Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Daxas (roflumilast)

Print

Daxas (roflumilast)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel.


Konklusion

Daxas (roflumilast) er en selektiv fosfodiesterase type 4 inhibitor, som virker antiinflammatorisk.

Hos patienter med svær eller meget svær KOL (FEV1<50%) fører Daxas til en stigning på ca 50 ml (5%) i FEV1, sammenlignet med placebo. Denne stigning ses både når Daxas anvendes alene eller i tillæg til langtidsvirkende beta-2-agonist eller tiotropium. Ændringen er ganske vist statistisk signifikant, men den klinisk betydning kan diskuteres. Hos patienter svær KOL, som ikke behandles med inhalations- eller peroral steroid, men som har en betydelig risiko for exacerbation, reducerer Daxas endvidere KOL exacerbationer med 17%. Dette svarer til 1,14 exacerbationer per år for Daxasbehandlede sammenlignet med 1,37 exacerbationer per år for placebo-behandlede. Effekten på eksacerbationer var uafhængig af samtidig behandling med langtidsvirkende beta-2-agonist. Hos patienter som i forvejen var i behandling med inhalationssteroid, som anbefalet i guidelines, sås derimod ingen signifikant reduktion i exacerbationer.

Daxas er ikke undersøgt hos patienter som får den anbefalede behandling for svær KOL med exacerbationer (dvs kombination af inhalationssteroid og bronkodilatatorisk behandling). Man kan derfor ikke vide, om effekten af Daxas også ses i denne population.

Almindelige bivirkninger (1-10%) ved Daxas er gastrointestinale bivirkninger (kvalme, diarre). Desuden se vægttab hos 6-10% af patienterne (2 kg i gennemsnit). Daxas bør ikke anvendes til patienter med aktuel eller tidligere depression og suicidalrisiko, da der blev registreret 5 selvmordsforsøg i studierne. Da vægttab hos KOL-patienter er et dårligt prognostisk tegn er Daxas underlagt et risikostyringsprogram.

Det er IRF’s vurdering, at behandling med Daxas kan forsøges til patienter med svær eller meget svær KOL (FEV1 <50%) med høj risiko for exacerbation, hos hvem inhalationssteroid ikke tolereres eller er kontraindiceret. Klinisk relevans hos øvrige KOL-patienter, herunder patienter som behandles med inhalationssteroid, er endnu ikke vist, og skal ses i forhold til de nævnte bivirkninger, især risiko for vægttab.

Daxas koster 17,- om dagen. Daxas har ikke tilskud.

Daxas blev markedsført d. 20/9-2010


Baggrund

Daxas (roflumilast) er en selektiv fosfodiesterase type 4 (PDE4) inhibitor. PDE4 regulerer cyklisk AMP i de fleste celletyper involveret i inflammatoriske processer. Hæmning af PDE4 reducerer nedbrydning af cyklisk AMP, hvilket fører til nedregulering af inflammation. PDE4 findes i lungevævet hos KOL patienter og synes at være involveret i graden af inflammation. PDE4 hæmning via Daxas repræsenterer en ny metode i behandling af KOL.

Daxas er godkendt til patienter med svær KOL (FEV1 efter bronkodilatation mindre end 50% af forventet) associeret med kronisk bronkitis og med tidligere gentagne eksacerbationer. Daxas anvendes som tillæg til behandling med bronkodilatatorer.

Daxas er en tablet, som skal tages én gang dagligt.


