Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Epiduo – adapalen 0,1 %, benzoylperoxid 2,5 %

Print

Epiduo – adapalen 0,1 %, benzoylperoxid 2,5 %


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Konklusion

Epiduo er et kombinationspræparat med en gel, som indeholder adapalen 0,1 % og benzoylperoxid (BPO) 2,5 % til behandling af acne. Kombinationsbehandlingen er i 1 undersøgelse fundet bedre end indholdsstofferne hver for sig.

 

I en anden undersøgelse testede man indholdsstofferne hver for sig overfor alternerende anvendelse af begge stoffer dvs. ikke med Epiduo. I den undersøgelse fandt man ingen forskel.

 

Epiduo er mere end dobbelt så dyr at anvende som indholdsstofferne hver for sig.

 

Epiduo markedsføres 30.6.2008 og har generelt tilskud.

 

Baggrund

Adapalen og BPO er begge gennem en årrække anvendt til behandling af acne.

 

Adapalen bindes specifikt til retinoidreceptorer i keratinocytternes cellekerner. Det normaliserer differentieringen af follikulære epitelceller og nedsætter herved dannelsen af mikrokomedoner. Adapalen har endvidere antiinflammatorisk effekt.

 

BPO har en bredspektret antimikrobiel effekt specielt over for Propionibacterium acnes, som findes i abnorm mængde i de acne-angrebne hår- og talgkirtler. BPO er også sebostatisk og modvirker den øgede produktion af talg, der er forbundet med acne.

 

Adapalen og BPO er i dette præparat kombineret i en gel, propylenglycol.

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller for hjælpestofferne.

 

Propylenglycol er kendt for at kunne fremkalde hudirritation, ligesom BPO og adapalen kan virke hudirriterende. Adapalen 0,1 % - BPO 2,5 % bør ikke komme i kontakt med øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Overdreven udsættelse for sollys må undgås.

 

Graviditet og amning

Der er begrænset klinisk erfaring med Adapalen 0,1 % - BPO 2,5 % under graviditet. Der er ikke konstateret skader ved anvendelsen under graviditet, men man bør ikke anvende præparatet under graviditet.

 

Der forventes ingen effekt på ammende børn, da den systemiske virkning af Adapalen 0,1 % - BPO 2,5 % på den ammende kvinde er ubetydelig, men præparatet bør ikke anvendes under amning.

 

Effekt

Effekten af et kombinationspræparat med adapalen 0,1 % og BPO 2,5 % i propylenglycol er undersøgt i en amerikansk dobbeltblind multicenterundersøgelse. 517 personer indgik i undersøgelsen.

 

149 personer blev randomiseret til behandling med adapalen 0,1 % - BPO 2,5 %.

 

148 personer blev behandlet med adapalen 0,1 %, 149 med BPO 2,5 % og 71 med vehiklet propylenglycol.

 

Undersøgelsen løb over 12 uger.

 

Det primære endepunkt var behandlingssucces dvs. procentdelen, som blev fundet ”clear” eller ”almost clear” ved klinisk bedømmelse ved undersøgelsens afslutning.

 

 

Behandlingsgrupper

P værdi

  Adapalen-BPO (1) Adapalen (2) BPO (3) Vehikel (4) (1) vs (2) (1) vs (3) (1) vs (4)
Succes 27,5 % 15,5 % 15,4 % 9,9 % 0,008 0,003  0,002

 

 

Der var frafald af patienter på 6,7 %, 11,5 %, 6,7 % og 11,3 % i de 4 behandlingsgrupper. Det er en potentiel usikkerhed, at undersøgelsen er opgjort med Last Observation Carried Forward (LOCF). Metoden går ud på, at når en patient udgår fra undersøgelsen, tager man patientens sidst målte værdi for effekten af lægemidlet og ekstrapolerer den til undersøgelsens slutning. På den måde opnår man et konservativt estimat af lægemidlets effekt. Ved at anvende LOCF til at vurdere effekten hos de frafaldne patienter i placebogruppen undervurderer man placeboeffekten og vil dermed overvurdere effekten af lægemidlet.

