i vildagliptin + metformingruppen mod 0,98 ± 0,06 % i gruppen behandlet med pioglitazon + metformin. Forskellen mellem grupperne er således på 0,10 ± 0,08 % (95 % CI -0,05;0,26). Det kan derfor blot konstateres, at Eucreas ikke er væsentlig ringere end kombinationen pioglitazon + metformin.

 

Den største blodsukkersænkende effekt af vildagliptin ses efter 16 uger, hvorefter der ikke sker yderligere reduktion. Der sker fald i pioglitazongruppen over samtlige 24 uger. Frem til uge 16 er HbA1c-reduktionen i vildagliptingruppen større end i pioglitazongruppen.

 

Omkring 12 % af patienterne forlod studiet før de 24 uger var gået. For disse patienter har man benyttet sig af Last Observation Carried Forward-princippet. Det vil sige, at den sidst målte HbA1c-værdi før patienten forlod undersøgelsen, er anvendt som 24-ugers værdi.

 

Er hovedparten af frafaldet sket før uge 16, kan det endelige resultat være påvirket af metoden. Hvornår frafaldet er sket, er dog ikke angivet i artiklen.

 

Bivirkninger

Bivirkninger beskrevet som almindeligt forekommende (1-10 %): Tremor, hovedpine, svimmelhed, kvalme.

 

Bivirkninger beskrevet som ikke almindeligt forekommende (0,1-1,0 %): Træthed, obstipation, artralgi og perifære ødemer.

 

Hypoglykæmi er beskrevet hos 1 % af de deltagende i de kliniske forsøg ved kombinationen metformin + vildagliptin, 0,6 % ved kombinationen pioglitazon + vildagliptin og 1,2 % ved kombinationen glimepirid + vildagliptin.

 

Interaktioner

Vildagliptin omsættes ikke af CYP P 450 enzymerne, men hydrolyseres af andre enzymer, delvist af DPP-4. Det er derfor ikke sandsynligt, at vildagliptin interagerer med præparater, der omsættes i CYP P 450 systemet. Som ved andre orale antidiabetika kan den hypoglykæmiske virkning af vildagliptin mindskes af visse aktive stoffer, herunder thiazider, kortikosteroider, thyroideaprodukter og sympatomimetika.

 

Pris

Der ydes generelt tilskud til Eucreas. Priserne i tabellen er fra 6. oktober 2008.

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

Præparat Pris for en måneds behandling
Galvus (50 mg) 517 kr.
Eucreas (50 mg/850 el. 1000 mg) 511 kr.
Januvia (100 mg) 515 kr.
Janumet (100 mg/850 el. 1000 mg) 580 kr.
Metformin (1000 mg)  70 kr.
Rosiglitazon (8 mg) 397 kr.
Pioglitazon (30 mg) 499 kr.
Glimepirid (4 mg) 8 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Bolli G et al. Efficacy and tolerability of vildagliptin vs. pioglitazone when added to metformin: a 24-week, randomized, double-blind study. Diab Obes Metab 2008;10:82-90.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top