Effekt

Der blev udført to 1-årige forsøg med i alt 3096 patienter med svær eller meget svær KOL (FEV1 under 50% af forventet) og mindst én exacerbation inden for det seneste år. Behandling med inhaleret eller peroral kortikosteroid var eksklusionsgrund, fraset ved behandling af exacerbation. Patienterne var omkring 64 år og ca ¾ var mænd. Disse patienter blev randomiseret til dobbeltblind behandling med Daxas 500 mg x 1 (1539) eller placebo (1557). Behandling med Daxas førte til en gennemsnitlig forbedring på 48 ml i præbronkodilatatorisk FEV1 sammenlignet med placebo, hvilket svarer til ca. 5% stigning i lungefunktion i forhold til FEV1 ved behandlingsstart. Effekten på lungefunktion var uafhængig af eventuel samtidig behandling med langtidsvirkende beta-2-agonist eller tiotropium. Der var en gennemsnitlig reduktion i exacerbationer på 17% under behandling med Daxas sammenlignet med placebo. Dette svarer til 1,14 exacerbationer per år for Daxasbehandlede sammenlignet med 1,37 exacerbationer per år for placebo-behandlede og udgør altså en forskel på gennemsnitlig 0,23 exacerbationer per år per patient. Det drejede sig om exacerbationer, som enten krævede oral eller parenteral kortikosteroid, eller som førte til indlæggelse eller død. Effekten på eksacerbationer var uafhængig af samtidig behandling med langtidsvirkende beta-2-agonist. Hos patienter med moderat KOL sås ingen effekt på forekomsten af exacerbationer.

Der blev udført to supplerende 1-årige forsøg med i alt 2690 patienter, hvor brug af inhalationssteroid var tilladt (61% i Daxasgruppen). De var sammenlignelige med de førstnævnte patienter, fraset at de havde en lavere risiko for exacerbation, idet tidligere exacerbationer samt kroniske symptomer på KOL ikke var inklusionskriterier, samt at brug af LABA var ekskluderet. Blandt Daxas-behandlede patienter var der en gennemsnitlig forbedring på 51 ml i præbronkodilatatorisk FEV1 sammenlignet med placebo, hvorimod der ikke var signifikant forskel på forekomsten af exacerbationer mellem Daxas og placebo-behandlede (Relative Risiko Reduktion hhv. 6,6% og 13,5%)

Daxas er endnu ikke undersøgt hos patienter som får den hidtil anbefalede behandling for svær KOL med exacerbationer (dvs kombination af inhalationssteroid og bronkodilatatorisk behandling). Man kan derfor ikke vide, om effekten af Daxas også ses hos denne regelret behandlede population.


Bivirkninger

Mere end 14.000 patienter har været eksponeret for Daxas. De hyppigste bivirkninger er diarre hos 8-10%, vægttab hos 6-10% (2 kg i gennemsnit), kvalme/opkastninger hos 4-5% og søvnbesvær hos 2-3%. Der var ikke øget forekomst af kardielle bivirkninger eller dødsfald, men der blev registreret 5 selvmordsforsøg under Daxasbehandling sammenlignet med 0 selvmordsforsøg på placebo.

Da vægttab hos KOL-patienter er et dårligt prognostisk tegn er Daxas underlagt et risikostyringsprogram .Ved påbegyndelse af behandling med Daxas, skal lægen derfor udlevere informationsmateriale til patienten, som skal notere vægt under behandling.


Interaktioner

Daxas metaboliseres via CYP450 3A4 og 1A2. Rifampicin inducerer CYP 3A4 og samtidig behandling fører til en reduktion på 58% i den totale PDE4 hæmning.

Rygning inducerer CYP1A2 og farmakokinetiske populationsstudier indikerer at der er en 19% lavere PDE4 hæmning hos rygere. Det er ikke klart, hvorledes disse reduktioner influerer på den kliniske effekt af Daxas, men der var ikke effektforskelle mellem rygere og ikke-rygere i de kliniske forsøg.


Pris

Behandling med Daxas koster kr. 17 per dag eller ca. kr.27.000 per undgået exacerbation hos patienter som i forvejen er i bronkodilaterende behandling.

  30 stk   90 stk   pr dag
Daxas 500 mg  507,-   1511,-   17,-

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 05-10-2010


Referencer

Fabbri LM, Calverley PMA, Izquierdo-Alonso et al for the M2-127 and M2-128 study groups. Roflumilast in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilators: two randomised clinical trials. Lancet 2009; 374: 695-703.

Calverley PMA, Rabe KF, Goehring U-M et al for the M2-124 and M2-125 study groups. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised trials. Lancet 374; 685-94.

Calverley PMA, Sanchez-Toril F, McIvor et al. Effect of 1-year treatment with roflumilast in severe chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 154-61.

 

 

 


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top