 

I en mindre, ublindet undersøgelse blev 30 mænd og 75 kvinder med acne delt i 3 grupper, som blev behandlet med henholdsvis adapalen gel 0,1 %, BPO 5 % eller kombinationen adapalen 0,1 % + BPO 5 %. Undersøgelsen løb over 6 måneder.

 

Patienterne blev instrueret i at anvende adapalen og BPO om aftenen og kombinationen bestod i at anvende adapalen om aftenen og BPO om morgenen. Det bør bemærkes, at kombinationspræparatet med adapalen og BPO ikke blev anvendt i denne undersøgelse.

 

I alle 3 grupper fandtes behandlingen effektiv til behandling af acneelementer (p<0,05). Der blev ikke fundet statistisk signifikant forskel mellem grupperne, hvad angår effekt eller bivirkninger. Kombinationen fandtes ikke bedre end stofferne hver for sig.

 

Bivirkninger

Adapalen 0,1 % - BPO 2,5 % kan give følgende bivirkninger på applikationsstedet:

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Tør hud, kontaktdermatitis, afskalning, rødme og brændende fornemmelse.

Ikke almindelige (≥1/1.000 til ≤1/100): Irritation og solskoldning.

Hudirritation efter påføring af Adapalen 0,1 % - benzoylperoxid 2,5 % er sædvanligvis mild eller moderat og topper under de første 2 uger. Hvorefter det aftager.

 

Adapalen 0,1 % - benzoylperoxid 2,5 % skal kun anvendes én gang daglig.

 

I en undersøgelse af 452 patienter med acne, som løb over 12 måneder, måtte 2 % ophøre med behandlingen med Adapalen 0,1 % - BPO 2,5 % pga. bivirkninger.

 

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med kombinationen adapalen 0,1 % og benzoylperoxid 2,5 %

 

Ved tidligere undersøgelser af adapalen og benzoylperoxid er der ikke fundet interaktioner med andre lægemidler, som kan anvendes kutant og samtidig med Epiduo. Andre retinoider eller benzoylperoxid eller lægemidler med lignende effekt bør ikke anvendes samtidig.

 

Forsigtighed anbefales, hvis kosmetik med afskallende, irriterende eller udtørrende effekt anvendes, da disse produkter kan forårsage en additiv irriterende virkning af Epiduo.

 

Absorptionen af adapalen gennem huden er lav. Interaktion med systemiske lægemidler er ikke sandsynlig.

 

Absorptionen af benzoylperoxid gennem huden er lav, og lægemidlet metaboliseres fuldstændigt til benzoesyre, som hurtigt udskilles. Interaktion mellem benzoesyre og systemiske lægemidler er usandsynlig.

 

Pris

 

Epiduo (adapalen 0,1 %, BPO 2,5 %) gel 30 g  199,00 kr.
Redap (adapalen) 0,1 % gel 60 g  178,30 kr.
Isotrex (Isotretinoin) 0,05 % gel 30 g   99,15 kr.
Basiron (BPO) gel 5 % 60 g  Omkring 120,50 kr. – ikke fast pris
Clindoxyl (BPO 5 %, clindamycin 1 %) gel 25 g
                                                            50 g
167,80 kr.
317,25 kr.
Dalacin (clindamycin 1 %) kutanopl. 60 ml   70,50 kr.
Myclin (clindamycin 1 %) kutanopl. 30 ml
                                                  60 ml
                                                 100 ml
60,10 kr.
73,60 kr.
85,70 kr.
Finacea   (azelainsyre 15 %) gel 30 g  105,20 kr.
Skinoren (azelainsyre 20 %) creme 30 g   94,05 kr.

 


Epiduo har generelt tilskud.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Thiboutot DM, Weiss J, Bucko A et al. Adapalene-benzoyl peroxide, a fixed-dose combination for the treatment of acne vulgaris: results of a multicenter, randomized double-blind, controlled study. J Am Acad Dermatol 2007;57:791-9.
  2. Pariser DM, Westmoreland P, Morris A el al. Long-term safety and efficacy of a unique fixed-dose combination gel of adapalene 0.1 % and benzoyl peroxide 2.5 % for the treatment of acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2007;6:899-905.
  3. Korkut C, Piskin S. Benzoyl peroxide, adapalene, and their combination in the treatment of acne vulgaris. J Dermatol 2005;32:169-73.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top