Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Cholestagel (colesevelam)

Print

Cholestagel (colesevelam)


Denne artikel opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Cholestagel er en uabsorberbar anionbytter, godkendt til at nedsætte kolesterol hos personer med hyperkolesterolæmi.

 

Præparatet er bedst undersøgt sammen med statin og kan derfor anvendes ved personer, som ikke opnår tilstrækkelig reduktion af kolesterol på statin og kostomlægning. Her er ezetimibe (Ezetrol) dog noget billigere og umiddelbart uden at der er forskel i effekt eller bivirkninger.

 

Cholestagel er også undersøgt sammen med ezetimibe til personer, som ikke tåler statin, men her er effekten mindre. Endelig er præparatet undersøgt som monoterapi ved personer, som ikke opnår effekt af kostomlægning, og som ikke kan tage statiner.

 

Bivirkningerne ved Cholestagel er primært gastrointestinale.

 

Cholestagel er ikke sammenlignet med andre anionbyttere. Prisen for en daglig dosis (6 tabletter) er 43,90 kr., hvilket er noget højere end prisen for de øvrige anionbyttere.

 

Cholestagel, som er receptpligtigt, er markedsført 22.10.2007. Der er ikke tilskud til Cholestagel.

 

Baggrund

Galdesyrer produceres i leveren ud fra kolesterol og secerneres til tarmen via galdevejene. Galdesyrerne bindes til kostens fedt og fremmer nedbrydningen og absorptionen af fedt. De absorberede fedtkomplekser transporteres til leveren, hvor fedtdelen nedbrydes og galdesyrerne recirkuleres. Dette enterohepatiske kredsløb genvinder størsteparten af galdesyrerne, så kun en lille del tabes i tarmen.

 

Colesevelam danner uabsorberbare komplekser med galdesyrer i tarmen. Derved brydes den enterohepatiske cirkulation, og det intestinale tab af galdesyrer øges betydeligt. Herved tvinges leveren til at øge produktionen af galdesyrer. Det ændrer blodets indhold af lipider, og kolesterolindholdet falder.

 

Anionbyttere var de første præparater, som blev udviklet til at sænke LDL kolesterol. De traditionelle anionbyttere (colstyramin (Questran) og colestipol (Lestid) er sikre og relativt effektive, men har lav komplians pga. besværlig administration (pulver) og ubehagelige gastrointestinale bivirkninger.

 

Den anbefalede dosis af colesevelam er 4 til 6 tabletter daglig indtaget samtidig med et måltid. Colesevelam kan indtages samtidig med statiner. Den anbefalede maksimale dosis er 7 tabletter daglig = 4,375 g.

 

Der er ikke behov for at tage særlige hensyn, når colesevelam gives til ældre mennesker.

 

Colesevelams sikkerhed og effekt hos børn og unge er ikke fastlagt. Derfor anbefales colesevelam ikke til børn og unge.

 

Der findes ingen kliniske data vedrørende brug af colesevelam til gravide. Dyreforsøg har ikke indikeret skadelig effekt ved graviditet, fosterudvikling eller udvikling efter fødselen. Der anbefales forsigtighed ved ordination til gravide.

 

Ammende kvinder er ikke undersøgt.

 

Da colesevelam ikke absorberes, er risikoen for systemisk toksitet lav. Gastrointestinale symptomer med obstipation kan forekomme.

 

Effekt

I en placebokontrolleret med colesevelam undersøgelse af 494 personer  med primær hyperkolesterolæmi faldt LDL kolesterol 9% til 18% i colesevelam-gruppen på colesevelam på en dosisafhængig måde (p<0,001). Reduktionen i LDL var maksimal efter 2 uger. Totalkolesterol  faldt 4% til 10% (p<0,001) og HDL kolesterol blev øget 3% til 4% (P<0,001). Triglycerid niveauet blev øget  med 5% til 10% i placebo og colesevelam grupperne i forhold til baseline (p<0,05), men disse forskelle var ikke statistisk signifikant forskellige fra placebo.

 

I en dobbeltblind placebokontrolleret undersøgelse gav colesevelam + simvastatin en reduktion af LDL kolesterol på 42% mod 34% på simvastatin 20 mg/dag alene og 16% på colesevelam 3,8 g/dag alene. (Colesevelam 3,8 g + simvastatin 10 mg: LDL kolesterol 5,1mmol/l blev sænket til 3,0 mmol/l. Colesevelam 3,8 g: LDL blev sænket fra 5,1 til 4,3. Simvastatin 20 mg: LDL blev sænket fra 4,7 til 3,1)

 

I en lignende undersøgelse fandtes reduktion af LDL kolesterol på colesevelam 3,8 g/dag på 12% mod 48% ved kombination med atorvastatin 10 mg/dag. Atorvastatin alene i en dosis på 10 mg/dag gav LDL reduktion på 38% og atorvastatin 80 mg/dag 53%.

 

 

  LDL kolesterol Total kolesterol
Colesevelam 3,8 g 4,6 -> 4,2 mmol/l 7,0 -> 6,6 mmol/l
Atorvastatin 10 mg 4,6 -> 2,9 mmol/l 6,9 -> 5,0 mmol/l
Colesevelam 3,8 g +
Atorvastatin 10 mg 
4,8 -> 2,5 mmol/l 7,0 -> 4,8 mmol/l
Atorvastatin 80 mg 4,6 -> 2,2 mmol/l 6,9 -> 4,1 mmol/l

 

 

Til sammenligning nedsætter ezetimibe (Ezetrol) 10 mg dgl. LDL kolesterol med omkring 24% og total kolesterol med omkring 16%, når det gives sammen med statin.

 

Colesevelam er ikke sammenlignet med andre anionbyttere.

 

I en randomiseret, kontrolleret underøgelse med 86 patienter gav 3,8 g colesevelam + 10 mg ezetimibe en nedsættelse af LDL kolesterol på 32,3% mod 21,4% på ezetimibe 10 mg alene.

 

Bivirkninger

Da colesevelam ikke absorberes, er de beskrevne bivirkninger primært gastrointestinale. Bivirkninger ved colesevelam beskrives som milde eller moderate.

 

Obstipation og dyspepsi var de hyppigste bivirkninger. Det sås hos 10% og 6% mod 6% og 2% i en tilsvarende placebogruppe. Endvidere fik 2% af personerne i colesevelam gruppen øget triglycerid niveau til ≥6 mmol/l.

 

Interaktioner

Interaktioner mellem anionbyttere og andre farmaka forekommer ikke i plasma, da anionbyttere ikke absorberes. I tarmen kan colesevelam hæmme absorptionen af andre farmaka og fedtholdige vitaminer gennem uspecifik binding.

 

Colesevelam kan tænkes at påvirke biotilgængeligheden af andre lægemidler. Hvis man har mistanke om dette, anbefales det, at det pågældende lægemiddel gives mindst 1 time før eller efter colesevelam.

 

Der er påvist interaktion mellem anionbyttere og farmaka med smalt terapeutisk indeks som digoxin og warfarin. I en overkrydsningsundersøgelse kunne der ikke påvises ændret farmakokinetik eller biotilgængelighedfor digoxin, warfarin, metoprolol og valproat. Derimod fandtes reduceret biotilgængelighed for verapamil givet som retardpræparat samtidig med colesevelam.  Colesevelam reducerede i Cmax og AUC for verapamil med 31% og 11%. Betydningen af dette forhold er ikke klarlagt, da der er stor variation i verapamils biotilgængelighed.

 

Priser

Prisen for colesevelam er 1.317,00 kr. for 180 tabletter à 625 mg. Anbefalet dosis er 4-6 tabletter dgl. Spørgsmålet om tilskud til præparatet er ikke afklaret.

 

  Pris pr. dag
Colesevelam (Cholestagel) 6 tabl. dgl  43,90 kr.
Ezetimibe (Ezetrol) 1 tabl. dgl  15,59 kr
Simvastatin 40 mg dgl.  1,00 kr
Colestyramin (Questran) 4-12 g dgl.  5,16 – 15,48 kr
Colestipol (Lestid) 5-30 g dgl. 6,03 – 36,20 kr

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Raungaard B, Larsen ML. Colesevelam hydrochloride. A product description. Ugeskr Laeger 2005;167:1271-3.     
  2. Insull W Jr, Toth P, Mullican W, Hunninghake D, Burke S, Donovan JM, Davidson MH. 
   Effectiveness of colesevelam hydrochloride in decreasing LDL cholesterol in patients with
   primary hypercholesterolemia: a 24-week randomized controlled trial. Mayo Clin Proc.
   2001;76:971-82
  3. Knapp HH, Schrott H, Ma P, Knopp R, Chin B, Gaziano JM, Donovan JM, Burke SK,
   Davidson MH. Efficacy and safety of combination simvastatin and colesevelam in patients
   with primary hypercholesterolemia. Am J Med. 2001 1;110:352-60.
  4. Davidson MH, Toth P, Weiss S, McKenney J, Hunninghake D, Isaacsohn J, Donovan JM, 
   Burke SK. Low-dose combination therapy with colesevelam hydrochloride and lovastatin
   effectively decreases low-density lipoprotein cholesterol in patients with primary
   hypercholesterolemia. Clin Cardiol. 2001;24:467-74.
  5. Davidson MH, Dillon MA, Gordon B, Jones P, Samuels J, Weiss S, Isaacsohn J, Toth P,
   Burke SK. Colesevelam hydrochloride (cholestagel): a new, potent bile acid sequestrant
   associated with a low incidence of gastrointestinal side effects. Arch Intern Med.1999; 
   159:1893-900.
  6. Hunninghake D, Insull W Jr, Toth P, Davidson D, Donovan JM, Burke SK. Coadministration
   of colesevelam hydrochloride with atorvastatin lowers LDL cholesterol additively.
   Atherosclerosis. 2001;158:407-16.
  7. Bays HE, Davidson M, Jones MR, Abby SL. Effects of colesevelam hydrochloride on low-
   density lipoprotein cholesterol and high-sensitivity C-reactive protein when added to statins
   in patients with hypercholesterolemia. Am J Cardiol. 2006;97:1198-205.
  8. Donovan JM, Stypinski D, Stiles MR, Olson TA, Burke SK. Drug interactions with
   colesevelam hydrochloride, a novel, potent lipid-lowering agent. Cardiovasc Drugs Ther.
   2000;14:681-90.
  9. Jacobson TA, Armani A, McKenney JM, Guyton JR. Safety considerations with 
   gastrointestinally active lipid-lowering drugs. Am J Cardiol. 2007;99(6A):47C-55C.
  10. Bays H, Rhyne J, Abby S, Lai YL, Jones M. Lipid-lowering effects of colesevelam HCl in
   combination with ezetimibe. Curr Med Res Opin. 2006;22:2191-200.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top